Ναυτιλία

ΣΕΕΝ: «Τρύπα» 8 εκατ. ευρώ το μήνα στην ακτοπλοΐα αφήνει η λειψή χρηματοδότηση από το κράτος

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Του Λάμπρου Καραγεώργου
Σακέλλης ΣΕΕΝ

Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)


Τι αναφέρει η επιστολή του ΣΕΕΝ προς τον υπουργό Ναυτιλίας

Μία «τρύπα» τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ το μήνα καλούνται να κλείσουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες για να μην βουλιάξουν, σύμφωνα με επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, που εστάλη σήμερα, την Τρίτη 21 Απριλίου 2020.

Με την επιστολή, ο ΣΕΕΝ αναφέρεται στην υπουργική απόφαση που καθορίζει τα ελάχιστα απαραίτητα δρομολόγια και για τα οποία προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις αποζημίωσή τους και επισημαίνει ότι «αποτελεί οπωσδήποτε ένα θετικό μέτρο», πλην όμως ο Σύνδεσμος διαφωνεί «ως προς την διαδικασία», την οποία θεωρεί «γραφειοκρατική και μη αναγκαία», αλλά και ως προς το «ύψος των αποζημιώσεων που προβλέπονται, οι οποίες δεν καλύπτουν τα πραγματικά κόστη των πλοίων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων».

Σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ, η αναγκαία αποζημίωση των πλοίων τα οποία είναι δρομολογημένα στις Ακτοπλοϊκές γραμμές (πλην πορθμειακών), βασισμένη στα δρομολόγια τα οποία είναι υποχρεωμένα να εκτελούν σήμερα, εκτιμάται σε 15 εκατ. ευρώ τον μήνα, όταν, σύμφωνα με την ΥΑ της 16.4.2020, αποζημιώνονται σε μηνιαία βάση με το ποσόν των 7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8 εκατ. ευρώ λιγότερα τον μήνα.

Σε ότι αφορά στην περίοδο 21/3 έως 30/4, τα έξοδα των πλοίων, μετά από την αφαίρεση των εσόδων, εκτιμώνται σε 20 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ, τα οποία προβλέπονται στην ΥΑ της 16.4 για την ίδια περίοδο.

Στη συνέχεια ο ΣΕΕΝ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα όπως:

– Την αποζημίωση των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια, με βάση τα πραγματικά έξοδα των πλοίων (μείον τα έσοδα), όπως αυτά σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί από τις Εταιρείες.

– Την αποζημίωση των πλοίων για την περίοδο από 21/3, έως την ημερομηνία σύναψης των νέων συμβάσεων ΔΥ σύμφωνα με την ΥΑ της 16.4.20.

-Την αποζημίωση των πλοίων, τα οποία σήμερα δεν εκτελούν δρομολόγια, σύμφωνα με τα πραγματικά τους έξοδα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, από τα 85 πλοία μέλη του Συνδέσμου μας, μόνο τα 31 εκτελούν σήμερα δρομολόγια, δηλαδή μόνο το 36%. Τα έξοδα των 54 πλοίων τα οποία σήμερα ακινητούν αναγκαστικά λόγω των συνθηκών είναι εξίσου σημαντικά, αφού έχουν επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα επισκευών, συντηρήσεων, πιστοποίησης καθώς και τα πάγια χρηματοοικονομικά και άλλα έξοδα που τα αφορούν, χωρίς να εκτελούν δρομολόγια και, κατά συνέπεια, χωρίς να υπάρχουν έσοδα.

– Την αύξηση των μισθωμάτων των δρομολογίων που εκτελούνται σήμερα με Συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας. Η επιβατική κίνηση, αλλά και η εμπορευματική των δρομολογίων αυτών είναι σχεδόν μηδενική, επίσης δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε ακύρωση ή έστω και αλλαγή των δρομολογίων,ούτως ώστε να μειωθούν τα έξοδα, συνεπώς είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, με βάση τα πραγματικά έξοδα-έσοδα των πλοίων.

– Τη συμπερίληψη στους δικαιούχους αποζημίωσης και των πλοίων τα οποία είναι δρομολογημένα στις γραμμές Ελλάδας- Ιταλίας. Οι γραμμές Ελλάδας- Ιταλίας είναι μεγάλης σημασίας για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της Χώρας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες ιδιαίτερα σημαντικές στην περίοδο της σοβαρής κρίσης που διατρέχουμε.

Η ένταξη του κλάδου σε Ευρωπαϊκό μηχανισμό ενισχύσεων είναι σημαντική και τη στηρίζουμε, αλλά οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες, τη στιγμή που η βιωσιμότητα του κλάδου απαιτεί άμεσα μέτρα.

Τελειώνοντας, ο ΣΕΕΝ παραθέτει και παραδείγματα Ευρωπαϊκών Χωρών, οι οποίες ήδη έχουν λάβει μέτρα ενίσχυσης των θαλάσσιων μεταφορών.

Συγκεκριμένα:

– Η Φινλανδία ανακοίνωσε την ενίσχυση με €15 εκατ. τον μήνα (€45 εκατ. συνολικά για τρεις μήνες) 7 πλοίων, τα οποία εκτελούν δρομολόγια προς την Σουηδία και την Εσθονία.

– Η Ιρλανδία επιχορηγεί με €5 εκατ. τον μήνα (€15 εκατ. σε τρεις μήνες) 5 πλοία, τα οποία είναι δρομολογημένα σε 5 γραμμές, που συνδέουν τη χώρα με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία. Κατά τους υπολογισμούς μας, η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται σε €285 το ναυτικό μίλι.

Οι αποζημιώσεις, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ενίσχυση των πλοίων στην Φινλανδία και στην Ιρλανδία, είναι επαρκείς για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων-εξόδων των πλοίων, ενώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αφορούν και σε Διεθνείς Γραμμές, όπως οι γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας.ΣΧΟΛΙΑ