ΥΓΕΙΑ

Αντιστοίχιση του πληθυσμού σε οικογενειακούς ιατρούς – Διευκρινίσεις από το υπ. Υγείας

ιατρικός φάκελος


Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιστοίχηση του πληθυσμού σε οικογενειακούς γιατρούς εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε με στόχο την επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών.

Όπως αναφέρει, κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ αντιστοιχίσθηκε τυχαία και ηλεκτρονικά με έναν οικογενειακό ιατρό, όπως αυτός ορίζεται από το σχετικό νόμο (ν.4486/2017).

 Βάσει του ανωτέρω  νόμου, ως οικογενειακοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό και μπορεί να είναι είτε ιατροί κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ, είτε ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας (άρθρο 106 του ν. 4461/2017), είτε ιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

 Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία (για την διάκριση μεταξύ οικογενειακού   ιατρού   ενήλικου   και   παιδικού   πληθυσμού)   και   τον  τόπο διαμονής των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας  (ΛΥΥ),  όπως  αυτά  τηρούνται  στη  βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ.

Για  τους  οικογενειακούς  ιατρούς λήφθηκαν υπόψη η  ειδικότητα  (για  την  διάκριση  μεταξύ οικογενειακού  ιατρού  ενήλικου  και  παιδικού  πληθυσμού)  και    ο  τόπος παροχής  υπηρεσιών.

Κάθε πολίτης αντιστοιχίσθηκε με βάση τον τόπο διαμονής του με έναν οικογενειακό  ιατρό  τυχαία,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  ο  ανώτατος  πληθυσμός ευθύνης του ιατρού που έχει τεθεί από το νόμο.

Για τους ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 2.250 ενήλικες, ενώ για τους παιδιάτρους, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν είναι έως 1.500 παιδιά

«Εντός του ίδιου Δήμου όλοι οι οικογενειακοί  ιατροί  (ανάλογα  με  την  ηλικία  του  πληθυσμού)  αντιστοιχίζονται τυχαία   με   αριθμό   ληπτών   υπηρεσιών   υγείας   ίσο   με   το   σύνολο   των   Ληπτών Υπηρεσιών  Υγείας  διαιρούμενο  δια  του  αριθμού  των  οικογενειακών  ιατρών  που παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου», αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Τέλος, διευκρινίζει ότι η  αντιστοίχιση  ενός λήπτη  υπηρεσιών  υγείας  με  οικογενειακό  ιατρό  δεν  σημαίνει  την εγγραφή του.  Η διαδικασία της εγγραφής ξεκινά με την υποβολή αίτησης εγγραφής εκ μέρους του Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας και ολοκληρώνεται κατά την πρώτη επίσκεψή του στον οικογενειακό ιατρό  επιλογής του.

Σημειώνεται ότι οι διευκρινίσεις του υπουργείου Υγείας ήρθαν λίγες ώρες μετά από ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), στην οποία εξέφραζε τη διαφωνία του με την «επίταξη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, των ιατρών των Κέντρων Υγείας ως οικογενειακών ιατρών.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προσπαθεί να  αντιπαρέλθει του προβλήματος που προέκυψε με τους οικογενειακούς γιατρούς  οι οποίοι δεν επέδειξαν ενδιαφέρον ούτε για τις ΤΟΜΥ αλλά ούτε για τον ΕΟΠΥΥ, επιτάσσοντας τους γενικούς ιατρούς, τους παθολόγους και τους παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας για να δεχθούν εγγραφές των πολιτών.

«Αυτό, όμως, μη νόμιμα καθότι το άρθρο 6 του Ν.4486/2017 ορίζει ρητά ότι ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να είναι ιατρός του κλάδου ιατρών ΕΣΥ που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις ΤΟΜΥ, στα κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική αλλά μόνο  δυνητική η εγγραφή πληθυσμού ευθύνης στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς και  ως Οικογενειακοί Ιατροί», αναφέρει ο ΙΣΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό – Αναλυτικές οδηγίες από το υπουργείο Υγείας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Παραπλανητική η ειδοποίηση για εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: ΠΦΥ: Εδώ γιατρός, εκεί γιατρός, πού είναι ο οικογενειακός γιατρός;


ΣΧΟΛΙΑ