Ναυτιλία

Βαγγέλης Μαρινάκης: Εκτίναξη κερδών κατά 130% για την Capital Product Partners το πρώτο τρίμηνο

  • NewsRoom
Βαγγέλης Μαρινάκης - Capital Gas

Βαγγέλης Μαρινάκης


Υπερδιπλασιασμό των κερδών και των εσόδων της εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2022, η Capital Product Partners, εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 25,1 εκατομμυρίων δολαρίων το α’ τρίμηνο του 2022 έναντι 10,9 εκατομμυρίων δολαρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,26 δολάρια, έναντι 0,57 δολ. το α’ τρίμηνο του 2021. Ο τζίρος ανήλθε στα 73,4 εκατομμύρια δολάρια έναντι 38,1 εκατ. δολαρίων το α’ τρίμηνο του 2021.

Η αύξηση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην ενίσχυση του στόλου της εταιρείας κατά 38% με την απόκτηση τριών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 5.100 teu το καθένα τον Φεβρουάριο του 2021, τα οποία απέφεραν 4,1 εκατομμύρια δολάρια συνολικά έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 1,6 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2021 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, καθώς και την απόκτηση έξι LNG carriers το β’ εξάμηνο του 2021 συνεισφέροντας στην εταιρεία 37,6 εκατ. δολάρια το α’ τρίμηνο του 2022, εν μέρει αντισταθμισμένα από την πώληση του M/V CMA CGM Magdalena τον Μάιο του 2021 και την πώληση του M/V Adonis τον Δεκέμβριο του 2021.

Τα συνολικά έξοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 40,2 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 24,2 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα των πλοίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 16,7 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 9,2 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά έξοδα οφείλονταν κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου μεγέθους του στόλου μετά την εξαγορά τριών container vessels μεταφορικής ικανότητας 5.100 teu το καθένα, τον Φεβρουάριο του 2021 και την απόκτηση έξι LNG carriers κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.ΣΧΟΛΙΑ