F

ΥΓΕΙΑ

1 εκατ. Έλληνες έχουν προβλήματα στους νεφρούς – Ο ρόλος των περιττών κιλών


Περίπου 1.000.000 Έλληνες εμφανίζουν προβλήματα στους νεφρούς, ενώ σε ποσοστό 10% (δηλ. σε 100.000 άτομα), τα προβλήματα αυτά είναι αρκετά σοβαρά, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού.

 

Περίπου 10.000 άτομα στην Ελλάδα, από τα άτομα με αρκετά σοβαρά προβλήματα, πάσχουν από τελικό στάδιο ΧΝΝ και για να επιβιώσουν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή/και μεταμόσχευση νεφρού. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται με εμφάνιση επιπλοκών από πολλά όργανα και ιδιαίτερα από την καρδιά, τα αγγεία και τα οστά και κοστίζει στην παγκόσμια κοινότητα κάθε χρόνο χιλιάδες νεκρούς και δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω της ιλιγγιώδους αύξησης του κόστους νοσηλείας, αλλά και του κόστους αιμοκάθαρσης και των φαρμάκων που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου.

Όπως σημείωσε η πρόεδρος της ΕΝΕ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεφρολογίας Α.Π.Θ., κυρία Αικατερίνη Παπαγιάννη: «Η Χρόνια Νεφρική Νόσος είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία οι νεφροί έχουν υποστεί βλάβη, με αποτέλεσμα τη βαθμιαία μείωση της ικανότητάς τους να επιτελούν τις πολλές λειτουργίες όπως είναι η αποβολή των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού, η διατήρηση του ισοζυγίου του ύδατος και των χημικών στοιχείων του σώματος κ.ά.. Είναι σημαντικό ότι σε αρχικά στάδια η νεφρική νόσος δεν έχει συμπτώματα αλλά η μη σωστή λειτουργία των νεφρών μας μπορεί να διαπιστωθεί με απλές εργαστηριακές εξετάσεις αίματος και ούρων. Συγκεκριμένα, στα ούρα την πιθανότητα ύπαρξης νεφρικής βλάβης υποδηλώνει η ανεύρεση ερυθρών αιμοσφαιρίων ή/και λευκωματουρίας (πρωτεϊνουρίας) και στο αίμα, την ύπαρξη χρόνιας νεφρικής νόσου υποδηλώνει η αύξηση των τιμών της ουρίας και της κρεατινίνης». Τέλος, τόνισε τη μεγάλη σημασία της πρόληψης και της πρώιμης διάγνωσης της νεφρικής νόσου με τις οποίες είναι δυνατή η αναστολή ή τουλάχιστον η επιβράδυνση της εξέλιξής της σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Παρουσίαση του PowerPoint-p1

ΧΝΝ και παχυσαρκία

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, είναι η κινητοποίηση της ιατρικής κοινότητας, των αρμόδιων αρχών και του κοινού για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των νεφρών. Στην Ελλάδα, η εκστρατεία υποστηρίζεται από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με Διεθνείς Οργανισμούς και επαγγελματίες υγείας, οργανώνοντας δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τα νεφρικά νοσήματα. Με τη φράση «Νεφρική Νόσος και Παχυσαρκία – Υγιής τρόπος ζωής για υγιείς νεφρούς!», η καμπάνια φέτος επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΝΕ, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, κύριος Θεοφάνης Αποστόλου, τόνισε ότι η παχυσαρκία είναι ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΧΝΝ και εξέλιξή της σε ΧΝΝ τελικού σταδίου, ενώ συμπλήρωσε ότι αποτελεί μια παγκόσμια επιδημία και η επίπτωσή της αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% την επόμενη δεκαετία. Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν στον πλανήτη περισσότερα από 600 εκατομμύρια παχύσαρκα άτομα από τα οποία, δυστυχώς, 220 εκατομμύρια είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συχνότητα της νεφρικής νόσου με αίτιο την παχυσαρκία, έχει 10πλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η παχυσαρκία είναι ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης και καρδιαγγειακών νοσημάτων, καταστάσεων που αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΧΝΝ. Τέλος, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη νεφρολιθίασης και αρκετών κακοηθειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και καρκίνοι του νεφρού.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΝΕ, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, κύριος Γεράσιμος Μπαμίχας, αναφερόμενος στη ΧΝΝ, ως έναν «σιωπηλό δολοφόνο», τόνισε ότι αποτελεί την τρίτη πιο συχνή αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως με τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπέρταση να είναι οι πιο συχνές αιτίες εμφάνισής της, ενώ τα παχύσαρκα άτομα έχουν 4,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νεφρικής νόσου, από ότι τα άτομα με φυσιολογικό βάρος.

Παρουσίαση του PowerPoint10-p1

Σύμφωνα με μελέτες, η διατήρηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και η επίτευξη ενός υγιούς βάρους μπορεί να έχει αποτέλεσμα όχι μόνο στην πρόληψη αλλά και στη βελτίωση της ήδη εγκατεστημένης νόσου.
Οι πολιτικές πρόληψης, έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν στην Αμερική, επιτυγχάνοντας σταθεροποίηση της αύξησης της παχυσαρκίας και βελτίωση στον αριθμό ασθενών τελικού σταδίου.

Απαιτείται στρατηγική Δημόσιας Υγείας

Σύμφωνα με τον κ. Μπαμίχα, η ΧΝΝ αποτελεί πρόβλημα Δημόσιας Υγείας και απαιτείται ανάλογη στρατηγική, μέσα από την κοινωνική πολιτική κατά των διακρίσεων, την πολιτική δημόσιας υγείας με πρόγραμμα επαγρύπνησης, καταγραφής και κατευθυντήριες οδηγίες, την πολιτική υγιούς καταναλωτή (υγιεινές επιλογές διατροφής, έλεγχος ανθυγιεινών διαιτολογίων, έλεγχος συμπληρωμάτων για απώλεια βάρους, έλεγχος στην υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων- ΜΣΑΦ) και την πολιτική έρευνας και καινοτομίας. Ο ίδιος, παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων, όπως τη δημιουργία υποδομών για εκπαίδευση προσωπικού, την ανάπτυξη πολυδύναμων κέντρων για έρευνα και κλινική φροντίδα, την καθιέρωση έρευνας και μελέτης σε περιφερειακό επίπεδο, την εντατική και στοχευμένη συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων και ιατρικών εταιρειών και την υποστήριξη από Κυβερνήσεις και Οργανισμούς Υγείας.

(από αριστερά) Ο Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (ΕΝΕ), Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, κ. Γεράσιμος Μπαμίχας, η Πρόεδρος ΕΝΕ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας Α.Π.Θ., κα Αικατερίνη Παπαγιάννη και ο Αντιπρόεδρος ΕΝΕ, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, κ. Θεοφάνης Αποστόλου

(από αριστερά) Ο Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (ΕΝΕ), Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, κ. Γεράσιμος Μπαμίχας, η Πρόεδρος ΕΝΕ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας Α.Π.Θ., κα Αικατερίνη Παπαγιάννη και ο Αντιπρόεδρος ΕΝΕ, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, κ. Θεοφάνης Αποστόλου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Το γνωρίζατε; Aπό αυτή την ασθένεια πάσχει το 10% των Ελλήνων

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: Τα πρώτα σημάδια που περνούν απαρατήρητα

 

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Αλάτι: Επικίνδυνη η δραστική μείωσή του, σύμφωνα με κορυφαίο καρδιολόγο


ΣΧΟΛΙΑ