Ναυτιλία

Navios Maritime (Αγγελική Φράγκου): Κέρδη 39 εκατ. δολάρια και αλλαγές στην εταιρεία Logistics

Αγγελική Φράγκου

Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navios Maritime Partners


Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Navios Maritime Holdings Inc. της Αγγελικής Φράγκου γνωστοποίησε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το καθαρό εισόδημα που αποδίδεται στους κοινούς μετόχους της Navios Holdings είναι 39 εκατομμύρια δολάρια για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 59,8 εκατομμύρια δολάρια που ήταν την ίδια περίοδο το 2021.

Το καθαρό εισόδημα της Navios Logistics, σε αυτόνομη βάση ήταν 1,7 εκατομμύρια δολάρια για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με 4,4 εκατομμύρια δολάρια Καθαρής Ζημίας που ήταν την ίδια περίοδο το 2021.

Το EBITDA της Navios Holdings για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκε κατά 33,7 εκατομμύρια δολάρια και διαμορφώθηκε σε 149,9 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 116,1 εκατομμύρια δολάρια που ήταν ίδια περίοδο το 2021.

Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, κατά το οποίο είχαμε καθαρό εισόδημα 39 εκατομμυρίων δολαρίων» και πρόσθεσε: «Εστιάζουμε στην ανάπτυξη της περιφερειακής μας υποδομής και των συναφών υλικών logistics. Έχουμε επίσης εφαρμόσει το σχέδιο διαδοχής διαχείρισης. Ο Γιώργος Αχνιώτης ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος ενώ ο Ιωάννης Καρυώτης και ο Ενρίκε Φεράντο προήχθησαν σε Chief Operating Officer και Chief Financial Officer αντίστοιχα. Ο Claudio Lopez θα συνεχίσει να παρέχει την ηγεσία και την εμπειρία του στον ρόλο του ως Αντιπρόεδρος».

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Logistics ορίστηκε ο Γιώργος Αχνιώτης, Οικονομικός Διευθυντής της Navios Holdings.

Άλλες αλλαγές στην εκτελεστική ομάδα περιλαμβάνουν τις προαγωγές του Ιωάννη Καρυώτη ως Chief Operating Officer, του Enrique Ferrando ως Chief Financial Officer και της Mariana Rebolo ως Chief Risk Officer καθώς και αλλαγές στις ομάδες εμπορικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η εταιρεία ενημέρωσε επίσης ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, ολοκληρώθηκε η πώληση του στόλου ξηρού φορτίου 36 πλοίων. Η ολοκλήρωση πραγματοποιήθηκε σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση, που αφορούσε τη μεταβίβαση 15 πλοίων, ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουλίου 2022. Η δεύτερη δόση, με τη συμμετοχή των υπόλοιπων 21 πλοίων, ολοκληρώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, που προέκυψαν αποκλειστικά από τη Navios Logistics, ήταν 74,4 εκατομμύρια δολάρια για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τα 63,5 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο το 2021.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αύξηση κατά 7,5 εκατομμύρια δολάρια στα έσοδα από τις δραστηριότητες του λιμενικού τερματικού σταθμού λόγω των μεγαλύτερων όγκων που μεταφορτώνονται στον τερματικό σταθμό του λιμένα σιτηρών, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής και εξαγωγών σόγιας της Ουρουγουάης και υψηλότερων δασμών και όγκων μεταφόρτωσης στον τερματικό σταθμό του λιμένα σιδηρομεταλλεύματος.

Επίσης, η εταιρεία είχε αύξηση 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα κυρίως λόγω περισσότερων ημερών λειτουργίας και αύξηση 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα από την επιχείρηση πλοίων, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα από το CoA/ταξίδια που σχετίζονται με μετακίνηση υψηλότερου υγρού και ξηρού φορτίου, εν μέρει μετριασμένη από τη μείωση 0,9 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα από χρονοναύλωση.

Η συνολική αύξηση μετριάστηκε εν μέρει από τη μείωση των πωλήσεων προϊόντων 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων προϊόντων του λιμένα υγρών καυσίμων της Παραγουάης.

Διαβάστε επίσης:

Navios Partners (Αγγελική Φράγκου): Έσοδα 839,7 εκατ. δολάρια στο 9μηνο – Αγόρασε 2 τάνκερ και 2 φορτηγά με 220,7 εκατ., αλλά πούλησε 6 πλοία και εισέπραξε 272 εκατ. δολάρια!ΣΧΟΛΙΑ