Business

Trastor: Ξεκινά η ΑΜΚ έως 22,78 εκατ. ευρώ – Ποιες οι ημερομηνίες

  • NewsRoom

Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος Trastor


Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,  με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού 22.783.243,20 ευρώ προχωρά η Trastor.

Η αύξηση θα γίνει μέσω της έκδοσης 28.479.054 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας  0,50 ευρώ εκάστης, με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης € 0,80 (η «Τιμή Διάθεσης») ανά μετοχή, σε αναλογία 6 νέες για κάθε 17 παλαιές μετοχές.

Στη σχετική ενημέρωση της εταιρείας επισημαίνεται μεταξύ άλλων πως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2017, ενώ ως περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης ορίζεται το διάστημα 24 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2019.

Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμηση ορίζεται το διάστημα 24 Ιουλίου 2019 έως την 1η Αυγούστου 2019, ενώ σύμβουλος έκδοσης ορίζεται η Τράπεζα Πειραιώς.

Αναλυτικότερα, η σχετική ανακοίνωση της Trastor αναφέρει τα εξής: 

Η εταιρεία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κύριους μετόχους τα ακόλουθα:

Η από 09.05.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού € 22.783.243,20 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 28.479.054 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης € 0,80 (η «Τιμή Διάθεσης») ανά μετοχή, σε αναλογία 6 νέες για κάθε 17 παλαιές μετοχές (η «Αύξηση»), η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η υπέρ το άρτιο διαφορά μέχρι ποσό € 8.543.716,20 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε € 54.584.853,50, διαιρούμενο σε 109.169.707 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε € 22.783.243,20 .

Την 16.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1793786/16.07.2019 η με αριθμό 74995/16.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. (υπ’ αριθμ. πρωτ. 75025/16.07.2019 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.) με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 09.05.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 19.07.2019. Από την ίδια ημερομηνία (19.07.2019), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι κατ’ άρθρο 5.2 παρ. 1 του Κανονισμού του Χ.Α. θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») την 22.07.2019  και εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία έξι (6) Νέες Μετοχές για κάθε δεκαεπτά (17) παλαιές μετοχές. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης είναι σε άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει ο κάθε μέτοχος.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 24.07.2019 έως και την 06.08.2019.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης, μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 01.08.2019.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν µέσω των χειριστών τους), καθώς και µέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας).

Για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν µέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα προσκομίζουν τη Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»). Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν: i) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και ii) στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Επιπρόσθετα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, καθώς και την Εκτύπωση Στοιχείων Μερίδας & Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: i) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. ii) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. iii) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Τέλος θα πρέπει να καταβάλουν τοις μετρητοίς, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση αυτή, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτιμήσεως και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους επενδυτές και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Για τον λόγο αυτόν, συνιστάται στους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι μέτοχος-κάτοχος 17 υφιστάμενων μετοχών δικαιούται να εγγραφεί για 6 Νέες Μετοχές καταβάλλοντας το ποσό των € 4,80.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι μέτοχος-κάτοχος 100 υφιστάμενων μετοχών δικαιούται να εγγραφεί για 35 Νέες Μετοχές καταβάλλοντας το ποσό των € 28.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους αποσβέννυνται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προεγγραφής

Συγχρόνως µε την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, στα ανωτέρω πρόσωπα υπό α) και β), ήτοι αφενός στους κατόχους υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 22.07.2019 και θα διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, αφετέρου σε όσους αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., παρέχεται επιπρόσθετα Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον Νέων Μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες (οι «Αδιάθετες Μετοχές») στην Τιμή Διάθεσης, σε αναλογία μίας Αδιάθετης Μετοχής για κάθε μία αναληφθείσα Νέα Μετοχή.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται, ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης (i) στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως κατωτέρω αναφέρεται ή (ii) στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούμενων να το ασκήσουν και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκούν αυτό το Δικαίωμα Προεγγραφής (βλ. και ανωτέρω).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Εφόσον προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα λάβουν επιπλέον Νέες Μετοχές σε αναλογία μίας Αδιάθετης Μετοχής για κάθε μία αναληφθείσα Νέα Μετοχή στην Τιμή Διάθεσης. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη  ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση των διαθέσιμων Αδιάθετων Μετοχών. Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να τις διαθέσει κατά την κρίση του, όπως ορίζει το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Μετοχές θα είναι ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80€).

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής με υποβολή αίτησης στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο προεγγραφόμενος τηρεί απαραιτήτως στην ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού του προεγγραφέντα κατά ποσό ίσο με την συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί και προεγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 16 Ιουλίου 2019, είναι διαθέσιμο από 17 Ιουλίου 2019 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), της Εταιρείας (https://trastor.gr/investors/prospectus/) και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (https://www.piraeusbankgroup.com/trastor). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Χειμάρρας 5, ΤΚ 151 25 Μαρούσι και στα κατά τόπους καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από την Εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Χειμάρρας 5, ΤΚ 151 25 Μαρούσι, (Αρμόδια η κα Άννα Παρίση, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ: 210 69 10 016


ΣΧΟΛΙΑ