Ναυτιλία

Performance Shipping (Ανδρέας Μιχαλόπουλος): Πήρε το δάνειο 37,4 εκατ. δολαρίων από την Τράπεζα Πειραιώς

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping

Ανδρέας Μιχαλόπουλος, CEO Performance Shipping


Η Performance Shipping Inc., γνωστοποίησε ότι υπέγραψε συμφωνία για δανειακή διευκόλυνση ύψους έως 37,4 εκατομμυρίων δολαρίων με την Τράπεζα Πειραιώς S.A. μέσω δύο κατά 100% θυγατρικών της εταιρείας.

Τα έσοδα από τη δανειακή διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τμήματος ενός προθεσμιακού δανείου για το πλοίο M/T P. Kikuma μέσω μιας πρώτης προκαταβολής περίπου 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων και για τη μερική χρηματοδότηση του πλοίου M/T P. Monterey, μέσω δεύτερης προκαταβολής έως και 29,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η δανειακή διευκόλυνση θα έχει επιτόκιο SOFR πλέον 2,45% ετησίως και θα είναι αποπληρωτέο σε είκοσι διαδοχικές τριμηνιαίες δόσεις.

Οι πρώτες τέσσερις δόσεις θα είναι ίσες με 1,5 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, οι υπόλοιπες δεκαέξι δόσεις θα είναι ίσες με 1 εκατομμύριο δολάρια η καθεμία και μια δόση 15,4 εκατομμυρίων δολαρίων θα καταβληθεί ταυτόχρονα με την εικοστή τριμηνιαία δόση, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία ανάληψης.

Η διευκόλυνση εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, με εγγύηση της εταιρείας και υποθήκες πρώτης προτεραιότητας επί των πλοίων M/T P. Kikuma και M/T P. Monterey.

Σχολιάζοντας τη δανειακή διευκόλυνση, ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Η σύνδεσή μας σε αυτή τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί την ανακοινωθείσα αποδοχή της επιστολής προσφοράς από την Τράπεζα Πειραιώς στις 9 Νοεμβρίου 2022 και καταδεικνύει το βάθος των μακροχρόνιων σχέσεών μας με τους δανειστές μας».

Διαβάστε επίσης:

Ισχυρά κέρδη για 11 εισηγμένες ναυτιλιακές στο 9μηνο του 2022

Performance Shipping (Ανδρέας Μιχαλόπουλος): Απέκτησε δεξαμενόπλοιο με 43,75 εκατ. δολ.ΣΧΟΛΙΑ