• Ναυτιλία

  Χατζημανώλη: Μνημόνιο με την Κοινοπολιτεία για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας

  • NewsRoom
  Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας, The Rt Hon Patricia Scotland KC, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κα. Μαρίνα Χατζημανώλη και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος

  Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας, The Rt Hon Patricia Scotland KC, Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κα. Μαρίνα Χατζημανώλη και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος


  Η Κοινοπολιτεία και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν τριετές Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας στη Λάρνακα, με σκοπό την ενίσχυση διακυβέρνησης για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας για την προστασία των ωκεανών.

  Υπό την επίβλεψη της Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας θα αναλάβει ενεργό ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη πολιτικών για τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων προς όφελος των νησιωτικών και παράκτιων κρατών της Κοινοπολιτείας. Το Κέντρο θα επικεντρωθεί επίσης στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία για την υποστήριξη των Ομάδων Δράσης της Γαλάζιας Χάρτας της Κοινοπολιτείας υπό την ηγεσία κάποιας χώρας της Κοινοπολιτείας.

  Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπεγράφη κατά την εναρκτήρια Υπουργική Σύνοδο για τους Ωκεανούς των Κρατών της Κοινοπολιτείας από τη Γενική Γραμματέα της Κοινοπολιτείας, The Rt Hon Patricia Scotland KC, την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου κα. Μαρίνα Χατζημανώλη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρία Σιόκουρο.

  Μιλώντας στη Σύνοδο, η Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας δήλωσε: “Η επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τους ωκεανούς, ωστόσο υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ της ικανότητας των χωρών να συμμετέχουν στις παγκόσμιες συζητήσεις για τους ωκεανούς. Το Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας θα συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στη θαλάσσια γνώση και την επιστημονική ικανότητα.

  “Το Κέντρο θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των επιστημόνων και θα τοποθετήσει την Κοινοπολιτεία ως συλλογικό ηγέτη στις τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των ωκεάνιων προκλήσεων”.

  Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κα. Μαρίνα Χατζημανώλη δήλωσε:

  “Η Κύπρος αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί μας είναι τεράστιες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από κανένα έθνος. Για το λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει την Γαλάζια Χάρτα της Κοινοπολιτείας.

  Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνω σήμερα ότι μετά από πρόσφατες εντατικές προσπάθειες, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας στην Κύπρο, υπογράφοντας το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης.

  Στόχος του Κέντρου Αριστείας είναι η ενίσχυση της διακυβέρνησης και η υποστήριξη της θαλάσσιας έρευνας που θα διευκολύνει την επίτευξη μιας βιώσιμης προσέγγισης για την προστασία των ωκεανών και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

  Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της, να χαράξει μια πορεία προς ένα πιο αποτελεσματικό, βιώσιμο και ευημερούν μέλλον για τους ωκεανούς μας και τη γαλάζια οικονομία”.

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, δήλωσε:

  “Το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία έχει ως ευρύτερο ερευνητικό στόχο την επίλυση των πιο σημαντικών προκλήσεων που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία οι οποίες είναι πολλές, πολυδιάστατες και απαιτούν συνεργασία όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, αλλά και διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών. Η σύσταση του Κέντρου Αριστείας θα συνεισφέρει στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κοινοπολιτείας, καθώς και στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας για μια δίκαιη, συμπεριληπτική και βιώσιμη προσέγγιση στην προστασία του ωκεανού και στην οικονομική ανάπτυξη.”

  Κατά τη Σύνοδο των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας το 2022 στη Ρουάντα, οι κυβερνήσεις επανέλαβαν την υποστήριξή τους στη Γαλάζια Χάρτα της Κοινοπολιτείας και την φιλοδοξία για επίτευξη της επιθυμητής προόδου προς τον Στόχο 14 της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ζωή στο Νερό). Στην ίδια Σύνοδο, η Κύπρος προσφέρθηκε να φιλοξενήσει ένα Κέντρο Αριστείας της Γαλάζιας Χάρτας για την υποστήριξη των μελών της Κοινοπολιτείας για την ανάπτυξη και στήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης για τους ωκεανούς.

  Διαβάστε επίσης:
  Netflix: Βουτιά για τη μετοχή παρά το άλμα σε κέρδη και συνδρομητές

  Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν στις εκρήξεις στο Ιράν

  Αναστάσιος Ράμμος και Σταύρος Σβήγκος έρχονται στο «ΓKΑΡΑΖ» αποκλειστικά στο ACTION 24  ΣΧΟΛΙΑ