Επιχείρηση, εργαζόμενοι

Business

Εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης

  • NewsRoom

Οι επιχειρήσεις που μπόρεσαν να προσαρμοστούν στα διαφορετικά δεδομένα των τελευταίων ετών, αλλά και να μετασχηματιστούν ψηφιακά, μετέτρεψαν την κρίση σε ευκαιρία

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, για πολλά χρόνια, έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν δύσκολες προκλήσεις, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα, αλλά και πιο πρόσφατων συγκυριών όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός.

Οι δοκιμασίες υπήρξαν πολλές και, σε αρκετές περιπτώσεις, συνεχίζονται. Ποιες είναι, ωστόσο, οι επιχειρήσεις εκείνες που κατάφεραν να ξεπεράσουν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε ολόκληρη η κοινωνία, επιτυγχάνοντας όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να σημειώσουν ανάπτυξη;

Προσαρμοστικότητα και εξωστρέφεια: Τα «κλειδιά» για τις δύσκολες περιόδους

Ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν μία μικρομεσαία επιχείρηση να ξεπεράσει σκοπέλους και αρνητικές συγκυρίες είναι το να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε συνθήκη, έχοντας την ευελιξία να αλλάζει.

Είναι σημαντικό το να μπορεί ένας επιχειρηματίας που έχει μία ΜμΕ να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των καιρών και να μπορεί να προσαρμόζει την επιχείρησή τους σε αυτές.

Τα χρόνια της κρίσης δημιούργησαν νέες απαιτήσεις για τους καταναλωτές, άλλαξαν τις επιθυμίες τους, αλλά και τις αγορές τους. Οι επιχειρήσεις που μπόρεσαν να διακρίνουν τη νέα πραγματικότητα, αλλάζοντας στοιχεία που μπορεί να αφορούν τόσο προϊόντα και τρόπους πώλησης έως ακόμη και δομές και τρόπο λειτουργίας, κατάφεραν να ξεπεράσουν πιο εύκολα την κρίση, αλλά και, σε πολλές περιπτώσεις, να τη μετατρέψουν σε ευκαιρία.

Φυσικά, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η εξωστρέφεια σε μία επιχείρηση όταν πρέπει να ξεπεράσει περιόδους με προβλήματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που άνοιξαν τα μάτια σε ευκαιρίες και συνεργασίες, είχαν τους σωστούς συμβούλους και εκμεταλλεύτηκαν τα διαθέσιμα προγράμματα στήριξης και ανάπτυξης είδαν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Ο ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βελτίωσης δεξιοτήτων

Αναμφίβολα, οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει όλη μας τη ζωή και αλλάζουν σταδιακά και τις επιχειρήσεις. Το Διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες και τους δίνουν «όπλα» για να περάσουν στην επόμενη περίοδό τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία διαδικασία με διάρκεια και, όσο περισσότερο μία εταιρεία ωριμάζει ψηφιακά και χρησιμοποιεί τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, μπορεί να γνωρίσει νέους δρόμους και να αναπτυχθεί.

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Digital Transformation in Greece 2022/2023 report, το 75% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι οι οργανισμοί για τους οποίους εργάζονται εφαρμόζουν ήδη προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα για τη χώρα μας. Ωστόσο, από τις απαντήσεις τους φαίνεται πως το επίπεδο ωριμότητας σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν είναι το ιδανικό. Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη που πρέπει να διανυθεί, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως οι εταιρείες εκείνες που έχουν κάνει τα βήματα και έχουν γνωρίσει την τεχνολογία και τα εργαλεία που προσφέρει, έχουν πια περισσότερες ευκαιρίες και επιλογές. Άλλωστε, κατά γενική παραδοχή, τα ψηφιακά εργαλεία αλλάζουν σταδιακά τον εργασιακό χώρο και δεν κοστίζουν ακριβά. Μπορούν να προσφέρουν σε μία εταιρεία ευελιξία ώστε τα στελέχη της να μπορούν να επικοινωνήσουν, να έχουν πρόσβαση σε σειρά εφαρμογών και διαδικασιών και, εν τέλει, να εργαστούν ακόμη και από απόσταση. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στο report, για να αναβαθμιστεί από ένα βασικό επίπεδο σε έναν ευέλικτο οργανισμό μία εταιρεία αρκεί να ξοδέψει 70€ επιπλέον ανά χρήστη ανά μήνα σε συνδρομές ψηφιακών εργαλείων.

Πέρα από τα εργαλεία, πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια παίζει και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών μίας επιχείρησης. Ο ρόλος του upskilling είναι σημαντικός στο να μπορέσει μία μικρομεσαία επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τα νέα digital tools και όσα προσφέρει η τεχνολογία.

Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και βλέπουν μπροστά μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε κρίση

Σε κάθε εποχή υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες που μπορούν να ανοίξουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον δρόμο της καινοτομίας και να τους προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες εξέλιξης. Η Eurobank αφουγκράζεται τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσφέρει ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανάπτυξή τους. Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση προσφέρει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ρευστότητας και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και εξειδικευμένη καθοδήγηση για να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα (InvestEU, ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα κ.λπ.) σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και κρατικούς φορείς.

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προσφέρει το νέο πρόγραμμα «InvestEU SME Competitiveness-Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ» για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως €50 εκατ. ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν ξεπερνάει τα 43 εκατ. ευρώ. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. και εξασφαλίζει προνομιακή τιμολόγηση για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης αλλά και επενδύσεις, καθώς το ύψος του δανείου ξεκινάει από 10.000 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως 1 εκατ. ή και περισσότερο.

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ προσφέρει προνομιακό επιτόκιο σε σχέση με το ισχύον στα υπόλοιπα προγράμματα χρηματοδότησης, καθώς και μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω της εγγύησης του ΕΤαΕ.