• Ναυτιλία

  Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 9,18 εκατομμύρια δολάρια

  Σεμίραμις Παληού

  Σεμίραμις Παληού


  Η ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping, της Σεμίραμις Παληού υπέγραψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Ming Wah International Shipping για ένα από τα πλοία της.

  Η Ming Wah ναύλωσε το bulker kamsarmax Leonidas P. C, κατασκευής 2011, συνολικής χωρητικότητας 82.165 dwt. Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης, όπως αναφέρθηκε, είναι 17.000 δολάρια, μείον μια προμήθεια 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια περίοδο τουλάχιστον έως τις 20 Αυγούστου 2025, με δικαίωμα επέκτασης έως τον Οκτώβριο του 2025.

  Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Φεβρουαρίου 2024 και η απασχόληση του πλοίου θα αποφέρει περίπου 9,18 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

  Το προηγούμενο συμβόλαιο του πλοίου είχε υπογράψει τον Μάρτιο του περασμένου έτους με την Cargill με την ίδια ημερήσια τιμή.

  Με την ολοκλήρωση και της πώλησης του πλοίου Artemis, ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 39 πλοία ξηρού χύδην, τέσσερα newcastlemax, εννέα capesize, πέντε post-panamax, έξι kamsarmax, έξι panamax και εννέα ultramax.

  Επίσης, η συνδυασμένη μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Artemis, είναι περίπου 4,5 εκ. dwt με μέση σταθμισμένη ηλικία τα 10,64 έτη.

  Διαβάστε επίσης

  Καιρός: Βροχές, ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη  ΣΧΟΛΙΑ