ΥΓΕΙΑ

Μια επένδυση δισεκατομμυρίων δολαρίων, με υψηλό ρίσκο και κάλυψη από ίδιους πόρους αποτελεί το εγχείρημα «εμβόλιο έναντι της COVID-19»...

«Τις τελευταίες τρείς ημέρες, όπως βλέπουμε τις επιδημιολογικές καμπύλες στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στο Νομό Θεσσαλονίκης, φαίνεται να...