Ναυτιλία

Seanergy Maritime: Αύξηση 20% στον κύκλο εργασιών στο εξάμηνο, ιδιαίτερη αισιοδοξία για τη συνέχεια

  • NewsRoom
Τσαντάνης Seanergy ναυτιλία

Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp.


Με αύξηση 20%, στα 38,1 εκατ. δολάρια, έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2018 για τη Seanergy Maritime Holdings. Αναλυτικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 16,8 εκατ. δολάρια, μειωμένος κατά 8% σε σχέση με τον καθαρό κύκλο εργασιών κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Κατά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2018, ωστόσο, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 38,1 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 όταν είχε διαμορφωθεί στα 31,7 εκατ. δολάρια.

Στις 30 Ιουνίου του 2018 τα ίδια κεφάλαια και τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν σε 28,6 εκατ. δολάρια και 13 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Τα κύρια σημεία αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουν ως εξής:

  • Αύξηση καθαρού κύκλου εργασιών κατά 20% στα 38,1 εκατ. δολάρια συγκριτικά με τα 31,7 εκατ. δολάρια του πρώτου εξαμήνου του 2017
  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 86% στα 6,5 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κέρδη 3,5 εκατ. δολαρίων του 2017
  • Οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν στα 12,3 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με τις καθαρές ζημίες 9,6 εκατ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2017
  • Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε 28,6 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 18% από τα 24,3 εκατ. δολάρια του πρώτου εξαμήνου του 2017

Κύρια σημεία αναφοράς για το δεύτερο τρίμηνο του 2018:

  • Καθαρός κύκλος εργασιών 16,8 εκατ. δολάρια
  • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,9 εκατ. δολάρια
  •  Ζημίες μετά φόρων 8,9 εκατ. δολάρια

Αισιοδοξία για τη συνέχεια

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

Κατά την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2018 οι ενέργειες μας επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την ρευστότητα και την κεφαλαιακή μας διάρθρωση. Προχωρήσαμε στην επιτυχημένη αναχρηματοδότηση των δανείων δύο πλοίων τύπου Capesize που είχαν αποκτηθεί το 2016 πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης κατά περίπου 10 εκ. δολάρια. Επιπλέον, η σημαντική αύξηση της αξίας των πλοίων του στόλου μας, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων συντέλεσε στην βελτίωση της καθαρής μας αξίας. Τέλος, διευρύναμε τις τραπεζικές μας σχέσεις συνεργαζόμενοι με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματοοικονομικό όμιλο που εδρεύει στην Κίνα.

Από την έναρξη του τρίτου τριμήνου του 2018 και μετά οι συνθήκες της αγοράς έχουν βελτιωθεί σημαντικά, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις ταμειακές ροές της Εταιρείας μας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 73% των ημερών των πλοίων τύπου Capesize της Eταιρείας για το τρίτο τρίμηνο έχουν ναυλωθεί έναντι περίπου 23,420 δολαρίων ημερησίως, ενώ σε επίπεδο στόλου το 77% των ημερών για το τρίτο τρίμηνο έχουν ναυλωθεί έναντι περίπου 20,680 δολαρίων ημερησίως. Τα επίπεδα αγοράς αυτά είναι αυξημένα κατά 133% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Όσο αναφορά την πορεία της αγοράς για το υπόλοιπο της χρονιάς είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι καθότι εκτιμούμε ότι η συνολική μεταφορική ζήτηση των βασικών πρώτων υλών ξηρού φορτίου θα υπερβεί τα αναμενόμενα ετήσια επίπεδα την στιγμή που η αύξηση του παγκόσμιου στόλου αναμένεται ιδιαίτερα χαμηλή. Πέραν του 2018, αναμένουμε ότι η περιορισμένη δραστηριότητα που παρατηρείται στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων καθώς και η εφαρμογή του κανονισμού IMO 2020 θα συμβάλλουν σε μία σταθερά δυνατή αγορά Capesize τα επόμενα χρόνια.

Ο στόλος της Εταιρείας:

Όνομα πλοίου Τύπος πλοίου Μεταφορική Ικανότητα (σε dwt) Έτος κατασκευής Ναυπηγείο
Championship Capesize 179.238 2011 Sungdong
Partnership Capesize 179.213 2012 Hyundai
Knightship Capesize 178.978 2010 Hyundai
Lordship Capesize 178.838 2010 Hyundai
Gloriuship Capesize 171.314 2004 Hyundai
Leadership Capesize 171.199 2001 Koyo – Imabari
Geniuship Capesize 170.057 2010 Sungdong
Premiership Capesize 170.024 2010 Sungdong
Squireship Capesize 170.018 2010 Sungdong
Guardianship Supramax 56.884 2011 CSC Jinling
Gladiatorship Supramax 56.819 2010 CSC Jinling
Σύνολο / Μέση Ηλικία   1.682.582 9,3 έτη  


ΣΧΟΛΙΑ