Δημήτρης Τσιώνος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 67η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες και εκπροσωπούμενους μετόχους που εκπροσωπούσαν το...