Business

Τι «κρύβει» ο ισολογισμός της Interamerican

Anytime

Γιάννης Καντώρος, CEO της Interamerican και Anytime


Οι μεγάλες απαιτήσεις και οι «υποκειμενικές» εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις

Ζήτημα μεγάλου ύψους απαιτήσεων που εγγράφει ως ενεργητικό η ασφαλιστική εταιρεία Interamerican, ιδιοκτήτρια και του σήματος Anytime, αλλά και των παραδοχών που κάνει για να λάβει προβλέψεις στον ισολογισμό της έναντι των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της, διαπιστώνουν κύκλοι της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Συγκεκριμένα ο όμιλος, που πέρασε προ ετών από τα συμφέροντα του Δημήτρη Κοντομηνά στον έλεγχο της ανήκει στην ολλανδική πολυεθνική Achmea, εμφανίζει στη χρήση του 2018 απαιτήσεις από αντασφαλιστές ύψους 45.182.333,88 ευρώ.

Την ίδια ώρα οι ορκωτοί της PWC που έλεγξαν και υπογράφουν τις οικονομικές της καταστάσεις της εταιρίας υπό τον κ. Ιωάννη Καντώρο, διαπιστώνουν «σημαντικές παραδοχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε μεταβολές» αναφορικά με τις υποχρεώσεις της αφήνοντας κατά βάση να πλανώνται ερωτήματα για το αν οι παραδοχές αυτές είναι σωστές αφού μιλούν για «σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας».

Ειδικότερα η PWC γράφει την εξής παρατήρηση: «Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από αποθέματα ασφαλειών ζωής, οι οποίες επιμετρώνται με βάση το ΔΠΧΑ 4, περιλαμβάνουν υποχρεώσεις που αφορούν το εκτιμώμενο κόστος διακανονισμού των παροχών και αποζημιώσεων που σχετίζονται με συμβόλαια ασφαλίσεων ζωής. Συγκεκριμένα, τα αποθέματα ασφαλειών ζωής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονται σε ποσό €308 εκ. και συνιστούν το 46% των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 

Η εκτίμηση αυτών των υποχρεώσεων ενέχει σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας και απαιτεί από τη Διοίκηση να χρησιμοποιεί μια σειρά παραδοχών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Μικρές μεταβολές σε αυτές τις παραδοχές ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την εκτίμηση αυτών των υποχρεώσεων».

Και η PWC σημειώνει παρακάτω: «Εστιάσαμε σε αυτήν την υποχρέωση λόγω της σημαντικότητας του υπολοίπου και της χρήσης σύνθετων μεθοδολογιών, οι οποίες στηρίζονται σε οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα, καθώς και της χρήσης παραδοχών που εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας».

Συγκεκριμένα, οι σημαντικές παραδοχές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε μεταβολές, είναι κατά την PWC οι ακόλουθες: «Το ποσοστό ακυρώσεων, είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδηγεί στη σταδιακή μείωση των εν ισχύ συμβολαίων και θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, ανάλογα με την κερδοφορία κάθε προϊόντος. 

Η καμπύλη επιτοκίων, που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών και βασίζεται στην καμπύλη άνευ κινδύνου επιτοκίων, όπως δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), προσαρμοσμένη με το συντελεστή μεταβλητότητας της Ελλάδας. 

Ο πίνακας νοσηρότητας που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των μελλοντικών χρηματοροών των προϊόντων υγείας και βασίζεται στην πραγματική εμπειρία της Εταιρείας. Αναγωγή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των συντελεστών για τις ηλικίες στις οποίες δεν επαρκεί η εμπειρία. Οι πίνακες παράγονται ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες».

Είναι Υγιής; 

Κατόπιν όλων αυτών ορισμένοι παρατηρητές στην αγορά διατυπώνουν το ερώτημα, πόσο υγιής είναι τελικά ο ισολογισμός της ασφαλιστικής;

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων το 2018 ανήλθαν σε 15,2 εκατομμύρια ευρώ και μετά φόρων σε 9,9 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη προ φόρων 10,4 εκατομμυρίων και κέρδη μετά φόρων 6,9 εκατομμυρίων το 2017.

« Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν οι έκτακτες μεγάλες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες στην Αττική το καλοκαίρι του 2018 και ιδίως ο συνεχιζόμενος ανταγωνισμός τιμών στις ασφαλίσεις οχημάτων, ο οποίος σταδιακά έχει επεκταθεί και στις προμήθειες, και το χαμηλότερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στις ασφαλίσεις Πυρός, τα οποία οδήγησαν σε χαμηλότερα μέσα ασφάλιστρα» , αναφέρει η ετήσια οικονομική έκθεση.

Η εταιρία κατέγραψε κέρδη από επενδύσεις της τάξεως των 0,37 εκατομμυρίων έναντι ζημίας ποσού (0,09) εκατομμυρίων το 2017. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των αντασφαλιστών) ανήλθαν σε 97,7 εκατομμύρια έναντι 87 εκατομμυρίων το 2017. 

Οι δεδουλευμένες προμήθειες επί των ασφαλίστρων (χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι προμήθειες από αντασφαλιστές) ανήλθαν σε 26,5 εκατομμύρια έναντι 26,2 εκατομμυρίων το 2017. 

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 30,9 εκατομμυρίων έναντι ποσού 30,7 εκατομμυρίων το 2017.

Interamerican
Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου InteramericanΣΧΟΛΙΑ