Business

Πώς η Cosco βάζει τέλος στην γραφειοκρατία στον Πειραιά: Μάχη με τα ενθυλακωμένα συμφέροντα

  • Του Δημήτρη Κατακουζηνού
Fu Cheng Qiu

Το αφεντικό της Cosco, Fu Cheng Qiu, ή αλλιώς «Κάπταιν Fu»


Η «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» θυγατρική της Cosco Shipping που διαχειρίζεται τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς λανσάρει ένα νέο σύστημα για την μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και τον περιορισμό των αναγκών επιτόπιας φυσικής παρουσίας εκπροσώπων εμπλεκομένων φορέων που ονόμασε Hellenic Port Community System (HPCS). 

Αφορά σε μια ψηφιακή εφαρμογή ή πύλη για την επικοινωνία και διεκπεραίωση ενός αριθμού πράξεων από τους άμεσους συνεργάτες και συναλλασσόμενους όπως Τελωνειακές Αρχές, Ναυτιλιακές, Δια-Μεταφορείς, Τελωνειακοί Αντιπρόσωποι και το ευρύτερο κοινό.

«Η χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών Port Community Systems (PCS) αποτέλεσε αναγκαιότητα και λειτουργεί ήδη σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως, για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων περί της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ελλείψει ανάλογης υλοποίησης στην Ελλάδα, η εταιρεία μας προέβη στη σχετική ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος PCS για την κεντρική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων» αναφέρουν πηγές της εταιρείας στο mononews.gr.

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένες πλευρές όπως ήταν ίσως αναμενόμενο αφού φέρνει μια νέα απλουστευμένη διαδικασία καθιστώντας εκτός θέματος διάφορες «υπηρεσίες» που είχαν αναπτυχθεί για την διεκπεραίωση θεμάτων στο λιμάνι.

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS” όμως δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η έγχαρτη διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, θα εξακολουθήσει να υφίσταται και θα μπορεί να αποτελεί επίσης επιλογή των συναλλασσόμενων. 

Το γεγονός ότι η ένταξη στην εν λόγω πλατφόρμα είναι προαιρετική, είναι γνωστή σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω μίας σειράς συναντήσεων που σκοπό είχαν την παρουσίαση της πλατφόρμας για την επίλυση τυχόν προβληματισμών και υλοποίηση νέων λειτουργιών που θα επιθυμούσαν και πρότειναν οι άμεσα συναλλασσόμενοι.

«H απόφαση για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν σε όλα τα λιμάνια, προέκυψε από την ανάγκη της σύνδεσης στην λογική της κοινής πλατφόρμας (Single Window), πολλαπλών μηχανογραφικών συστημάτων από πολλούς οργανισμούς και εταιρείες που απαρτίζουν τη λιμενική κοινότητα ή άλλων Δημόσιων Οργανισμών (Τελωνεία, Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια κλπ.), ώστε η πληροφορία να οργανώνεται και να διαχέεται μεταξύ τους με ασφάλεια, ταχύτητα, χωρίς λάθη και ανθρώπινη παρέμβαση με απώτερο σκοπό και οι πιο πολύπλοκες διαδικασίες να απλοποιούνται και εξυπηρετούνται με αμεσότητα», σημειώνουν από την ΣΕΠ ΑΕ.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών, δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός νέου στοιχείου ή δεδομένου, καμία νέα πληροφορία πέρα από αυτές που ήδη λαμβάνει ο διαχειριστής του συστήματος τα τελευταία δέκα (10) έτη. 

Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα είναι πλήρως συμβατή με τις επιταγές τόσο της Ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, διαβεβαιώνει η θυγατρική της Cosco.

«Τόσο οι υποδομές, όσο και η λειτουργία της πλατφόρμας υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους από εξωτερικούς ελεγκτές σε ετήσια βάση. 

Επομένως, οι αιτιάσεις περί μελλοντικής εκμετάλλευσης των δεδομένων είναι αστήριχτες και αβάσιμες, ενώ αντιθέτως το HPCS ελέγχει την οποιαδήποτε πρόσβαση από οποιονδήποτε, μη επιτρέποντας πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους» σημειώνουν οι ίδιες πηγές απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς σε κάποιους που έσπευσαν να μιλήσουν για ενδεχόμενες διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών.

 «Ο τιμοκατάλογος των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS”, ο οποίος έχει επικοινωνηθεί ήδη στα εμπλεκόμενα μέρη, έχει διαμορφωθεί με βάση το διαχειριστικό κόστος που αφορά την υλοποίηση της πλατφόρμας και δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, ενώ αντιθέτως μειώνει το κόστος λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης αφού εξαλείφεται η ανάγκη μετακίνησης με άμεσο όφελος σε καύσιμα, χρόνο μετακίνησης, στάθμευση, συνωστισμό σε ουρές, χρόνο διεκπεραίωσης, κλπ. ενώ βελτιώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση με λιγότερα καυσαέρια, θόρυβο και μποτιλιάρισμα», εξηγούν. 

Συνεπώς, «η εκτίμηση περί ραγδαίας αύξησης της τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε άμεσα είτε μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, αποτελεί αυθαίρετο κακόβουλο συλλογισμό και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα» τονίζουν από την Cosco. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη ύπαρξης Διευθύνουσας Επιτροπής του “ Hellenic Port Community System” σκοπό έχει την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, που τυχόν να καταστούν βλαπτικά για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας.

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS” δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναβάθμιση του λιμένος Πειραιά, αλλά και όλων των δυνητικά εμπλεκόμενων μερών, όπως Ελληνικά λιμάνια, Τελωνεία, Σιδηροδρόμους και Αεροδρόμια και η αποδοχή του είναι αξιοσημείωτη αφού ήδη η χρήση του από το Τελωνείο, από την αρχή του έτους, καταγράφει πάνω από 40.000 αιτήσεις Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα (ΒΤΧ) εμπορευματοκιβωτίων.

«Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας και η ασφαλής διαχείριση της πληροφορίας, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, ένα από τα οποία είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου διεκπεραίωσης» ισχυρίζονται οι ίδιες πηγές.

Η χρήση του HPCS απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεξαρτήτου μεγέθους, αφού δεν απαιτεί καμία νέα εφαρμογή ή εγκατάσταση. 

Για τις μικρές εταιρείες που δεν διαθέτουν πληροφορική μηχανογράφηση όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσω οποιουδήποτε κοινού προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) και εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος. 

Παράλληλα όμως, διαθέτει και διεπαφές (Interfaces) για τη σύνδεση με μηχανογραφικά συστήματα οποιασδήποτε εταιρείας αυτοματοποιώντας την ανταλλαγή δεδομένων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ο χρόνος που εξοικονομεί ο εξωτερικός και εσωτερικός υπάλληλος είναι πολύς αφού οι λειτουργίες είναι αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες και γίνονται με το πάτημα κουμπιών ακόμα και από συσκευή κινητού τηλεφώνου έχοντας ο χρήστης την απόλυτη και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων και λειτουργιών της εταιρείας του.


ΣΧΟΛΙΑ