Ναυτιλία

Μήνυμα Βενιάμη: «Φτιάξτε καλύτερους νόμους για να αναπτυχθεί κι άλλο η ναυτιλία»

  • Του Γιώργου Μανέττα
Θεόδωρος Βενιάμης

Θεόδωρος Βενιάμης. Πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστων


Την ανάγκη ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου, με ισότιμους όρους διεθνώς όσον αφορά στον εμπορικό ανταγωνισμό αλλά και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, στο εισαγωγικό σημείωμα της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης.

Ο κ. Βενιάμης επισημαίνει ότι στόχος γι’ αυτούς που χαράζουν τη ναυτιλιακή πολιτική πρέπει να είναι η επίτευξη καλύτερης νομοθεσίας (better regulation), σημειώνοντας πως το προηγούμενο 12μηνο οι προκλήσεις για τη ναυτιλία ήταν συνεχείς και πολυδιάστατες. Από τους εμπορικούς πολέμους και την αύξηση του προστατευτισμού μέχρι την περιορισμένη χρηματοδότηση και τις μεγάλες πολιτικές πιέσεις για την περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σημειώνει πως η ελληνική ναυτιλία παραμένει, παρά τις παραπάνω προκλήσεις, για τους εμπορικούς της εταίρους, σε κρατικό αλλά και ιδιωτικό επίπεδο, αξιόπιστος στρατηγικός πάροχος ποιοτικών θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών, αντιπροσωπεύοντας το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν 21% του παγκόσμιου στόλου σε dwt.

Ειδική αναφορά κάνει και στο θέμα των νέων καυσίμων που η παγκόσμια ναυτιλία πρέπει να υιοθετήσει από την 1η Ιανουαρίου 2020, λέγοντας πως παρότι η έναρξη εφαρμογής του μέτρου βρίσκεται πολύ κοντά, δεν υπάρχει ακόμη καμία εγγύηση ότι ασφαλή συμμορφούμενα καύσιμα θα υπάρχουν διαθέσιμα στις πραγματικά αναγκαίες ποσότητες παγκοσμίως.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικό ότι εμπορικά συμφέροντα δεν υπερίσχυσαν των επειγουσών και πραγματικών ανησυχιών για τα ζητήματα ασφάλειας και ευθύνης που σχετίζονται με τα ναυτιλιακά καύσιμα περιεκτικότητας 0,5% σε θείο και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε τελικά πλήρως  ότι την ευθύνη για την παροχή ασφαλών συμμορφούμενων καυσίμων την έχει η αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων.

Περαιτέρω, προκειμένου να διατηρηθούν οι στενοί δεσμοί της ελληνόκτητης ναυτιλίας με τη χώρα μας, επισήμανε πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστική και άρα βιώσιμη.

Σημείωσε δε ότι η ελληνική Πολιτεία δύναται να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της ποντοπόρου ναυτιλίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος καθώς και τις οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες στην Ευρώπη για να δημιουργήσει μία ευρύτερη, αναπτυξιακή πλατφόρμα, επιχειρηματικά ελκυστική, η οποία θα ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου, με δυνατές προοπτικές ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία.

Κλείνοντας, ο κ. Βενιάμης σημείωσε ότι προτεραιότητα της ΕΕΕ παραμένει και η αναζωπύρωση της ναυτοσύνης των Ελλήνων προκειμένου, όπως αναφέρει, να μη χάσουμε ως έθνος τη ναυτική μας ικανότητα και τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕ έχει ένα ολιστικό πρόγραμμα δράσης, βασισμένο σε ρεαλιστικές προτάσεις, το οποίο είναι στη διάθεση της Πολιτείας.

