F

Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λουκέτα σε Σαντορίνη, Πάρο και Ίο έβαλαν οι ράμπο της εφορίας (φωτογραφίες)

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Μπαράζ ελέγχων σε περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, λόγω της τεράστιας αύξησης των κρουσμάτων πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αυτή τη φορά οι ράμπο της εφορίας εντόπισαν επιχειρήσεις, οι οποίες εξαπατούν τους καταναλωτές, εισπράττοντας τον ΦΠΑ, χωρίς όμως να τον αποδίδουν στο Δημόσιο, επειδή δεν κόβουν αποδείξεις.

Μεταξύ άλλων, επιβλήθηκαν 48ωρα λουκέτα:

Στην Σαντορίνη, σε δύο γνωστά club: Το Enigma και το Jojo.
Στην Πάρο, στο Cabana.
Στην Ίο, στο εστιατόριο του camping του νησιού.

Σημειώνεται ότι, για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ακολουθεί εκτεταμένος έλεγχος στα βιβλία τους και στο σύνολο των στοιχείων, που εκδίδουν και λαμβάνουν.

Αγριεύει η εφορία

Πολυήμερα «λουκέτα» και βαριά πρόστιμα προβλέπει το νέο πλαίσιο της εφορίας για όσους επαγγελματίες δεν κόβουν αποδείξεις, ενώ τα πράγματα «αγριεύουν» ακόμα περισσότερο για εκείνους που θα προσπαθήσουν να σταματήσουν τον έλεγχο ή θα επιτεθούν στους εφοριακούς.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, θα γίνεται αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί πως δεν έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά. Στο στόχαστρο μπαίνουν τόσο οι αποδείξεις, όσο και οι «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές που οδηγούν αυτόματα σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Αναστολή λειτουργίας

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται:

α. άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων ή αν η καθαρή αξία των αγαθών και των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,
β. αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών αποδείξεων ή τιμολογίων, ανεξαρτήτως αξίας,
γ. αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο φορολογικών ετών διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας.

Αν όμως ο επιχειρηματίας αποφασίσει να σηκώσει ρολά στην επιχείρησή του οποίου τις ημέρες που έχει γίνει αναστολή λειτουργίας, τότε η εφορία θα του επιβάλει νέα ποινή αναστολή λειτουργίας για επιπλέον 10 ημέρες.

«Πειραγμένες» ταμειακές

Βαριές «καμπάνες» θα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πως η επιχείρηση διαθέτει «πειραγμένη» ταμειακή μηχανή ή έχει εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό, τα οποία θα μπορούν είτε να σβήνουν τις αποδείξεις από το σύστημα είτε η ταμειακή να μην έχει δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται η λειτουργεία της επιχείρησης, όταν:

α) Από δύο έως 12 μήνες όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος – χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του στην οποία αφορά ο έλεγχος και
β) από τρεις έως 24 μήνες όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πώς σφραγίζεται το κατάστημα

Ειδική διαδικασία θα ακολουθείται και όταν η εφορία σφραγίζει το κατάστημα για φοροδιαφυγή. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος υπογράφει το πρακτικό σφράγισης, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επιχείρησης ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «αναστολή λειτουργίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, σφραγίσθηκε από την…..(ημερομηνία ώρα) μέχρι την…..(ημερομηνία ώρα), βάσει της υπ’ αρ.…… απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ή της με υπ’ αρ. …….πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. …… Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ και στην αγγλική γλώσσα «operations suspended due to tax violations from…(date time) until….(date time)».

Παρεμπόδιση ελέγχου

Η εφορία «τρέχει» ένα τεράστιο επιχειρησιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μόνο για φέτος, 46.720 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα, που σημαίνει ότι οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούν πάνω από 130 ελέγχους την ημέρα. Φαίνεται πως στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μην αφήσει κανέναν σε… χλωρό κλαρί, δηλώνοντας στην ουσία ότι δεν πρόκειται να κάνει τα «στραβά μάτια» στις επιχειρήσεις μετά το πέρας της πανδημίας.

Ωστόσο, για να αποφευχθούν περιστατικά όπως αυτά που είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας, με σωματικές και λεκτικές επιθέσεις κατά εφοριακών που προσπάθησαν να κάνουν ελέγχους σε καταστήματα, η ΑΑΔΕ επιβάλει πιο αυστηρά τα πρόστιμα.

Για να αποφευχθούν τυχόν νέα περιστατικά, σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται μέχρι έναν μήνα η λειτουργία της επιχείρησης την οποία αφορά ο έλεγχος, με την επιφύλαξη για τον προσδιορισμό κατηγοριών για επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης, αντί της αναστολής λειτουργίας.

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή άσκησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή την απειλή της ζωής του εφοριακού επιβάλλονται σωρευτικά:

i) ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ και
ii) αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης από δύο μήνες έως έξι μήνες και από έξι μήνες έως και τρία έτη σε περίπτωση υποτροπής.

Περιστατικά επιθέσεων σε εφοριακούς

Τον Ιούλιο του 2018 ελεγκτές που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε κατάστημα εστίασης στην Καστοριά δέχθηκαν σωματική επίθεση, ενώ εφοριακοί κινδύνεψαν να βρεθούν στο κρατητήριο με αυτόφωρο επειδή διενήργησαν έλεγχο σε κέντρο της Μυκόνου και τους υποβλήθηκαν μηνύσεις από την ελεγχόμενη επιχείρηση.

Επίσης, πριν από μερικά χρόνια στην Πάτμο εφοριακός έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιχειρήσεις της περιοχής και λίγο παλιότερα στην Ύδρα όταν χρειάστηκε να επέμβει μεγάλη αστυνομική δύναμη για να μπορέσει να επιβάλλει την τάξη, καθώς μεγάλος αριθμός καταστηματαρχών είχε ξεσηκωθεί εναντίον των ελεγκτών και άρχισαν να τους κυνηγάνε στο λιμάνι του νησιού!

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Επιχειρήσεις στη Μύκονο λειτουργούσαν με παράνομο λογισμικό που ακυρώνει τις αποδείξεις

ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό beach bar της Μυκόνου

Αγριεύει η εφορία για όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Όλες οι ρυθμίσεις για χρέη σε εφορία και ταμεία


ΣΧΟΛΙΑ