• Business

  Συμμαχία Τσαμάζ – Παπακωνσταντίνου για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας αξίας €46 εκατ.

  Μιχάλης Τσαμάζ (ΟΤΕ) - Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (Byte)

  Μιχάλης Τσαμάζ (ΟΤΕ) – Λάμπρος Παπακωνσταντίνου (Byte)


  Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μεγάλο έργο προϋπολογισμού 45,8 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ) που αφορά τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγες ημέρες η ΗΔΙΚΑ «έχρισε» προσωρινό ανάδοχο την κοινοπραξία ΟΤΕ – Byte.

  Πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι στις 31 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών, με την αναθέτουσα αρχή, που στην εν λόγω περίπτωση είναι η Ηλεκτρονική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), να αναθέτει την υλοποίηση του έργου στο σχήμα ΟΤΕ-Byte.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 37,1 εκατ. ευρώ (45,8 εκατ. ευρώ μαζί με ΦΠΑ), και ο χρόνος υλοποίησής του ανέρχεται σε 30 μήνες. Μετά την οριστική παραλαβή αυτού το έργο καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών.

  Για τις υπηρεσίες συντήρησης η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται σε 13,5 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ).

  Μέσα στο επόμενο διάστημα η αναθέτουσα αρχή αναμένεται να καλέσει την κοινοπραξία ώστε να μπουν οι τελικές υπογραφές και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης ενός project που αποτελεί προτεραιότητα για την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Σε τι αφορά το έργο

  Το εν λόγω έργο κρίνεται σημαντικό για το… μέλλον της δημόσιας υγείας, καθώς μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου, ο γιατρός θα μπορεί να δει το ιστορικό του ασθενούς, το οποίο θα είναι αποθηκευμένο ψηφιακά αρχεία.

  Μέσα από το Πληροφοριακό σύστημα θα δοθεί η δυνατότητα αφενός στην ιατρική κοινότητα – επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ιατρικών δεδομένων των ασθενών τους και αφετέρου στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό τους φάκελο.

  Ένας Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι η συστηματοποιημένη συλλογή πληροφοριών υγείας ασθενών του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη και πληθυσμού, που είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή. Τα αρχεία μοιράζονται μέσω συνδεδεμένων στο δίκτυο, επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών ή άλλων δικτύων και ανταλλαγών πληροφοριών. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου.

  Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας δύναται να περιλαμβάνουν μια σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών στοιχείων, ιατρικού ιστορικού, φαρμάκων και αλλεργιών, εμβολιασμού, αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, ακτινολογικών εικόνων, ζωτικών σημείων, προσωπικών στατιστικών, όπως ηλικία και βάρος.

  Οι υπηρεσίες

  Στο πλαίσιο της σύμβασης θα αναπτυχθούν όλοι οι απαραίτητοι πληροφοριακοί και τεχνολογικοί μηχανισμοί και θα παρασχεθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική στόχευση του έργου.

  Ιδίως περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων η οποία στηρίζεται σε τεχνολογίες OpenEHR και αποτελείται από ανοικτές προδιαγραφές, κλινικά μοντέλα και λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προτύπων και λύσεων πληροφορικής για την υγειονομική φροντίδα, έχοντας ως άξονα τη διαλειτουργικότητα
  • Διαδικτυακή πύλη η οποία εκτός από ενημερωτική, θα ολοκληρώνει σε ένα ενιαίολειτουργικό περιβάλλον το σύνολο των υπόλοιπων υποσυστημάτων/εφαρμογών του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους χρήστες (Look & feel UI Design).
  • Περιβάλλον χρηστών Web UI για χρήστες (πολίτες – ασθενείς, επαγγελματίες υγείας), για την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες του ΕΗΦΥ. To User Interface θα υποστηρίζει responsive σχεδιασμό και θα είναι διαθέσιμο προς χρήση σε mobile/tablet συσκευές. Επιπλέον, θα υλοποιηθεί mobile native εφαρμογή ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη μέσα από τα επίσημα stores android / iOS κτλ.
  • Υποσύστημα διαλειτουργικότητας για τη διασύνδεση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας με τρίτα συστήματα (ΕΟΠΥΥ, ΠΦΥ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικές ΜΥ, Κεντρικό αποθετήριο ιατρικών εξετάσεων, κεντρικό αποθετήριο απεικονιστικών εξετάσεων, μητρώα ασθενών, κ.λ.π.), υποστηρίζοντας τα κατάλληλα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (όπως HL7 FHIR, ΙΗΕ XDS, DICOM) και τεχνολογίες (RESTful web services) για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων και υπηρεσίες ελέγχων και πιστοποίησης διαλειτουργικότητας για τους φορείς που θα εντάσσονται στο σύστημα και θα διαλειτουργούν με αυτό.
  • Σύστημα συγκατάθεσης ασθενών για τη διαχείριση της συναίνεσης τους όσον αφορά στη πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας στον ηλεκτρονικό τους φάκελο.
  • Υποσύστημα διοικητικής πληροφόρησης, μέσω του οποίου θα αξιοποιηθεί ο πληροφοριακός πλούτος της πλατφόρμας, τόσο για την παροχή reporting & monitoring, όσο και για λόγους predictive analytics, machine learning και άλλων σύγχρονων τεχνικών.
  • Υποσύστημα αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης όλων των εμπλεκόμενων χρηστών του οικοσυστήματος εφαρμογών του έργου, με βάση το ρόλο τους, το οποίο θα διαλειτουργεί με τρίτα συστήματα αυθεντικοποίησης, όπως ΓΓΠΣΔΔ, gov.gr, e-prescription, κτλ.
  • Προμήθεια των απαραίτητων αδειών έτοιμου λογισμικού που αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική λύση/ υποσυστήματα που θα προτείνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, δηλαδή ο ΟΤΕ με την Byte.

  Διαβάστε επίσης:

  Γερμανός: Αύξηση τζίρου το 2022 – Θετικές προοπτικές για το 2023

  Μιχάλης Τσαμάζ: Τι σηματοδοτεί η απορρόφηση της Cosmote  ΣΧΟΛΙΑ