Βολές κατά ΔΕΗ από Περιστέρη και Μυτιληναίο. Όλο το παρασκήνιο

  • NewsRoom

Ευάγγελος Μυτιληναίος,. Επικεφαλής ομίλου Μυτιληναίος


Βἐλη εναντίον της ΔΕΗ εξαπολύουν οι ανεξάρτητοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού θα πρέπει να τα βρει με τους πελάτες της, και να μη φορτώνει τα χρέη της στους άλλους παίκτες που δεν ευθύνονται, φαλκιδεύοντας το δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέγει τον προμηθευτή του.

Η θέση αυτή που στηρίζεται σε κοινοτικές οδηγίες για την ενεργειακή αγορά και τον ανταγωνισμό, διαπερνά τις απαντήσεις των ανεξάρτητων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στη δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε η ΡΑΕ, προκειμένου να τροποποιήσει τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να καταστεί δυσχερής ή να αποθαρρύνεται η αλλαγή προμηθευτή, όταν ο καταναλωτής έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην αγορά, εκλήθησαν να τοποθετηθούν στις εναλλακτικές προτάσεις της ΡΑΕ που προβλέπουν:

1. Αναστολή αλλαγής Προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
2. Περιορισμένη και υπό όρους αναστολή αλλαγής Προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
3. Δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή μετά από διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ποινή την αποσύνδεση με εντολή του προηγούμενου Προμηθευτή στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού.

Επιπλέον, εγκαλεί την Επιχείρηση επειδή δεν άσκησε τα δικαιώματά της έναντι των οφειλετών της, ενώ όπως τονίζει, «είναι αδιανόητο η αδράνεια μιας επιχείρησης ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων της, να επιχειρείται να αντισταθμιστεί από ρυθμιστική παρέμβαση, η οποία μάλιστα λαμβάνει χώρα για την προστασία υπερδεσπόζοντος παρόχου».

Η Elpedison τέλος, επισημαίνει ότι «τυχόν δυσχέρανση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, προσκρούει πολλαπλά στις πρόνοιες και τους σκοπούς της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας» αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στα κοινοτικά όργανα εφόσον οι τελικές ρυθμίσεις κατά την άποψη της εταιρείας, αντιβαίνουν στην κοινοτική νομοθεσία.

Από την πλευρά της η Protergia (Όμιλος Μυτιληναίου) εκφράζει και αυτή τις αντιρρήσεις της για τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις, προβάλλοντας την ανάγκη οι σχέσεις προμηθευτή –καταναλωτή να αντιμετωπίζονται με τους ισχύοντες κανόνες αστικού και εμπορικού δικαίου, και όχι με ειδικές ρυθμίσεις που θέτουν περιορισμούς στο δικαίωμα επιλογής.

Γιώργος Περιστέρης, ετών 61. Επικεφαλής HΡΩΝ
Γιώργος Περιστέρης, ετών 61. Επικεφαλής HΡΩΝ

Τέλος η ΗΡΩΝ (όμιλος ΤΕΡΝΑ) τάσσεται υπέρ του να ισχύει αναστολή αλλαγής προμηθευτή, μόνο στις περιπτώσεις που δεν τηρείται ο διακανονισμός για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει συμφωνηθεί με τον προμηθευτή.