Business

Σωληνουργεία Κορίνθου (Cenergy): Πώς αντιδρά για τους αμερικάνικους δασμούς και οι νέες προοπτικές

O Αλέξης Αλεξίου CEO της Cenergy

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy, Αλέξης Αλεξίου


Με έκπληξη και απορία αντιμετώπισε, κατά πληροφορίες, η διοίκηση της Cenergy την είδηση για διαμόρφωση των αμερικάνικων δασμών για τους αγωγούς άνω των 40 εκατοστών (16 ιντσών), στο 40% των πωλήσεων.

Αν και οι πληροφορίες μέχρι το καλοκαίρι έκαναν λόγο για χαμηλότερους δασμούς της τάξης του 10-26%, ή ακόμη και μηδενισμό τους, τελικά το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έκανε δεκτή την πρόταση των καταγγελλόντων που ήταν 40%, χωρίς να λάβει καθόλου υπόψιν τις εξηγήσεις της ελληνικής βιομηχανίας.

Η άμεση αντίδραση της Cenergy είναι να προχωρήσει σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για να μη γίνει η εκταμίευση του ποσού των 14 εκατ. ευρώ, που υπολογίζεται το ποσό των δασμών για τις χρήσεις 2019 και 2020 ενώ στον ισολογισμό της εταιρείας θα εγγραφεί στα εφάπαξ έκτακτα μη λειτουργικά έξοδα.

Ακολούθως η εταιρεία θα καταθέσει έφεση στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ αμφισβητώντας το ύψος του δασμού και επιχειρώντας να καταγραφεί και η δική της άποψη.

Σημειώνεται, ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία αγωγών φυσικού αερίου, μεγέθους άνω των 16 ιντσών, η αμερικάνικη αγορά καθίσταται πλέον απαγορευτική, ενώ συνεχίζει κανονικά τις πωλήσεις της στους σωλήνες μικρότερου διαμετρήματος, μια κερδοφόρα δραστηριότητα.

Oι αγωγοί για υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα αποτελούν τη νέα προοπτική

Οι αγωγοί αποκλειστικά για μεταφορά  φυσικού αερίου δεν αποτελούν πια το επίκεντρο της στρατηγικής της Σωληνουργείας Κορίνθου, που παραμένει σταθερά στην αιχμή της καινοτομίας και πλέον κατασκευάζει αγωγούς πιστοποιημένους για μεταφορά υδρογόνου και αγωγούς για μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα (προς τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης). Σημειώνεται ότι η ζήτηση για τους αγωγούς αυτούς επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά στην οποία και προσανατολίζεται κυρίως η εταιρεία για αυτά τα καινοτόμα προϊόντα, ενώ τέτοιου είδους αγωγοί δεν κατασκευάζονται ακόμη στις ΗΠΑ και η ανάπτυξή τους θα δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εταιρεία.

Πρόσφατα εξάλλου ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου,  από τον ΔΕΣΦΑ σύμβαση για την προμήθεια 163 χλμ. του αγωγού «Δυτική Μακεδονία».  Ο αγωγός αυτός θα είναι ο πρώτος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα, πιστοποιημένος για μεταφορά έως και 100% υδρογόνου και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη. Αποτελεί μέρος του European Hydrogen Backbone, της απαιτούμενης υποδομής υδρογόνου της Ευρώπης, για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα και την ενέργεια.

Σε συμμόρφωση με την προδιαγραφή ASME B31.12 Option B, η συνεργασία των δύο εταιρειών παρέχει μια τεχνικά και οικονομικά εφικτή λύση για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις μέσω σωλήνων χάλυβα μεγάλης διαμέτρου και υψηλής αντοχής.  Έτσι, οι σωλήνες που παράγονται σήμερα και εγκαθίστανται στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν το ενεργειακό μείγμα του αύριο.

 ‘Οσον αφορά την τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα  βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση και συνεχώς εξελίσσεται ενώ θεωρείται ότι με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μπορεί να αποτελέσει μία τεχνολογία για συγκεκριμένες εφαρμογές που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη μακρά εμπειρία στην παραγωγή αγωγών μεταφοράς CO2. Τα τελευταία 15 χρόνια η εταιρεία έχει παραγάγει αγωγούς μεταφοράς CO2 συνολικού μήκους πάνω από 1.150 χλμ. και είναι έτοιμη να προχωρήσει στην άμεση παραγωγή προϊόντων που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα.ΣΧΟΛΙΑ