• Κοινωνία

    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

    Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,...