Business

UNIBIOS: Στις 24 Ιουλίου η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ


Η 24.07.2019 ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25.07.2019(record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19.10.2018 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 29.07.2019 έως και την 12.08.2019.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 07.08.2019.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 12.08.2019) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Alpha Bank. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και β) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α)τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να κατατεθούν οι νέες μετοχές. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (€0,30 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας.

Οι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους επενδυτές για να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών τους.

Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α., εφόσον θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού αδιάθετων Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης και έως το 100 % των Νέων Μετοχών που του αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής του.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αποκλειστικά στην Τράπεζα Alpha Bank, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους δικαιούχους να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Οι Μέτοχοι, μετά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τραπέζης Alpha Bank όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο Μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Alpha Bank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Τράπεζα Alpha Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους αποκλειστικά στην Τράπεζα Alpha Bank. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής θα χορηγείται στους ασκήσαντες σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας στην ίδια τιμή διάθεσης των €0,30 ανά μετοχή. Μέτοχοι που επιθυμούν να αναλάβουν και άλλες μετοχές πέραν αυτών που τους αναλογούν μέσω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής καλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στο τμήμα μετόχων της εταιρίας. Οι αιτήσεις των μετόχων θα εξετασθούν κατά προτεραιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα εξυπηρετηθούν αναλογικά. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του νόμου 4548/2018.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή, θα πιστωθούν στη Μερίδα του Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2018.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 19.07.2019, είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρείας, 1η και 18η οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων Φυλή,13341 καθώς και στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia ) και της Εταιρείας ( www.unibios.gr)

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-.6037030, κος Αντώνιος Σβορώνος).

Υπενθυμίζεται ότι η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.10.2018 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 3.750.555,60 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 12.501.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ €0,30 εκάστης, με καταβολή μετρητών και συμψηφισμό απαιτήσεων προκαταβολών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία τέσσερεις (4) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μια (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε €0,30 (τριάντα λεπτά του ΕΥΡΩ) ανά μετοχή και προσδιορίστηκε, κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη συνεδρίαση της 03.07.2019 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018. Η τιμή έκδοσης ταυτίζεται με την ονομαστική αξία των μετοχών.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 4.688.194,50 ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 15.627.315 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 (τριάντα λεπτά του ΕΥΡΩ) εκάστη. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 3.750.555,60 ΕΥΡΩ.

Την 02.11.2018 καταχωρήθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1552496, η με αριθμό 115812/02.11.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή -Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. (Α.Δ.Α. 6ΘΗΚ465ΧΙ8-ΤΣ9) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με την από 19.10.2018 απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της


ΣΧΟΛΙΑ