Business

Viohalco: Η επανάσταση της βιωσιμότητας και η ενεργειακή μετάβαση αυξάνουν σταθερά την αξία της

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ξεκινά την Τετάρτη η Δημόσια προσφορά για το ΚΟΔ έως 250 εκατ. ευρώ

Γιάννης Στασινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Viohalco (ΕlvalHalcor)


Στην καρδιά των mega trends που δημιουργεί στη βιομηχανική παραγωγή η επιτακτική ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση και πράσινα βιομηχανικά προϊόντα, βρίσκεται η δραστηριότητα του συνόλου των εταιρειών της Viohalco, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται συνεχώς τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Έχοντας ολοκληρώσει σημαντικές επενδύσεις στο σύνολο των βιομηχανικών κλάδων που δραστηριοποιείται,  η εταιρεία έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και την παραγωγική της δυναμικότητα και είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα που χρειάζεται η ενεργειακή μετάβαση, αξιοποιώντας το θετικό momentum ζήτησης στη διεθνή αγορά. Αυτό αποδεικνύουν τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε χθες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν στις βιομηχανίες του ομίλου μια σταθερά ανοδική πορεία και στα επόμενα εξάμηνα.

Οι διεθνείς τάσεις και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρίες της Viohalco και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για προϊόντα κυκλικής οικονομίας, εύκολα ανακυκλώσιμα, που παράγονται με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ζήτηση για αλουμίνιο κινείται σταθερά ανοδικά, καθώς αντικαθιστά άλλες πρώτες ύλες, ως πιο φιλικό στο περιβάλλον και ανακυκλώσιμο, ενώ και ο χάλυβας, πλέον παράγεται μειώνοντας τις έμμεσες εκπομπές του, χρησιμοποιώντας πράσινη ενέργεια, ενώ τα καλώδια και ο χαλκός γνωρίζουν αυξανόμενη ζήτηση αφού είναι τα απαραίτητα υλικά την εποχή της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και των μεγάλων νέων πράσινων επενδύσεων.

Ταυτόχρονα η εταιρεία με συνεχείς επενδύσεις σε όλες τις μονάδες της, ακόμη και στις δύσκολες εποχές, κερδίζει σήμερα το στοίχημα των πράσινων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων, εξασφαλίζει πιστοποιήσεις βιωσιμότητας για τα προϊόντα της αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους και έτσι τα μερίδιά της στις απαιτητικές διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικές επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Σταθερή ανάπτυξη και τα επόμενα εξάμηνα

Όλες οι εταιρίες της Viohalco παραμένουν προσηλωμένες στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους για την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές
τους, μέσω συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και βελτιώσεων του κόστους και της λειτουργικής αποδοτικότητας.  Με δεδομένο τη συνεχώς αυξητική πορεία της ζήτησης και τα αυξημένα περιθώρια κέρδους της δραστηριότητα όλων των βιομηχανιών κλάδων η πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας αναμένεται θετική και στο δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Η πορεία του πρώτου εξαμήνου

Η ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου των εταιριών της Viohalco και η αξιοποίηση των ενδείξεων ανάκαμψης μετά την
πανδημία στις αγορές δραστηριοποίησής τους,  έφερε βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις  σε όλους τους κλάδους της Viohalco κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του 2021.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 2.489 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 33% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020 (1.875 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου της ζήτησης σχεδόν σε όλους τους κλάδους, καθώς και της αύξησης των τιμών των μετάλλων.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 53% σε 196 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 (πρώτο εξάμηνο 2020: 128 εκατ. ευρώ).

Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, αποκομίζοντας οφέλη από την ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας συνεχίστηκαν, ενώ ήδη χρησιμοποιείται η πρόσθετη δυναμικότητα που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα. Μελλοντικά, ο κλάδος αναμένει να συνεχίσει να ωφελείται από τις ευνοϊκές τάσεις στη ζήτηση για αλουμίνιο, χάρη στα βιώσιμα χαρακτηριστικά του.

Ο κλάδος χαλκού συνέχισε την ανάπτυξη του, σε συνέχεια της δυναμικής ανάκαμψης της ζήτησης για όλα σχεδόν τα προϊόντα του κλάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται σημαντικά σε ετήσια βάση. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου
προϊόντων και της κερδοφορίας.

Χάρη στην υψηλή αξιοποίηση της δυναμικότητας όλων των γραμμών παραγωγής και την επιτυχημένη εκτέλεση έργων υψηλών απαιτήσεων που ανατέθηκαν στον κλάδο καλωδίων τα τελευταία χρόνια, στο σύνολο του κλάδου σημειώθηκε συνεχής ανάπτυξη και εύρωστες επιδόσεις. Η ισχυρή εμπορική δυναμική αξιοποιήθηκε εξασφαλίζοντας χαρτοφυλάκιο σημαντικής αξίας ανεκτέλεστων παραγγελιών.

Ο κλάδος χάλυβα παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά του μεγέθη. Συγκεκριμένα, ο κλάδος κατέγραψε αυξημένους όγκους πωλήσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην άνοδο της ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα της ευρύτερης περιοχής και την παγκόσμια ανάκαμψη της βιομηχανίας χάλυβα. Τα περιθώρια βελτιώθηκαν σε όλα τα προϊόντα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες συνεχούς
βελτιστοποίησης του κόστους, κατέληξε σε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η Noval Property συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου,  ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η επέκταση του
εμπορικού κέντρου River West, ενώ η Noval Property ανακηρύχθηκε πλειοδότης (σε κοινοπραξία με μία επενδυτική εταιρία ακινήτων) για την εξαγορά ενός από τα πιο προνομιακά οικόπεδα στην Αθήνα, όπου θα αναπτυχθεί ένα μεγάλης κλίμακας, φιλικό προς το περιβάλλον, συγκρότημα γραφείων.

Ακολουθήστε mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση ΣΧΟΛΙΑ