• Ναυτιλία

  Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Καθαρά έσοδα στο εξάμηνο 33,1 εκατ. δολάρια

  Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping

  Σεμίραμις Παληού, CEO της Diana Shipping


  Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc., της Σεμίραμις Παληού, ανακοίνωσε καθαρό εισόδημα 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα που αποδόθηκε στους κοινούς μετόχους 8,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

  Αυτό συγκρίνεται με καθαρό εισόδημα 35,6 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους 34,2 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

  Τα κέρδη ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν 0,09 δολάρια μειωμένα, σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,44 δολάρια και 0,42 δολάρια στο το ίδιο τρίμηνο του 2022.

  Τα έσοδα από την ναύλωση των πλοίων ήταν 67,4 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με 74,5 εκατομμύρια δολάρια για το ίδιο τρίμηνο του 2022.

  Η μείωση των εσόδων από τις ναυλώσεις, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οφείλεται στη μειωμένη μέση τιμή ναύλωσης. Αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξημένες ημέρες ιδιοκτησίας που προέκυψαν από τις εξαγορές πλοίων.

  Τα καθαρά έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε 33,1 εκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά έσοδα που αποδίδονται σε κοινούς μετόχους ανήλθαν σε 30,2 εκατομμύρια δολάρια.

  Αυτό συγκρίνεται με καθαρό εισόδημα 61,6 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρό εισόδημα που αποδίδεται σε κοινούς μετόχους 58,8 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ίδια περίοδο του 2022.

  Τα έσοδα από τις ναυλώσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, ήταν 140 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 140,5 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο του 2022.

  Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,31 δολάρια βασικά και 0,30 δολάρια, ήταν μειωμένα, σε σύγκριση με τα κέρδη ανά μετοχή 0,76 δολάρια και 0,73 δολάρια, που ήταν στο εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

  Η εταιρεία έχει δηλώσει μέρισμα επί των κοινών μετοχών της με βάση τα αποτελέσματα εργασιών της εταιρείας κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, στο ποσό των 0,15 δολαρίων ανά μετοχή.

  Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 σε όλους τους κατόχους μετόχους στις 14 Αυγούστου 2023. Η εταιρεία έχει σε κυκλοφορία 107.402.276 κοινές μετοχές.

  Διαβάστε επίσης:

  Οι Έλληνες εφοπλιστές ναυπηγούν 241 ποντοπόρα πλοία, χωρητικότητας 19 εκατ. dwt

  Attica Group: Στο 93,44% αυξήθηκε το ποσοστό της STRIX Holdings

  CLIA: Στη Γένοβα η Έκθεση Καινοτομίας «Innovation Expo» για τα κρουαζιερόπλοια  ΣΧΟΛΙΑ