Business

Με εξώδικο απαντά ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης στην Creta Farms

Δομαζάκης

Κωνσταντίνος Δομαζάκης,


Με εξώδικο απαντά ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης στο εξώδικο που του είχε στείλει η Creta Farms πριν λίγες ημέρες.

Αναλυτικά το εξώδικο του Κωνσταντίνου Δομαζάκη

Ι. Στις 14.06.2021 μου επιδόθηκε η από 07.06.2021 Εξώδικη Διαμαρτυρία, Πρόσκληση και Δήλωση της εταιρείας σας, την οποία ήδη από τις 11.06.2021 είχατε διαρρεύσει σε συγκεκριμένες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες (insider, capital, mononews, mikrometoxos και newsit).

Με αυτήν υποστηρίζετε ότι καταφέρομαι εναντίον της εταιρείας σας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και των μετόχων τους, με ισχυρισμούς που εκτός των άλλων υποτίθεται ότι προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των φυσικών προσώπων “στα οποία αφορούν”. Δεν αντιλαμβάνομαι, ωστόσο, ποια είναι τα θιγόμενα αυτά φυσικά πρόσωπα, των οποίων το όνομα απουσιάζει από την εξώδική σας. Δεν αντιλαμβάνομαι επίσης ποιοι είναι οι συλλήβδην “ψευδείς, αβάσιμοι, ανυπόστατοι, δυσφημιστικοί και συκοφαντικοί ισχυρισμοί”, τους οποίους ουδόλως προσδιορίζετε.

Ως εκ τούτου, αδυνατώ να άρω και να ανασκευάσω, όπως με καλείτε, μία προσβολή που δεν αναφέρετε, η οποία μάλιστα στρέφεται κατά φυσικών προσώπων, που δεν κατονομάζονται.

II. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι ότι έχει υπάρξει ενόχληση από το περιεχόμενο της από 31.05.2021 αίτησης ακύρωσης της με αριθ. 11/2020 απόφασης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης του ΠολΠρΡεθ. Για να μην μακρηγορώ, θεωρώ ότι αν η εταιρεία σας έχει τηρήσει τους όρους της από 05.02.2020 συμφωνίας εξυγίανσης και μεταβίβασης επιχείρησης, όπως αυτή τέθηκε στην κρίση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου στις 05.06.2020 και εγκρίθηκε από αυτό και αν η συμφωνία εξυγίανσης αυτή έχει βασιστεί σε αληθή και όχι ανακριβή άλλως παραποιημένα στοιχεία, ουδείς συντρέχει κίνδυνος για την επικαλούμενη εξυγίανση.

Ειδικότερα: – Αν πράγματι έχουν ήδη διατεθεί κεφάλαια 20 εκ. ευρώ από τη μοναδική μέτοχο της εταιρείας σας, όπως κατ’ επανάληψη έχει αναφερθεί στον τύπο και βέβαια όχι κατόπιν δικών μου δηλώσεων, ενώ ο μάρτυρας σας και οικονομικός διευθυντής Νικόλαος Μπουτσιαράκος δηλώνει ότι προγραμματίζετε να καταβληθεί το ποσό αυτό στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, – Αν πράγματι η μέτοχος της εταιρείας σας έχει συμβάλλει στην ενδιάμεση χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια 2 εκ. ευρώ τον 02/2020, Αν έχει εξοφληθεί εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου και με τον συμφωνηθέντα τρόπο η ενδιάμεση χρηματοδότηση των Τραπεζών, ύψους 6 εκ. ευρώ, Αν έχουν ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται κανονικά τα χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, – Αν κατά τον τελευταίο χρόνο (ήτοι μετά τη δημοσίευση της με αριθ. 11/2020 απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου) δεν έχουν σωρευτεί νέα υψηλότατα χρέη προς το Ελλ. Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Αν κατά τον τελευταίο χρόνο δεν έχουν σωρευτεί νέα υψηλότατα χρέη προς τις πιστώτριες τράπεζες και τις εταιρείες Factoring, – Αν η εταιρεία σας, πέραν των μισθολογικών υποχρεώσεων είναι συνεπής και σε κάθε άλλη οικονομική της υποχρέωση, – Αν δεν είναι αληθές το γεγονός ότι η μοναδική σας μέτοχος προμηθεύει υπερτιμολογημένες έως και 70% α’ και β’ ύλες κατά αναφορές και με προβολή τιμολογίων από συγκεκριμένες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, Αν πράγματι ήθελε θεωρηθεί ότι δεν επιβεβαιώθηκαν από την Deloitte oι από Μάιο 2019 καταγγελίες μου, – Αν πράγματι η έκθεση της Deloitte δεν επηρεάζει τα οικονομικά στοιχεία της υπό εξυγίανση εταιρείας που παρουσιάσθηκαν στο πτωχευτικό δικαστήριο και υποστηρίχθηκαν και από την εταιρεία σας, – Αν είναι ανακριβής η αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε πρόσφατη από Ιουνίου 2021 έκθεσή της ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (σ.σ. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ) για τη χρήση 2017, σε ενοποιημένο επίπεδο, δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, – Αν πράγματι η εταιρεία PwC συμβουλευτική διενήργησε ειδικό έλεγχο, – Αν πράγματι δεν έγινε χρήση πλαστών στοιχείων και εγώ δεν είμαι πιστωτής της εταιρείας και καλώς δεν υπολογίσθηκα στους πιστωτές αυτής, – Αν ορθά προχώρησε αυτή η “εξυγιαντική” διαδικασία ερήμην ορκωτών σε οντότητα δημοσίου συμφέροντος,