Αυξανόμενη η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΕΕ, παρά το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία προσφέρει περιορισμένα επενδυτικά κίνητρα, οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών υπηρεσιών από τις θαλάσσιες μεταφορές υπολογίζονται σε περίπου 16.629 εκατομμύρια ευρώ για το 201812, μία αύξηση της τάξης του 14,89% σε σχέση με το 2017, όταν οι αντίστοιχες εισροές άγγιξαν τα 14.473 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα  δεν περιορίζεται στις εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έμμεσες οικονομικές επενδύσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και την προβολή της εικόνας της χώρας σε διεθνές επίπεδο, ως σημαντικού εμπορικού και στρατηγικού εταίρου σημαντικών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, με το 22,5% και το 20,3% της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου να εξυπηρετεί το εμπόριο από/προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα και με το μεγαλύτερο μερίδιο της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου, δηλαδή το 31,8%, να εξυπηρετεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες.

Στις αρχές του 2019, οι παραγγελίες για τη ναυπήγηση ελληνικών συμφερόντων πλοίων (άνω των 1.000 gt) διαφόρων τύπων ανήλθαν σε 223 (συνολικής χωρητικότητας 25,03 εκατομμύρια dwt) από τις συνολικά 2.578 παραγγελίες, χωρητικότητας 189,78 εκατομμυρίων dwt.

 

Από αυτά τα πλοία, 139 είναι δεξαμενόπλοια, που αντιστοιχούν στο 31,86% των παραγγελιών (dwt) δεξαμενοπλοίων παγκοσμίως.

 

 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 51 πετρελαιοφόρα LNG / LPG, που αντιστοιχούν στο 35,34% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) LNG / LPG, καθώς και 26 δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών / παραγώγων πετρελαίου που αντιστοιχούν στο 10,72% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt).

O υπό ναυπήγηση ελληνικός στόλος περιλαμβάνει επίσης 71 φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου, που αντιστοιχούν στο 7,40% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) και 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν στο 3,24% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt).

Επιπλέον, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ανακύκλωσαν 36 πλοία συνολικής χωρητικότητας 2.276.131 dwt ή 10,12% της παγκόσμιας δραστηριότητας ανακύκλωσης σε dwt.

Η μέση ηλικία του στόλου υπό ελληνική σημαία είναι τα 14,33 έτη και του ελληνόκτητου στόλου τα 11,74 έτη ενώ η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου είναι 15,2 έτη.

Η Ελλάδα παραμένει στoν Λευκό Κατάλογο STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) του UN IMO, καθώς και στoν Λευκό Κατάλογο του Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) και του Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU).

Ο ελληνικός στόλος είναι ένας από τους πιο ασφαλείς παγκοσμίως, με μόλις 0,43% (με βάση τον αριθμό πλοίων) ή το 0,11% (με βάση τη χωρητικότητα) να έχει εμπλακεί σε ναυτικά ατυχήματα.

Οι προοπτικές

Οι προοπτικές για το 2019 φαίνονται σχετικά ευνοϊκές.

Τόσο το παγκόσμιο ΑΕΠ όσο και το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να αυξηθούν, αν και με βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με το 2018.

Το παγκόσμιο δια θαλάσσης εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,8% σε ετήσια βάση μεταξύ 2018 και 2023.

Η εκτεταμένη δραστηριότητα διάλυσης πλοίων, που έλαβε χώρα το 2018, πιθανότατα να μην επαναληφθεί το 2019. Ωστόσο, οι εμπορικές διαφορές και οι τάσεις για την υιοθέτηση νέων κανονισμών που αφορούν στη ναυτιλία θα εξακολουθήσουν να τροφοδοτούν την αβεβαιότητα στην αγορά.

Άλλες γεωπολιτικές εξελίξεις θα παίξουν εξίσου σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια: το Brexit αναμένεται να διαταράξει τις θαλάσσιες εμπορικές ροές στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ, καθώς η Κίνα ανελίσσεται στην παγκόσμια κατάταξη αξιών (global value chain), μετασχηματιζόμενη από χώρα παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής σε χώρα κατανάλωσης, νέες εμπορικές ευκαιρίες δημιουργούνται για άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό με τη σειρά του αναμένεται να μετατοπίσει τις ροές του παγκόσμιου εμπορίου.ΣΧΟΛΙΑ