Business

Σκλαβενίτης: Στα €3,3 δισ. οι πωλήσεις το 2019 – Τι λέει η διοίκηση για την πανδημία και την πορεία της αγοράς

Γεράσιμος Σκλαβενίτης

Γεράσιμος Σκλαβενίτης


Το φράγμα των 3 δισ. έσπασε για ακόμη μία χρονιά η αλυσίδα σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης, την οποία ελέγχει η οικογένεια Σκλαβενίτης

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιευθήκαν, οι πωλήσεις του μεγαλύτερου λιανεμπορίου της χώρας ανήλθαν το 2019 σε 3,27 δισ. ευρώ, έναντι 3,01 δισ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας άνοδο 8,9%.

Αισθητά βελτιωμένα είναι και τα καθαρά αποτελέσματα, καθώς, σε επίπεδο προ φόρων, περιορίστηκαν σε ζημιές 6,84 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι ζημιών 60, 2 εκατ. ευρώ το 2018.

Ανάλογη βελτίωση παρουσιάζουν και τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 18,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 48,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όσον αφορά στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), αυτά ανήλθαν σε 174,4 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή χωρίς την εφαρμογή του ΔΠΧΠ16*, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 82,3 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 17,7 το 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 48,2 εκατ. ευρώ το 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν κέρδη 4,18 εκατ. ευρώ, από ζημιές 60,2 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφωθήκαν σε 128 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019.

Επισημαίνεται πως ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού ανήλθε συνολικά σε 27.679 εργαζομένους (31/12/2019), από 26.700 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (31/12/2018).

Η διοίκηση του Ομίλου, σχολάζοντας την τρέχουσα κατάσταση στην οικονομία και τις προοπτικές της αγοράς αναφέρει τα εξής στον ισολογισμό που δημοσίευσε για τη χρήση του 2019:

«Η ταχεία εξάπλωση του κορονοϊού Covid-19 στην Ευρώπη και σε όλο σχεδόν τον πλανήτη, με τα περιοριστικά μέτρα να ανακοινώνονται συνεχώς το ένα μετά το άλλο τις τελευταίες μέρες, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και θα χρειαστούν αντίστοιχα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό τους. Ακόμη και αν η οικονομική κρίση λόγω του ιού διαρκέσει λίγους μήνες, όπως είναι το βασικό σενάριο των διεθνών οικονομικών οργανισμών και των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση, οι συνέπειες όσον αφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης θα είναι σημαντικές. Το πλήγμα που δέχεται το σύνολο των κλάδων από τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων είναι βαρύ, η παραγωγή επηρεάζεται αρνητικά και η συνολική ζήτηση στην οικονομία μειώνεται. Υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης κατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται από τις αρμόδιες αρχές, ο Όμιλος παρακολουθεί εκτεταμένα τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του νέου κορονοϊού Covid-19 και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της επί των οικονομικών του καταστάσεων, ωστόσο προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει κάποια αξιόπιστη εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών. Δεδομένης της τρέχουσας συγκυρίας και παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η Διοίκηση εκτιμά ότι, λόγω της δυναμικής του Ομίλου και της φύσης των αποθεμάτων που εμπορεύεται, οι ακραίες υπάρχουσες συνθήκες δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου».

Πως έφτασε στο νέο ρεκόρ

Στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019 συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του πλάνου ανακαίνισης συνολικά 99 καταστημάτων και η ενσωμάτωση των 12 καταστημάτων της Κρόνος στην περιοχή της Αχαΐας, τα οποία πλέον λειτουργούν υπό το σήμα της Σκλαβενίτης.

Επιπλέον, εντός του 2019, ο Σκλαβενίτης υλοποίησε επενδύσεις ύψους 53 εκατ. ευρώ και προχώρησε στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ στο ίδιο διάστημα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος SAP ERP.

Ανοδική πορεία ακολουθεί η εταιρεία και κατά το τρέχον έτος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο εννεάμηνο του 2020, η αλυσίδα σημειώνει σταθερά διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ παράλληλα υλοποιούνται μια σειρά από στρατηγικές επενδύσεις. Ειδικότερα, τους πρώτους μήνες του 2020, πραγματοποιήθηκε η είσοδος της εταιρείας στο ψηφιακό λιανεμπόριο, μέσω της επένδυσης στο caremarket.gr, η αναβάθμιση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη και εντός του έτους θα ενσωματωθεί πλήρως στο brand Σκλαβενίτη.

Προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την πλατφόρμα online παραγγελιών e-food, ενώ δημιούργησε το δεύτερο υπερσύγχρονο e-hub στην Πέτρου Ράλλη. Παράλληλα, προσέλαβε 1.500 εργαζόμενους, με στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ συνέχισε το πλάνο ανακαινίσεων των καταστημάτων της εταιρείας και της επένδυσης σε τεχνολογικές υποδομές για τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών της.

Μέσα στο 2020 το sklavenitis.gr

Μέχρι το τέλος του 2020, η online παρουσία της Σκλαβενίτης αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, με το λανσάρισμα του sklavenitis.gr και την ενίσχυση των διαθέσιμων υποδομών, που θα υποστηρίξουν την βέλτιστη λειτουργία του. Τα επόμενα χρόνια, η ΕΥΣ θα εστιάσει στην ενίσχυση όχι μόνο των μεγεθών της, αλλά πρωτίστως στην παροχή νέων υπηρεσιών και στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των σημείων διεπαφής με τους πελάτες της.

Who is Who

Η Σκλαβενίτης είναι ο μεγαλύτερος λιανεμπορικός όμιλος τροφίμων της χώρας, με 497 καταστήματα και περίπου 30.000 εργαζόμενους. Κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην οργανωμένη αγορά του λιανεμπορίου, με ποσοστό 30% και διαθέτει 2 e-hub για την εξυπηρέτηση των online πωλήσεων. Στις ειδικές συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία, προχώρησε στην καταβολή έκτακτης παροχής ύψους 5 εκατ. ευρώ, επιβραβεύοντας την αφοσίωση και την προσπάθειά τους.

 

*Το λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΠ 16 αφορά σε μισθώσεις και τέθηκε σε ισχύ το 2019. Έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους και τις οικονομικές οντότητες και προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό τόσο του εξόδου όσο και του εσόδου από μισθώματα. Μέσω αυτού, αλλάζει ο τρόπος λογιστικής απεικόνισης της λειτουργικής μίσθωσης τόσο στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όσο και στην κατάσταση των οικονομικών αποτελεσμάτων και επηρεάζονται βασικοί δείκτες όπως τα EBITDA και η τελική κερδοφορία.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