Ναυτιλία

Ευάγγελος Πιστιόλης (Top Ships): Κέρδη 8,6 εκατ. δολ. στο εξάμηνο

Ευάγγελος Πιστιόλης


Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία TOP Ships Inc., του Ευάγγελου Πιστιόλη γνωστοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2022.

Αναλυτικότερα:

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 38,8 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 53% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα κέρδη ήταν 8,6 εκατομμυρίων δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 412% από το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 26,9 εκατομμύρια, εμφανίζοντας αύξηση 88% σε σχέση με το αντίστοιχ. εξάμηνο του 2021)

Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 475,4 εκατομμύρια δολάρια, σημειώντας αύξηση 44% από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της Εταιρείας Ευάγγελος Πιστιόλης δήλωσε:

«Είμαστε χαρούμενοι που αναφέρουμε μια σημαντική ετήσια αύξηση στα καθαρά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, το οποίο αντιπροσωπεύει το υψηλότερο αναφερόμενο καθαρό εισόδημά μας για μια περίοδο έξι μηνών από το 2005».

Διαβάστε επίσης:

LAK: Από το ναυάγιο του deal με τον λευκό ιππότη εκ Τουρκίας στην επένδυση ΠιστιόληΣΧΟΛΙΑ