Ναυτιλία

Κατακόρυφη αύξηση μεγεθών για τη Seanergy στο Α’ εξάμηνο του 2021

Seanergy Σταμάτης Τσαντάνης ναυτιλία

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp., Σταμάτης Τσαντάνης


Αύξηση εσόδων κατά 209% πέτυχε η Seanergy Maritime Holdings το δεύτερο τρίμηνο του 2021, με τον καθαρό κύκλο εργασιών της εταιρείας να ανέρχεται στα 28,9 εκατ. δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 11,3 εκατ. δολάρια έναντι ζημίας 1,8 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 710%.

Επιπλέον, το καθαρό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε 2,0 εκατ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι ζημίας ύψους 11,3 εκατ. δολαρίων του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στα 20.095 δολάρια, αυξημένος κατά 270% έναντι των 5.424 δολαρίων του δευτέρου τριμήνου του 2020. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 50 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 116% έναντι των 23,1 εκατ. δολαρίων το 2020. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 19,2 εκατ. δολάρια έναντι προσαρμοσμένης ζημίας 0,5 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, εμφανίζοντας κολοσσιαία αύξηση 4.038%. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε στα 18.327 δολάρια, έναντι των 6.985 δολαρίων του πρώτου εξαμήνου του 2020. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων (OPEX) ανήλθε σε 5.768 δολάρια, έναντι 5.353 το 2020.

Η αύξηση οφείλεται σε εφάπαξ έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή των καινούργιων πλοίων. Στις 30 Ιουνίου του 2021 τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 56,4 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση της τάξεως του 138% συγκριτικά με τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 199 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 108% σε σύγκριση με τα 95,7 εκ. δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τρίτο τρίμηνο του 2021, το 94% των διαθέσιμων ημερών του στόλου μας έχει ναυλωθεί μέχρι και σήμερα στα 28.880 δολάρια ημερησίως περίπου, 63% υψηλότερο σε σχέση με τα 18.327 δολάρια ημερήσιο TCE του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Ο Σταμάτης Τσαντάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: « Το πρώτο εξάμηνο του έτους σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για τη Seanergy με σταθερά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Ολοκληρώσαμε επιτυχώς μια σειρά συναλλαγών ορόσημο, με αποτέλεσμα την αύξηση του στόλου περισσότερο από 60%, καθώς και την ενίσχυση της συνολικής οικονομική μας θέσης. Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 συνοψίζονται στα εξής: Ο μέσος ημερήσιος ναύλος για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε στα 20.000 δολάρια περίπου, υψηλότερο κατά 270% του αντίστοιχου τριμήνου του 2020. Σημαντικό είναι το τρίτο τρίμηνο του 2021, το 94% των διαθέσιμων ημερών του στόλου μας έχει ναυλωθεί μέχρι και σήμερα στα 29.000 δολάρια ημερησίως περίπου, 63% υψηλότερο από το TCE του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Όσον αφορά στη στρατηγική ανάπτυξης και ανανέωσης του στόλου μας, από την αρχή του έτους, η επένδυσή μας ανήλθε σε 160 εκατ. δολάρια περίπου για την απόκτηση 6 υψηλής ποιότητας Ιαπωνικά φορτηγά Capesize με μέσο όρο ηλικίας τα 10 έτη περίπου. Στο πλαίσιο αυτό, το M/V Friendship του 2009 θα αντικαταστήσει το παλαιότερο πλοίο του στόλου μας, το M/V Leadership του 2001, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ηλικιακού προφίλ του στόλου μας και την πλήρη συμμόρφωση του στόλου με τους επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Το σύνολο της επένδυσης χρηματοδοτήθηκε από τα ισχυρά ταμειακά μας διαθέσιμα, τα οποία παραμένουν ισχυρά και μετά τις αγορές των πλοίων, καθώς και από τις πρόσφατες συμφωνίες χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, αναδιαρθρώσαμε την κεφαλαιακή μας θέση με νέες συμφωνίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης δανείων ύψους $117,3 εκατ. δολαρίων και ταυτόχρονη αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων ύψους 69,7 εκατ. δολαρίων που είχαν υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Επιτύχαμε, έτσι, καθαρή αύξηση δανείων κατά 34,6 εκατ. δολάρια μόνο, με ταυτόχρονη αύξηση στην αξία του στόλου μας κατά 160 εκατ. δολάρια. Το επίπεδο μόχλευσης της Εταιρείας είναι πλέον ιδιαίτερα συντηρητικό με ανταγωνιστικούς όρους και σαφώς χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος. Από εμπορικής άποψης, έχουμε συνάψει 7 νέες συμφωνίες ναύλωσης περιόδου με διάρκεια από 1 μέχρι 5 έτη με εξέχοντες ναυλωτές Capesize, όπως την NYK, Cargill, AngloAmerican and Ssangyong. Ως επί το πλείστων, οι ναυλώσεις έχουν ημερήσιο TCE συνδεδεμένο με τον BCI με δυνατότητα μετατροπής σε σταθερό κατ’ επιλογή μας, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την βελτιωμένες συνθήκες αγοράς, ενώ δύο ναυλώσεις περιόδου έχουν σταθερό ημερήσιο ναύλο άνω των 31.000 δολαρίων».ΣΧΟΛΙΑ