Τότε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και αναστάτωσης από την από 31.05.2021 αίτηση ακύρωσης.

Αν, ωστόσο, στα παραπάνω ή και σε άλλα σοβαρά ζητήματα της επικαλούμενης εξυγίανσης υπάρχουν “κενά”, τότε το μικρότερο πρόβλημα θα είναι η ακύρωση της απόφασης, δεδομένης της παράλληλης πολυεπίπεδης εισαγγελικής έρευνας που διεξάγεται και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα στοιχεία που προκύπτουν.

III. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι θερμός υποστηρικτής της επικαλούμενης εξυγίανσης υπήρξε ο Εμμανουήλ Δομαζάκις ή Δομαζάκης, ο οποίος την υποστήριξε τόσο στη Γ.Σ. της 27.02.2020, όσο και με πρόσθετη παρέμβασή του στη δίκη της 05.06.2020. Είχε κάποιο όφελος;

Ν. Υποστηρίζετε ότι η εταιρεία υπό την διοίκησή μου οδηγήθηκε σε κατάρρευση. Κατ’ αρχάς γνωρίζετε ότι υπό την διοίκησή μου επί τριάντα (30) συναπτά έτη, η εταιρεία δημιουργήθηκε από το μηδέν και έγινε η επί σειρά ετών πρωταγωνίστρια της κατηγορίας. Γνωρίζετε επίσης ότι μέχρι την απομάκρυνσή μου στις 06.05.2019 η εταιρεία ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, εξυπηρετούσε πλήρως το ρυθμισμένο τραπεζικό της δανεισμό, απασχολούσε και μισθοδοτούσε περί τους 860 εργαζόμενους και εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της έναντι των προμηθευτών της, χωρίς οιαδήποτε εγγραφή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Προκειμένου λοιπόν η εταιρεία να περάσει στην “εξυγίανση” διαγράφηκε τραπεζικός δανεισμός άνω των 65 εκ. ευρώ, υποχρεώσεις προς Ασφ. Ταμεία και Ελλ. Δημόσιο άνω των 7,5 εκ. ευρώ, υποχρεώσεις προς προμηθευτές 25 εκ. ευρώ, υποχρεώσεις προς την ΕΤΕπ 15 εκ. ευρώ και βέβαια έπεται συνέχεια. Αναλάβατε περί τα 59 εκ. ευρώ συνολικά χρέη. Άραγε πόσα είναι σήμερα;

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, θεωρώ ότι το μικρότερο των προβλημάτων είναι η “ομηρεία”, όπως την αναφέρετε, από την από 31.05.2021 αίτηση ακύρωσης της απόφασης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. Διότι, αν πράγματι είχατε επιτύχει την διάσωση της επιχείρησης – άραγε ποιάς επιχείρησης, αυτής που δεν θυμίζει σε τίποτα την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ – η διάσωση αυτή δεν θα μπορούσε να διασαλευθεί από ένα δικόγραφο. Εκτός αν, η διάσωση της εταιρείας είναι τόσο αληθινή, όσο τα κεφάλαια που διατέθηκαν γι’ αυτήν.

V. Τέλος, να σας επισημάνω ότι η άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μου επ’ ουδενί παραβιάζει οποιαδήποτε δικονομική αρχή και οποιονδήποτε κανόνα δικαίου, τάξεως και ηθικής. Εγώ συνδυάζω τα στοιχεία που είναι αντικειμενικώς υπαρκτά και έχουν βγει στην επιφάνεια και τα θέτω υπόψιν του αρμοδίου δικαστηρίου. Η αίτησή μου λοιπόν στηρίζεται στο νόμο και αν η ουσία αυτής άγει ή μη σε ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, αυτό θα κριθεί αρμοδίως. Σκοπός μου δεν είναι ούτε να δράσω παρελκυστικά ως λέτε ούτε να συκοφαντήσω οποιονδήποτε. Να αναφανεί η αλήθεια επιδιώκω και αν πράγματι αυτή η εξυγίανση προχωρά εποικοδομητικά για όλους τους εμπλεκόμενους, τότε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα όπου αυτή απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Διαβάστε επίσης

Creta Farms: Eξώδικο προς τον Κωνσταντίνο ΔομαζάκηΣΧΟΛΙΑ