ΥΓΕΙΑ

Νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην προμήθεια ακριβών φαρμάκων


Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα προμηθεύονται τα φάρμακα τους οι σοβαρά πάσχοντες φέρνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής, επιχειρώντας να περιορίσει τις, συχνά αποκαλούμενες, «ουρές της ντροπής».

Το διυπουργικό νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα απευθείας παράδοσης των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ), τα οποία δεν είναι αποκλειστικά νοσοκομειακής χορήγησης, από τον ΕΟΠΥΥ στον ασθενή ή παράδοσης μέσω ιδιωτικών φαρμακείων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω φάρμακα, αυτή τη στιγμή, διακινούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (συνολικά 34) και από τα 70 σημεία διανομής φαρμάκων υψηλού κόστους -κυρίως Κέντρα Υγείας και δημόσιες δομές- σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία σε αμιγώς νοσοκομειακά φάρμακα, διανέμονται σε αυτά μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», σε περίπτωση που δηλώνεται στον ΕΟΠΥΥ αδυναμία χορήγησης ΦΥΚ από νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, διατίθενται από τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Οργανισμού στις κλινικές και στα νοσοκομεία.

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να διακινεί προς τα ιδιωτικά φαρμακεία ή σημεία διανομής των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) ή απευθείας στον ασφαλισμένο ΦΥΚ, τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για νοσοκομειακή χρήση και καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση, έπειτα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής, ατελώς, κατά παρέκκλιση των διατάξεων τιμολόγησης.Με απόφαση του υπουργού Υγείας και έπειτα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται η διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Στο άρθρο 75 του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται ότι, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων που απαιτούν ηλεκτρονική προέγκριση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων από τους γιατρούς που υπάγονται στις ΥΠΕ , αυξάνεται ο αριθμός των γνωμοδοτούντων γιατρών, με διεύρυνση της επιλογής τους από γιατρούς με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον ΕΟΠΥΥ.

Με το άρθρο 76 διευκολύνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής προέγκρισης σε περίπτωση μη έγκαιρης γνωμοδότησης δύο εκ των τριών γιατρών, το νομοσχέδιο προβλέπει λήψη απόφασης με χρήση εμπειρογνωμόνων από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, είχε δεσμευτεί προσωπικά ότι συστηματικά και σταδιακά θα περιοριστούν οι ουρές και όλα τα σχετικά προβλήματα των ασθενών, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά σε σύντομο χρονικό διάστημα.