Ναυτιλία

Μαρίνα Χατζημανώλη στο 6ο Ετήσιο Φόρουμ Κυπριακής Ναυτιλίας Capital Link: Προτεραιότητά μας η μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή ναυτιλία

Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου

Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου


«Στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, η τεχνογνωσία καθώς και η πελατοκεντρική και προορατική προσέγγιση των ναυτιλιακών ειδικών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα αποτελούν την κινητήρια δύναμη του ναυτιλιακού cluster της Κύπρου» επισήμανε η νέα υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, μιλώντας στο 6ο ετήσιο φόρου Κυπριακής Ναυτιλίας, που διεξάγεται στη Λεμεσό και οργανώθηκε από την Capital Link.

Ο Μαρίνα Χατζημανώλη, τόνισε επίσης ότι η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για την απλοποίηση όλων των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ύπαρξη μιας θαλάσσιας διοίκησης χωρίς χαρτιά και πρόσθεσε: «Αυτό, σε μια προσπάθεια όχι μόνο να βελτιώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα αλλά κυρίως να παρέχουμε μια πιο ευέλικτη, αποτελεσματική, αποδοτική και πελατοκεντρική υπηρεσία που θα αυξήσει περαιτέρω την ελκυστικότητα του Κυπριακού Μητρώου και των σχετικών υπηρεσιών του. Μου δίνει μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ στο 6ο Ετήσιο Φόρουμ Ναυτιλίας της Capital Link Κύπρου. Ευχαριστώ ειλικρινά τους διοργανωτές για την πρόσκληση και για την επιλογή της Λεμεσού, της ναυτιλιακής πρωτεύουσας της Κύπρου, για αυτήν την αξιόλογη ναυτιλιακή εκδήλωση».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει «όλους εσάς εδώ σήμερα για την πολύτιμη συνεισφορά σας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Σας διαβεβαιώνω ότι η κυβέρνησή μας τοποθετεί τη ναυτιλία μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της».

Στη συνέχεια, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας δημιουργεί ένα πλαίσιο ενός κέντρου ναυτιλίας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο θα βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες του Υπουργείου και θα μεγιστοποιήσει τη λειτουργική του αποτελεσματικότητα και επιπλέον, η εφαρμογή του περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης Νόμου Ναυτιλίας που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2022 θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και το καθεστώς λειτουργίας των κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που κατέχουν κυπριακά πλοία.

Οι ενέργειές μας, πρόσθεσε η Μαρίνα Χατζημανώλη, δεν περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη του Μητρώου μας αλλά επεκτείνονται και στην περαιτέρω ανάπτυξη του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος και συνέχισε: «Όλες οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου μας στη διεθνή ναυτιλιακή αρένα και στην παροχή γόνιμων συνθηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας.

Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία στις μέρες μας είναι η αντιμετώπιση των αναδυόμενων ζητημάτων που προκύπτουν από τη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή ναυτιλία. Η Κύπρος υποστηρίζει τη ναυτιλιακή βιομηχανία για την επίτευξη των στόχων της για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, παρέχοντας πράσινα φορολογικά κίνητρα σε πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας πλοία που είναι εγγεγραμμένα στο Κυπριακό νηολόγιο να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, όπως βιοκαύσιμα και υδρογόνο. Αυτό, μαζί με ένα μοναδικό σύνολο ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, επέτρεψε στην Κύπρο να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε ναυτιλιακό κέντρο παγκόσμιας κλάσης.

Παρά τα μεροληπτικά και παράνομα τουρκικά περιοριστικά μέτρα κατά της κυπριακής ναυτιλίας, το Κυπριακό Νηολόγιο έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο και σημαντικό Μητρώο με ισχυρή φωνή και μεγάλη μετατόπιση στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά να κάνει θετική διαφορά στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές θαλάσσιες πολιτικές.

Το σταθερό δημοσιονομικό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, καθώς και ο πλούτος της τεχνογνωσίας που προσφέρει η κυπριακή ναυτιλία, προσέλκυσαν σημαντικό αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών στην Κύπρο. Την τελευταία δεκαετία έχει δει μια αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα φορολογίας χωρητικότητας, από 95 σε 320 επί του παρόντος.

Ταυτόχρονα, η Κύπρος διαθέτει μια μεγάλη ναυτιλιακή βιομηχανία με μόνιμους κατοίκους με περισσότερες από 200 ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο που καλύπτουν όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων από πλοιοκτησία και διαχείριση πλοίων έως τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ασφάλιση, χρηματοδότηση, ανεφοδιασμό, παροχή ανταλλακτικών, επισκευές πλοίων και συντήρηση και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Ένα θαλάσσιο έθνος όπως η Κύπρος πρέπει να έχει μια σαφή στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Κύπρος κατέχει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής ατζέντας. Η κυπριακή ναυτιλία πρέπει να είναι ανταγωνιστική, ισχυρή, ανθεκτική στην κρίση και προληπτική στις προκλήσεις και τις νέες τάσεις. Έχουμε ένα φιλόδοξο όραμα και ξεκάθαρους στόχους για την Κυπριακή Ναυτιλία και είμαστε αποφασισμένοι να μετατρέψουμε αυτό το όραμα σε βιώσιμες ενέργειες προκειμένου να πλοηγηθούμε σε θετικές αλλαγές για την Κύπρο και την παγκόσμια ναυτιλία.

Είμαι βέβαιος ότι μια ολιστική προσέγγιση και η μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες είναι ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες, τις προσπάθειες και τους στόχους της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας.

Ελπίζουμε ότι τα βήματα που έγιναν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας, την αύξηση της έκτασης και της ποιότητας της ναυτικής εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, θα συμβάλουν στο όραμά μας για ανάπτυξη του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος τόσο σε μέγεθος όσο και σε εύρος δραστηριοτήτων.

Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στη Λεμεσό και σας εύχομαι ένα πολύ γόνιμο και παραγωγικό Φόρουμ. Σε όσους από εσάς έχετε έρθει μαζί μας από το εξωτερικό, σας εύχομαι μια υπέροχη διαμονή εδώ στην Κύπρο».

Διαβάστε επίσης:

O Sir Stelios, εκτός από τα πλοία, επενδύει και στην Ανθρωπιά και την Αλληλεγγύη

Ναυπηγούνται 198 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που θα κινούνται με διπλό καύσιμοΣΧΟΛΙΑ