Ναυτιλία

Ελληνικές ναυτιλιακές: Οι ισχυροί ισολογισμοί έφεραν γενναία μερίσματα

Κ. Κωνσταντακόπουλος, Π. Παππάς (πάνω) Γ. Κούστας, Σ. Παληού


Τα θεαματικά κέρδη που κατέγραψαν φέτος οι εισηγμένες ναυτιλιακές που δραστηριοποιούνται στην αγορά ξηρού φορτίου και στα contaιnerships μεταφράστηκαν σε ικανοποιητικά μερίσματα για τους μετόχους τους.

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρείες όπως η Star Bulk και η Danaos έδωσαν επέστρεψαν μέρος των κερδών στους μετόχους τους για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.

Μάλιστα η Jefferies προβλέπει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μερισματικές αποδόσεις το 2022 θα ξεπεράσουν το 20%, με βάση τις προβλεπόμενες διανομές σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές των μετοχών τους, οι οποίες επί του παρόντος είναι πολύ κάτω από την καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV).

Σύμφωνα με τους αναλυτές οι ισολογισμοί των εταιρειών είναι σε εξαιρετική κατάσταση, οι καλύτεροι των τελευταίων 10 ή 15 ετών. Επίσης οι ναυτιλιακές δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης scrubbers και συστημάτων επεξεργασίας νερού έρματος στα πλοία των στόλων τους.

Έτσι, η ισχυρή ναυλαγορά κατά το 2021 έφερε υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές, δίνοντας στις ναυτιλιακές τη δυνατότητα να καταβάλουν μερίσματα.

Την καλύτερη της περίοδο διανύει η ναυτιλιακή Danaos του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, καθώς η σημαντική ανάκαμψη του κλάδου των containerships εκτίναξε την κερδοφορία της. Ως εκ τούτου η εταιρεία προχώρησε στη διανομή μερίσματος για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, ύψους 2 δολαρίων ανά μετοχή στο σύνολο του έτους.

Εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2006 και διένειμε τελευταία φορά μέρισμα το 2008. Η κεφαλαιοποίηση της ανέρχεται στα 1,46 δισ. δολάρια.

“Η ισχυρή οικονομική μας κατάσταση και η αισιόδοξη εκτίμηση μας για το μέλλον, οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην απόφαση διανομής σταθερού τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,50 δολαρίων ανά μετοχή”, επισήμανε ο κ. Κούστας.

H ναυτιλιακή Costamare της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, με κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. δολάρια προχωρά φέτος στη διανομή μερίσματος 0,4 δολάρια ανά μετοχή. Παράλληλα η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τεράστια επένδυση στη second hand αγορά και επεκτάθηκε στην πολλά υποσχόμενη αγορά ξηρού φορτίου εξαγοράζοντας φέτος 44 bulkers.

Αγορά ξηρού φορτίου

Σε αλλαγή της μερισματικής της πολιτικής προχώρησε φέτος η ναυτιλιακή Star Bulk, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, μετά την καταγραφή υψηλών κερδών.

Όπως ανακοίνωσε ο εφοπλιστής και CEO της εισηγμένης εταιρείας, “το ΔΣ τροποποίησε τη μερισματική πολιτική με σκοπό να αυξήσει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους”. Kατά τα τρία πρώτα τρίμηνα έχει διανείμει συνολικό μέρισμα 2,25 δολάρια ανά μετοχή.

Yπενθυμίζεται ότι η ναυτιλιακή είχε δώσει τελευταία φορά μέρισμα 0,05 δολ. ανά μετοχή κατά το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται στα 19,63 δολάρια και η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται στα 1,98 δισ. δολάρια. Η Jefferies έχει δώσει τιμή στόχο για τον τίτλο τα 25 δολάρια.

Πρόσφατα στελέχη της εταιρείας επισήμαναν σε αναλυτές της Jefferies ότι η δέσμευση της για μερίσματα παραμένει σταθερή και ότι θα επιδιώξει να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες μετρητών προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις επιστροφές στους μετόχους.

Μία διαφορετική τακτική ακολούθησε πρόσφατα η ναυτιλιακή Diana Shipping συμφερόντων της οικογένειας Παληού, η οποία διαθέτει στόλο με 36 bulkers διαφόρων μεγεθών, από panamax μέχρι newcastlemax.

Στοχεύοντας την αξιοποίηση της άνθησης που σημειώνει η ναυλαγορά ξηρού φορτίου και με στόχο την επιστροφή αξίας στους μετόχους της, προχώρησε στη δημιουργία εταιρείας spin-off με τα παλαιότερης κατασκευής πλοία της. Πρόκειται για την OceanPal, η οποία επίσης εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

H Diana Shipping προχώρησε στη διανομή των κοινών μετοχών της Ocean Pal στους μετόχους της, σε αναλογία μιας μετοχής της OceanPal για κάθε 10 μετοχές της Diana Shipping. Παράλληλα προχώρησε στη διανομή μερίσματος 0,10 δολαρίων ανά μετοχή.

Μάλιστα, η CEO της εταιρείαςΣεμίραμις Παληού επισήμανε ότι το μέρισμα των 0,10 δολαρίων αντιπροσωπεύει μια καλή ένδειξη της ικανότητας της εταιρείας να καταβάλει μερίσματα σε τριμηνιαία βάση στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς. Η ναυτιλιακή έχει χρηματιστηριακή αξία 344 εκατ. δολαρίων.

Διαβάστε ακόμη:

Αγγελική Φράγκου: Επιστροφή στην κερδοφορία για την Navios Maritime – Ισχυρά έσοδα από την αγορά ξηρού φορτίουΣΧΟΛΙΑ