Business

Με τη ναυτιλία ασχολείται πλέον ο Ι. Μυτιληναίος, με 26,5% ο Ευ. Μυτιληναίος στον όμιλο

  • Στ. Κ. Χαρίτος
μυτιληναιος

Ευάγγελος Μυτιληναίος. Επικεφαλης Mytilinaios Group


Τέλος εποχής για τον κ. Ι. Μυτιληναίο που πλέον μεταβίβασε και τις τελευταίες μετοχές που είχε στον όμιλο στον αδερφό του κ. Ευ. Μυτιληναίο.

Πηγές στην εταιρεία αναφέρουν ότι η συναλλαγή αυτή έγινε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετασχηματισμού του ομίλου που είχαν εξαγγελθεί πριν από δύο χρόνια.

Κύρια δραστηριότητα του κ. Ι. Μυτιληναίου αποτελεί πλέον η ναυτιλία. Πλέον το ποσοστό του κ. Ε. Μυτιληναίου ξεπερνάει το 26,5%.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση του ομίλου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρεται πως “Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των 19.201.219 μετοχών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» από τον Ι. Μυτιληναίο στον Ευάγγελο Μυτιληναίο στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετασχηματισμού του ομίλου που έχουν εξαγγελθεί πριν δύο χρόνια. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» («ΜYTILINEOS»), με την παρούσα και σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας γνωστοποιεί, βάσει των σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 02.08.2019, ότι στις 31.07.2019 πραγματοποιήθηκε έμμεση μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, ως περιγράφεται κατωτέρω. Ειδικότερα, κατά την ως άνω ημερομηνία, η εταιρεία με την επωνυμία NIOVAL LTD μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία FREZIA LTD που κατείχε προς την εταιρεία με την επωνυμία ROCALDO LTD.

Η πωλούμενη FREZIA LTD κατά το χρόνο της πώλησής της, κατείχε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, οι οποίες με τον τρόπο αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο της ROCALDO LTD. Δεδομένου ότι η NIOVAL LTD ελέγχεται από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, ενώ η ROCALDO LTD ελέγχεται από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, η ανωτέρω συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση, εμμέσως, των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, από τον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο προς τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής, επήλθε κατά την 31η Ιουλίου 2019 μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου που έμμεσα κατέχουν οι κ.κ. Ιωάννης Μυτιληναίος και Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως ακολούθως: Προ των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών, ο μεν κ. Ιωάννης Μυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των NIOVAL LTD και FREZIA LTD) 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,438% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου, ο δε κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατείχε έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD και KILTEO LTD) 18.718.330 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 13,100% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ δεν κατείχε άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου. Μετά τις εν λόγω συναλλαγές, ο μεν κ. Ιωάννης Μυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της MYTILINEOS, ο δε κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ εξακολουθεί να μην κατέχει άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.

Για τους σκοπούς της προαναφερθείσας συναλλαγής, ενεχυριάστηκαν από τη μεν εταιρεία KILTEO LTD 18.718.330, από τη δε εταιρεία FREZIA LTD 1.788.424 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS. Τα ενεχυράζοντα νομικά πρόσωπα KILTEO LTD και FREZIA LTD (και μέσω αυτών ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος) διατηρούν και θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των ενεχυρασθεισών μετοχών. Η γνωστοποίηση της παραπάνω ενεχυρίασης πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 7 (α) του Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι αφενός οι ανωτέρω ενεχυράζουσες εταιρείες αποτελούν πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο που ασκεί τον έλεγχο αυτών, αφετέρου η ανωτέρω εταιρεία KILTEO LTD αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με το διευθυντικό στέλεχος της MYTILINEOS, κ. Φώτιο Σπυράκο που τελεί διευθυντής αυτής”.ΣΧΟΛΙΑ