Οικονομία

Αυξημένοι οι έλεγχοι στην αγορά λόγω Πάσχα – Που δίνεται ιδιαίτερη προσοχή

 • NewsRoom
πασχα

Πασχαλινή αγορά


Πιο αυστηρούς και εντατικούς ελέγχους στην αγορά κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα ζήτησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με εγκύκλιό της, προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Η εγκύκλιος επισημαίνει την αναγκαιότητα για αυξημένη ελεγκτική δράση εκ μέρους των αρμόδιων φορέων, σε όλα τα σημεία διακίνησης και εμπορίας κάθε είδους αγαθών και ιδιαίτερα στα σημεία, όπου διακινούνται τρόφιμα (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λ.π.), αλλά και σε επίκαιρα σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, σε λιμάνια κλπ. Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι θα διενεργούνται είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες υπηρεσίες (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΔΟΕ, υπουργείο Υγείας, κ.α.), στα πλαίσια συντονισμένων δράσεων, με πρωτοβουλία του ΣΥ.Κ.Ε.Α.A.Π.

Τα βασικά στοιχεία, στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν οι έλεγχοι είναι τα εξής:

 • Η ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις
 • Η ορθή επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη )
 • Η ορθή επισήμανση βιομηχανικών προϊόντων
 • Η αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών
 • Η έκδοση και κατοχή των νομίμων παραστατικών στοιχείων, σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης
 • Η κατοχή και χρήση τερματικών συσκευών POS
 • Η κατοχή των απαιτούμενων αδειών
 • Η ύπαρξη τιμοκαταλόγων και η αναγραφής επ ́ αυτών των προβλεπομένων ενδείξεων
 • Η τήρηση των ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης
Σαφές είναι ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα διανομής κρεάτων και οπωρολαχανικών, καθώς και άλλων κατηγοριών τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Στην περίπτωση που εντοπισθούν προϊόντα με καθόλου ή ελλιπή επισήμανση, αυτά δεσμεύονται, κατά τη προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Τέλος, εάν κριθεί απαραίτητο, θα ενημερωθούν άμεσα άλλες αρμόδιες αρχές.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εγκύκλιος, περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για έλεγχο.

Ειδικότερα, εφαρμογή έχουν:

 • Όσον αφορά τα κρέατα, απαιτείται μεταξύ άλλων:

α) η κατοχή και τήρηση, από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εμπορία βοοειδών κρεάτων, συστήματος καταγραφής αφίξεων/αγορών και αναχωρήσεων/πωλήσεων,
β) η κατοχή και έκδοση των προβλεπομένων παραστατικών,
γ) η ύπαρξη ανηρτημένων πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις,
δ) η μη πώληση έτοιμου μη προσυσκευασμένου κιμά, κομμένου εκ των προτέρων.

 • Όσον αφορά τα προϊόντα αρτοποιίας, μεταξύ άλλων απαιτείται:

α) η ύπαρξη των προβλεπομένων πινακίδων στο ράφι του καταστήματος,
β) η αναγραφή επί των συσκευασιών των προβλεπομένων ενδείξεων με έμφαση στην ένδειξη της «κατάστασης», στην διακριτή τοποθέτηση στους χώρους διάθεσης.

 • Όσον αφορά τα προϊόντα αρτοποιίας, μεταξύ άλλων απαιτείται:

α) η ύπαρξη των προβλεπομένων πινακίδων στο ράφι του καταστήματος,
β) η αναγραφή επί των συσκευασιών των προβλεπομένων ενδείξεων με έμφαση στην ένδειξη της «κατάστασης», στην διακριτή τοποθέτηση στους χώρους διάθεσης.

Τι ισχύει για τα πασχαλινά αυγά

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ό,τι έχει να κάνει με τα πτηνοτροφικά προϊόντα, κυρίως δηλαδή την εμπορία και διακίνηση αυγών. Είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης επισήμανση από εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο επί του κελύφους αυτών, καθώς και αναγραφή των προβλεπομένων από το νόμο ενδείξεων επί των συσκευασιών διακίνησης, καθώς και επί των παραστατικών.

 • Όσον αφορά τα οπωρολαχανικά, μεταξύ άλλων απαιτείται:

α) η αναγραφή επί των συσκευασιών και παραστατικών των προβλεπομένων ενδείξεων, ιδιαίτερα του κωδικού παρτίδας καθώς και επί των προϊόντων «πατάτες» και «ντομάτες» της ποικιλίας, τήρηση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας,

β) η ύπαρξη -ανάρτηση στους χώρους λιανικής πώλησης πινακίδων πώλησης με τις προβλεπόμενες ενδείξεις, γ) η κατοχή και έκδοση των προβλεπομένων παραστατικών.

Οι κανονισμοί για τα πασχαλινά παιχνίδια

Αναφορικά με τη διακίνηση-εμπορία εποχικών ειδών και παιχνιδιών, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ό,τι αφορά στις ενδείξεις, που θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας ή επί πινακίδας σταθερά προσαρτημένης σε αυτά, με έμφαση στην καταχωρημένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρημένο εμπορικό σήμα, την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, πληροφορίες προφύλαξης χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα, καθώς και της σήμανσης CE με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο, ανεξίτηλο.

Υποχρεωτικό καθίσταται το ότι θα πρέπει να ελεγχθεί αν αυτά τα προϊόντα εναρμονίζονται με την ενωσιακή νομοθεσία, με το σκεπτικό ότι εντάσσονται στην κατηγορία προϊόντων που απαιτείται να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς αυτήν.

Οι υποχρεώσεις των κέντρων μαζικής εστίασης

Σχετικά με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και μαζικής εστίασης, απαιτείται να τηρούνται οι τιμοκατάλογοι και να υπάρχουν οι προβλεπόμενες ενδείξεις (έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, κατεψυγμένο, προϊόν ΠΟΠ, κ.λ.π.).

Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων, πέραν του ελεγκτικού της έργου, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, διενεργεί τιμοληψίες, τα αποτελέσματα των οποίων θα δημοσιευθούν εγκαίρως.

Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος οφείλουν να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους χώρους αρμοδιότητάς των (λιμάνια, πλοία κ.λ.π) και οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, πέραν των αρμοδιοτήτων τους, όσον αφορά στην άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων, οφείλουν να συνδράμουν, εάν κάτι τέτοιο ζητηθεί και στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, το έργο άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τι καιρό θα κάνει το Πάσχα – Οι τελευταίες προβλέψεις

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο του Πάσχα 2019

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Ποιοι δικαιούνται επιστροφή φόρου πριν το ΠάσχαΣΧΟΛΙΑ