Ναυτιλία

Ευ. Πιστιόλης: Δημόσια προσφορά μετοχών της Top Ships αξίας 9,95 εκατ. δολαρίων

Ευάγγελος Πιστιόλης, εφοπλιστής Top Ships

Ευάγγελος Πιστιόλης, εφοπλιστής Top Ships


Το ποσό των 9,95 εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει να αντλήσει η ναυτιλιακή Top Ships, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Ευάγγελου Πιστιόλη, από τη δημόσια προσφορά 1,58 εκατ. μετοχών στην τιμή των 6,30 δολαρίων εκάστη.

Η τιμή των 6,30 δολαρίων είναι κατά 28% χαμηλότερη από το προηγούμενο κλείσιμο της μετοχής της εταιρείας, στα 8,74 δολάρια.

Κάθε νέα μετοχή (ή προπληρωμένο δικαίωμα αγοράς κοινής μετοχής) θα πωλείται μαζί με ένα δικαίωμα αγοράς μίας ακόμα μετοχής έναντι 8,19 δολαρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι αγοραστές θα αγοράσουν τις μετοχές και τα δικαιώματα αγοράς μαζί, ωστόσο θα εκδοθούν ξεχωριστά και θα μπορούν να διαχωριστούν αμέσως μετά την έκδοσή τους.

Η εταιρεία δεν αναμένει τη δημιουργία μίας αγοράς διακίνησης των δικαιωμάτων. Σημειωτέον ότι αν μεταξύ 30 ημερών μετά το κλείσιμο της προσφοράς και της ημέρας κατά την οποία συνολικά 4,74 εκατ. κοινές μετοχές θα έχουν διακινηθεί, και εφόσον ο σταθμισμένος μέσος όρος της τιμής των μετοχών πριν την προσφορά είναι χαμηλότερος από την προκαθορισμένη τιμή, κάθε δικαίωμα θα μπορεί να πωληθεί σε αχρήματη βάση στο 70% μίας κοινής μετοχής.

Σημειώνεται ότι το ποσό των 9,95 εκατ. δολαρίων είναι το ακαθάριστο ποσό προ εκπτώσεων, προμηθειών και δαπανών προσφοράς.

Ως ανάδοχος της προσφοράς έχει επιλεγεί η Maxim Group.

Η προσφορά αναμένεται να κλείσει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου.


ΣΧΟΛΙΑ