Business

Όμιλος Σαράντη: Η νέα άνοδος των πωλήσεων και ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στην κερδοφορία

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • Ρομίνα Νικηφόρου
Σαράντης: Στα 299,09 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο

Κυριάκος Σαράντης – Γρηγόρης Σαράντης


Οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, επηρέασαν σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου Σαράντη, ο οποίος ωστόσο συνέχισε να καταγράφει θετικές επιδόσεις σε επίπεδο 9μήνου με τις πωλήσεις σε  προϊόντα που σχετίζονται με οικιακή φροντίδα και προσωπική υγιεινή να παραμένουν υψηλές, όπως και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Έτσι, παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους, που ήταν και το πρώτο της πανδημίας, οι πωλήσεις του Ομίλου της οικογένειας Σαράντη, τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 ανήλθαν σε 299,09 εκατ. ευρώ από  286,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, αυξημένες κατά 4,41%.

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 0,85%, στα 45,91 εκατ. ευρώ από 45,52 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,35% από 15,89% την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 0,17% και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,13% το Εννεάμηνο του 2021 από 12,64% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Πληθωρισμός και πανδημία επηρεάζουν την «επόμενη μέρα»

Οι εκτιμήσεις του Ομίλου Σαράντη είναι πως ο πληθωρισμός κόστους θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω πανδημίας και τις επιπτώσεις που έχει στην κατανάλωση, το περιβάλλον λειτουργίας χαρακτηρίζεται ως «σύνθετο και απαιτητικό».

Σύμφωνα με όσα είχαν επισημανθεί σε ενημέρωση των αναλυτών από τα στελέχη της εταιρείας, τα περιθώρια κέρδους του πρώτου εξαμήνου είχαν επωφεληθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα. Για το δεύτερο εξάμηνο ωστόσο ο Όμιλος θα κληθεί να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους.

Πηγές της εταιρείας σημείωναν πάντως στο mononews ότι ανατιμήσεις δεν θα γίνουν οριζόντια, αλλά μόνο σε συγκεκριμένα προϊόντα και κατόπιν συνεννόησης με τις συνεργαζόμενες αλυσίδες.

Οι επενδύσεις και τα σχέδια για νέες εξαγορές

Πρόσφατα ο Όμιλος ολοκλήρωσε την επέκταση των χώρων παραγωγής και την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο παραγωγής του στα Οινόφυτα. Πρόκειται για μία επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, η οποία αυτοματοποιεί περαιτέρω τις διαδικασίες, με στόχο να βελτιστοποιήσει την παραγωγική γραμμή, να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη δυναμικότητα, εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες του Ομίλου σε επίπεδο παραγωγής.

Η στρατηγική του Ομίλου, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, παραμένει αμετάβλητη. «Με έμφαση, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση».

Άλλωστε όπως έχουν ήδη επισημάνει στελέχη της «Σαράντη», μετά και τη συμφωνία για σταδιακή απεμπλοκή του Ομίλου από την κοινοπραξία με την Estee Lauder, σχεδιάζεται μέσα από νέες εξαγορές οι οποίες θα τονώσουν την κερδοφορία της εταιρείας, να αντισταθμιστούν οι απώλειες που θα προκύψουν.

Πηγές της εταιρείας σημείωναν πάντως, ότι αυτές βρίσκονται σε επίπεδο διαπραγματεύσεων ενώ οποίες εξαγορές πραγματοποιηθούν θα είναι στις κατηγορίες που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος καθώς και στις χώρες που έχει ήδη παρουσία.

Διαβάστε επίσης:

Όμιλος Σαράντη: Επενδύει 10 εκατ. ευρώ στην παραγωγική μονάδα στα Οινόφυτα

Όμιλος Σαράντη: Ο Γιάννης Μπούρας αποκαλύπτει στο mononews το σχέδιο για την επόμενη μέραΣΧΟΛΙΑ