Business

Τα παράδοξα του ομολόγου Μπιθαρά και οι «εγκλωβισμένοι» επενδυτές στην έκδοση των 25 εκατ. ευρώ της B&F

Μπιθαρά

Σοφία και Βασίλης Μπιθαράς


Κακή αρχή, άσχημη συνέχεια. Αυτή είναι σε αδρές γραμμές η προβληματική πορεία που διαγράφει μέχρι τώρα το ομόλογο Μπιθαρά, το οποίο και απογοητεύει τους «εγκλωβισμένους» επενδυτές που έχει στις τάξεις του.

Πρόκειται για την πενταετούς διάρκειας ομολογιακή έκδοση της εταιρείας B&F, που έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ, με τα σήματα BSB και Lynne. Σχεδόν το 80% των μετοχών της μη εισηγμένης επιχείρησης κατέχεται από το ζεύγος Βασίλη και Σοφίας Μπιθαρά, οι οποίοι είναι ιδρυτές και διοικητικοί ταγοί της. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι ισομερώς κατανεμημένο στα δύο παιδιά τους, Γιώργο και Δήμητρα-Αγάπη, μέλη επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο εταιρικό ομόλογο, που είναι ονομαστικής αξίας 25 εκατ. ευρώ, μπήκε προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στις 27 του μηνός του περασμένου Ιουνίου. Από τότε όμως, δεν έχει καταφέρει ποτέ να «σηκώσει κεφάλι». Η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται, είναι σταθερά κάτω από την ονομαστική του αξία. Μάλιστα χθες, η τελική τιμή του διαμορφώθηκε στο 98,99 έναντι του 100 που είναι η ονομαστική του αξία και θα αποπληρωθεί στη λήξη.

Το ομόλογο της B&F είναι το μοναδικό αυτήν τη στιγμή που παρουσιάζει αυτήν την κραυγαλέα ανισορροπία. Κανένα άλλο από τα υπόλοιπα επτά εταιρικά ομόλογα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου, δεν τιμολογείται κάτω από την ονομαστική του αξία. Ούτε και έχει παρουσιάσει τέτοιου είδους αρνητική εικόνα, κατά τη χρηματιστηριακή του διαδρομή.

Η έκδοση του ομολόγου Μπιθαρά έγινε στην ονομαστική του αξία (στο 100 δηλαδή) και το σταθερό του επιτοκιακό του «κουπόνι» έχει οριστεί στο 4,95% ετησίως. Καθώς όμως η τιμή του έχει πέσει, η ετησιοποιημένη απόδοσή του στη λήξη (στις 11 Μαΐου του 2023) έχει ανέβει στο 5,185% με βάση το χθεσινό κλείσιμο. Όπως είναι ευνόητο, την υψηλότερη αυτή επιτοκιακή απόδοση την κερδίζουν μόνον όσοι αγοράζουν στις τρέχουσες τιμές, που είναι κάτω από την ονομαστική αξία του ομολόγου. Οι αρχικοί επενδυτές που πήραν τις ομολογίες στη διαδικασίες της Δημόσιας προσφοράς, έναντι 1.000 ευρώ τη μία, παραμένουν εγκλωβισμένοι. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να πουλήσουν χωρίς να υποστούν ζημιές… Διότι με τις χθεσινές τιμές κλεισίματος η κάθε ομολογία που είχε κόστος αγοράς 1.000 ευρώ, θα έπρεπε να πουληθεί έναντι 989,9 ευρώ (στο 98,99 της ονομαστικής αξίας).

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια της χρηματιστηριακής του διαπραγμάτευσης το ομόλογο της B&F έχει κάνει χαμηλότερη τιμή στο 97 (%) της ονομαστικής του αξίας. Αυτό έγινε στις 23 Ιουλίου, με την ετησιοποιημένη απόδοση στη λήξη να διαμορφώνεται τότε στο 5,7%. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 10 Ιουλίου, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία η Σοφία Κωνσταντίνου, η οποία κατείχε θέση εσωτερικού ελεγκτή.

Πουλήθηκε γρήγορα το 5,1% των ομολογιών

Στις μέχρι τώρα 28 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις, έχουν αλλάξει χέρια 1.284 ομολογίες της B&F, επί συνόλου των 25.000 που έχουν εκδοθεί. Τηρουμένων των αναλογιών ο τζίρος είναι μεγάλος, καθώς αφορά το 5,1% του συνόλου της έκδοσης και μάλιστα σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες της αρχικής Διάθεσης. Ηχεί μάλλον παράδοξα το γεγονός για εκείνους που επέλεξαν να πουλήσουν πολύ γρήγορα και προφανώς με ζημιά το ομόλογο Μπιθαρά.

