• Business

  Νάκας: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή

  • NewsRoom


  Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των €380.400,00, ήτοι €0,06 ανά μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Φεβρουαρίου 2020 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.106.195 ήτοι 80,54% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

  Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

  1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2019 (01.07.2018 – 30.06.2019) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2. Τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1.7.2018 – 30.6.2019 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

  3. Τις αμοιβές κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2018 έως 30.06.2019, ήτοι ποσό €716.479,37 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών καθώς και από ελεύθερα επαγγέλματα. Για δε το έτος 01.07.2019 – 30.06.2020 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει τo ποσό των 720.000,00€.

  4. Την επιλογή της εταιρείας “Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020 και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Ανδρέα Διαμαντόπουλο Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 22041.

  5. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 380.400,00 €, ήτοι € 0,06 ανά μετοχή. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.

  6. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέφερε στα μέλη της ότι κατόπιν της θέσεως σε ισχύ του Ν. 4548/2018, ο οποίος διέπει πλέον τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών, σε αντικατάσταση του 2190/1920, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστεί με τις διατάξεις του νέου νόμου, αλλά και να γίνει χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος αυτός. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την διατήρηση μόνον των άρθρων 3 και 42 από το παλαιό καταστατικό, την Τροποποίηση (αντικατάσταση / συμπλήρωση / κατάργηση / αναρίθμηση) του συνόλου των λοιπών διατάξεων (1 έως 43) και την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, προς προσαρμογή με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και προς χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο ως άνω νόμος, σύμφωνα με το σχέδιο που μοιράστηκε στους μετόχους.  ΣΧΟΛΙΑ