Ναυτιλία

StealthGas (Χάρης Βαφειάς): Κέρδη 31,7 εκατ. δολάρια το α’ τρίμηνο – Κέρδη από πωλήσεις πλοίων

Χάρης Βαφειάς, επικεφαλής Stealth Maritime Corporation

Χάρης Βαφειάς, επικεφαλής Stealth Maritime Corporation


Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία StealthGas Inc του Χάρη Βαφειά ανακοίνωσε σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά και λειτουργικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023.

Περίπου το 80% των ημερών του στόλου είναι εξασφαλισμένα με ναυλώσεις για το υπόλοιπο του 2023 με αποτέλεσμα να αποφέρουν στο μέλλον περίπου 115 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, δύο από τα τρία πλοία που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως ότι πωλήθηκαν παραδόθηκαν στους αγοραστές τους και το τρίτο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2023. Επιπλέον, ένα πλοίο μεταφοράς αερίου, το Eco Evoluzione, πωλήθηκε με κέρδος 13,9 δολάρια εκατομμύρια.

Επίσης, πρόσφατα υπογράφηκαν συμφωνίες πώλησης για τέσσερα πλοία του στόλου, το Eco Czar, το Eco Nemesis, το Eco Texiana και το Eco Enigma. Όλα τα πλοία πωλήθηκαν με κέρδος και η πώληση θα αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης των πλοίων.

Εξάλλου, μειώθηκε το χρέος της εταιρείας κατά 31,7 εκατομμύρια δολάρια από 277,1 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε 245,4 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Μαρτίου 2023.

Τα έσοδα στο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 38,1 εκατομμύρια δολάρια, παρόλο που η εταιρεία μείωσε τον αριθμό των πλοίων του στόλου από 35 πλοία στο τέλος του 1ου τριμήνου 22′ σε 32 πλοία στο τέλος του 1ου τριμήνου 23′.

Το καθαρό εισόδημα ήταν 16,8 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο που αντιστοιχεί σε EPS 0,44 δολάρια, που είναι τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της τελευταίας δεκαετίας και σημειώθηκε αύξηση 121% σε σύγκριση με το πρώτο τελευταίο τρίμηνο του 2022..

Τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023 ανήλθαν σε 38,1 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με έσοδα 35,9 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, ενώ ο στόλος κατά τις αντίστοιχες περιόδους μειώθηκε από 35 πλοία στο τέλος του 1ου τριμήνου 2022 σε 32 πλοία στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα πλοία που παρέμειναν στον στόλο κέρδισαν υψηλότερα έσοδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους λόγω βελτιωμένων συνθηκών της αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Κάρτσωνας (Breakwave Advisors): H αισιοδοξία για την αγορά ξηρού φορτίου εξανεμίζεται

Pantheon Tankers (Άννα Αγγελικούση): Ναυπηγεί 4 δεξαμενόπλοια στην ΚίναΣΧΟΛΙΑ