Ναυτιλία

Αυξημένη η επιβατική κίνηση με πλοία σε Αργοσαρωνικό, Δυτικές Κυκλάδες Μύκονο σε σχέση με το 2019

  • NewsRoom
πλοία - απεργία - πνο


Εντυπωσιακή αύξηση είχαν ορισμένες θαλάσσιες γραμμές κατά το τρέχον έτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2019.

Ειδικότερα, στα νησιά του Αργοσαρωνικού διακινήθηκαν 754.032 επιβάτες, στη γραμμή Πειραιάς – Κρήτη – Δωδεκάνησα 175.673 επιβάτες, στη γραμμή Πειραιάς – Δυτικές Κυκλάδες 291.221 επιβάτες και στη γραμμή Πειραιάς – Μύκονος διακινήθηκαν 242.314 επιβάτες.

Η κίνηση σε αυτές τις γραμμές ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το 2019. Ωστόσο οι περισσότερες γραμμές διακίνησαν λιγότερους επιβάτες σε σύγκριση με το 2019.

Αναλυτικότερα, στη γραμμή Πειραιάς – Κρήτη διακινήθηκαν 390.542 επιβάτες, στη γραμμή Πειραιάς – Μυτιλήνη μεταφέρθηκαν 113.366 επιβάτες, προς τα Δωδεκάνησα διακινήθηκαν από τον Πειραιά 182.916 επιβάτες, από την Κυλλήνη προς την Ζάκυνθο μεταφέρθηκαν 207. 278 επιβάτες και στη γραμμή Κυλλήνη – Πόρος Κεφαλονιά διακινήθηκαν 101.484 επιβάτες.

Η ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2019  2021   2022 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 655.217 408.550 754.032
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 13.243 9.516 13.543
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ 471.531 200.372 390.542
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΡΗΤΗ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 36.785 38.576 175.673
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 212.498 101.785 182.916
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 220.133 137.480 291.221
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 810.789 301.461 677.912
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΣΑΜΟΣ 233.302 127.333 242.314
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 130.282 62.003 113.366
ΠΑΤΡΑ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 121.108 60.535 124.684
ΡΑΦΗΝΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ 714.234 280.373 562.358
ΒΟΛΟΣ – Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΜΗ 187.415 92.328 173.684
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    127.736 71.760 101.484
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ 266.294 123.777 207.278
ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 550.132 313.371 492.065
ΣΥΝΟΛΟ 4.750.699 2.329.220 4.503.072

Διαβάστε επίσης:

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Άμεση καταβολή €30 εκατ. σε 134.705 νησιώτες και 10.075 νησιωτικές επιχειρήσεις δικαιούχουςΣΧΟΛΙΑ