‘Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 703 επενδυτές ήταν εκείνοι που κάλυψαν την έκδοση των 25 εκατ. ευρώ. Την μικρότερη από όλα τα εταιρικά ομόλογα, ελληνικού δικαίου που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Το σύνολο της ζήτησης ήταν για 26 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη της προσφοράς ήταν στην οριακή 1,04 φορά. Επίσης η χαμηλότερη, από κάθε άλλο εταιρικό ομόλογο…

Με λειτουργική κερδοφορία 11 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017 η B&F, έχει πάρει για το εταιρικό της ομόλογο, έχει πάρει πιστοληπτική διαβάθμιση «Β» από την ICAP.

H ένδειξη αυτή είναι κατά σειράν το τέταρτο και τελευταίο «σκαλοπάτι» στη σχετική κλίμακα του χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Προηγούνται οι σημάνσεις «ΑΑ», «Α», «ΒΒ». Κρίνοντας με βάση τα μέχρι τώρα εκδοθέντα εταιρικά ομόλογα, ελληνικού δικαίου, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας, η πιστοληπτική βαθμολογία που έχει λάβει η B&F συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες. Η «κόκκινη γραμμή» έγκειται στο γεγονός ότι κανένα από τα εκδοθέντα ομόλογα δεν έχει πέσει κάτω από το «Β» στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση.

Σε σκληρή πενταετή εποπτεία

Ωστόσο στο ζήτημα αυτό, υπάρχει και συνέχεια. Διότι με βάση της υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία ενδυμάτων, συμφερόντων της οικογένειας Μπιθαρά, θα πρέπει να τηρεί μια σειρά από όρους…. μνημονιακού χαρακτήρα

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και το οφειλόμενο τσεκάρισμα της πιστοληπτικής της ικανότητας από την ICAP, σε διάστημα μικρότερου του έτους κάθε φορά. Τα αποτελέσματα της κυλιόμενης αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται άμεσα. Θα πρέπει ακόμη, σε όλη της διάρκεια της πενταετίας που είναι και η «ζωή» της ομολογιακής έκδοσης, να μην πέφτει κάτω από ένα καθορισμένο πλαφόν. Θα πρέπει επίσης ακόμη η B&F:

  • Να μη μεταφέρει την έδρα της ή και το κέντρο αποφάσεων εκτός Ελλάδος…
  • Να μην πάρει άλλα δάνεια για συνολικό ποσό άνω των 5 εκατ. ευρώ, μέχρι τη λήξη και την εξόφληση του ομολογιακού.
  • Να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου, ασφαλισμένα όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στην τρέχουσα αξίας τους.
  •  Να διατηρεί το μετοχικό της κεφάλαιο σε ορίζοντα πενταετίας, τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με αυτά του 9μηνου του 2107.
  • Να διασφαλίζει ότι η λειτουργική κερδοφορία θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του ομολογιακού, σε επίπεδα που θα είναι τουλάχιστον 3,5 φορές πάνω από τους καθαρούς, χρεωστικούς τόκους. Μάλιστα η μέτρηση του σχετικού δείκτη θα γίνεται κάθε εξάμηνο.
  • Να παραμένει επί πενταετία ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδα μικρότερα ή ίσα με 5,5 φορές τη λειτουργική κερδοφορία, σε ομιλική βάση.
  • Να μην προβεί σε παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων, παρά στο πλαίσιο τρεχουσών συναλλαγών και εφ όσον αυτές δεν υπερβαίνουν τα 7 εκατ. ευρώ.
  • Να μην επέλθει αλλαγή στον μετοχικό έλεγχο της εταιρείας και τα όποια μερίσματά της να μην ξεπερνούν το 50% των καθαρών κερδών της…

Από την ομολογιακή έκδοση, 20 εκατ. ευρώ θα πάνε για απομείωση δανεισμού και τα άλλα 5 για το άνοιγμα νέων καταστημάτων. Στα τέλη του 2017, ο δανεισμός της B&F ήταν στα 33,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στη διάρκεια της περσινής χρονιάς διαμορφώθηκαν σε 69, 9 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, όπου υπάρχουν 614 θέσεις εργασίας.


ΣΧΟΛΙΑ