Business

Μάχη Τσαμάζ (ΟΤΕ), Φέσσα (Unisystems) και Μανωλόπουλου (Space Hellas) για το έργο των νέων ταυτοτήτων, προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Μιχάλης Τσαμάζ - Θεόδωρος Φέσσας - Σπύρος Μανωλόπουλος

Μιχάλης Τσαμάζ – Θεόδωρος Φέσσας – Σπύρος Μανωλόπουλος


Στο άνοιγμα τριών οικονομικών προσφορών (από τις πέντε που κατατέθηκαν) θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η επιτροπή του διαγωνισμού (εκτός αν υπάρξει ανατροπή από τυχόν ενστάσεις) για τις νέες ταυτότητες προκειμένου να αναδείξει την κοινοπραξία που θα αναλάβει το έργο, προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ.

Στις κοινοπραξίες που συνεχίζουν στη διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλαμβάνεται αυτή στην οποία συμμετέχει ο ΟΤΕ με επικεφαλής το πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Μιχάλη Τσαμάζ, η Veridos Ματσούκης, η Byte και η ΙNCM.

Η Veridos Ματσούκης είναι εταιρεία που εκκινεί το 1891 (Ίδρυση Λιθογραφείου) και σήμερα ανήκει στα 25 ιδιωτικά μέλη της Διεθνούς Κοινότητας Εκτυπωτών Ασφαλείας. Στην ίδια κοινότητα μετέχουν τα εκτυπωτικά ιδρύματα των κεντρικών τραπεζών. Το 2007 το 60% της εταιρείας εξαγοράστηκε από την γερμανική Giesecke & Devrient (G&D) με την οποία διατηρούσε επί χρόνια στενή συνεργασία.

Την κοινοπραξία του ΟΤΕ συμπληρώνουν το πορτογαλικό νομισματοκοπείο και το επίσημο Τυπογραφείο (INCM) καθώς και η ελληνική εταιρεία Byte η οποία πρόσφατα εισήλθε στις υπηρεσίες Ασφάλειας με τη δημιουργία Έμπιστης Τρίτης Οντότητας για έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών για Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές.

Στη δεύτερη κοινοπραξία η οποία μένει στο διαγωνισμό συμμετέχει η Unisystems του ομίλου Quest, με πρόεδρο και βασικό μέτοχο τον Θεόδωρο Φέσσα και ο γαλλικός κολοσσός Thales Dis France με δραστηριότητα σε 68 χώρες, μεταξύ άλλων, στην αεροδιαστημική, την άμυνα και ασφάλεια και τις ψηφιακές ταυτότητες. Η θυγατρική της Quest συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα με δραστηριότητα επίσης σε 30 και πλέον χώρες.

Στην τρίτη κοινοπραξία συμμετέχουν η ελληνική εισηγμένη Space Hellas κορυφαίος System Integrator και Value Added Solutions Provider στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας με εκτελεστικό πρόεδρο και βασικό μέτοχο τον Σπύρο Μανωλόπουλο και η βελγική Zetes Industries η οποία δραστηριοποιείται στην έκδοση ταυτοτήτων και ταξιδιωτικών εγγράφων. Από το 2017 η Zetes έχει προσχωρήσει στην ιαπωνική Panasonic Corporation, λειτουργώντας ως ανεξάρτητη θυγατρική.

Στη μία από τις δύο κοινοπραξίες που μένουν εκτός διαδικασίας και έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση έως την Παρασκευή το βράδυ, συμμετέχει η γαλλική Ιdemia από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου (προέκυψε από την ένωση των Oberthur Technologies (OT) και Safran Identity & Security  -Morpho) η οποία δραστηριοποιείται σε 180 χώρες και πριν περίπου 4 χρόνια εισήλθε στο μετοχικό της κεφάλαιο το αμερικάνικο επενδυτικό κεφάλαιο Advent International.

Η Ιdemia συνεργάζεται με τη Neurosoft, εταιρεία ΤΠΕ (Τεχνολογιών και Πληροφορικής) στην οποία συμμετέχει ο ΟΠΑΠ.

Στη δεύτερη κοινοπραξία, που δεν συνεχίζει συμμετέχει το Εθνικό Γαλλικό τυπογραφείο (Ιn Continu Et Services) και η θυγατρική, Inform Λύκος (Ελλάς) Μονοπρόσωπη ΑΕ, της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Inform Λύκος.

Το έργο χαρακτηρίζεται διαβαθμισμένο, λόγω της φύσης του με αποτέλεσμα τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφεύγουν να δώσουν την οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κοινοπραξίες αποκλείστηκαν λόγω ελλείψεων στους τεχνικούς φακέλους τους.

Το έργο θα αναλάβει όποιος έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο σε εξέλιξη διαγωνισμός αφορά ειδικότερα την προμήθεια του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) για την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – Κάρτα Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Όπως έχει πει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, η νέα ταυτότητα – κάρτα του πολίτη, θα κάνει πράξη τον ένα και μοναδικό αριθμό που θα έχει ο κάθε πολίτης. Αυτός θα είναι τα ψηφία του σημερινού ΑΦΜ που θα μετονομαστεί σε Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.). Πιθανότατα για ένα χρονικό διάστημα στην αρχή τα μωρά θα παίρνουν και Π.Α αλλά και ΑΜΚΑ μέχρι τα συστήματα να απορροφήσουν τον ΑΜΚΑ.

Η νέα ταυτότητα θα είναι σαν το δίπλωμα οδήγησης και θα έχει έγχρωμη φωτογραφία.

Βάσει επίσης όσων έχουν ανακοινωθεί από τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι νέες ταυτότητες, ως κάρτα του πολίτη, θα ενσωματώνουν την ηλεκτρονική υπογραφή, που θα αρκεί για τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό το δημόσιο, εξοικονομά σε χρόνο και χρήμα, από τη μείωση της γραφειοκρατίας, περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Το ύψος του παράβολου που θα πληρώσει ο πολίτης για να εκδώσει τη νέα ταυτότητα είχε καθορισθεί στα 10 ευρώ με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ αριθ. 8200/0-297647 από 10/04/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β1476).

Η αλλαγή των ταυτοτήτων επιβάλλεται από τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός ΕΕ 2019/1157 από 20/06/2019, που αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε στο άρθρο 16 ορίζει ότι η εφαρμογή του ξεκινά την 02/08/2021, ενώ στο άρθρο 5 παρ 2 εδάφιο α΄ ορίζει ότι τα δελτία ταυτότητας που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης ( MRZ ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα Ελληνική δελτία ταυτότητας, παύουν να ισχύουν την 03/08/2026.

Με άλλα λόγια ο διαγωνισμός χρειάζεται να «τρέξει» ώστε σταδιακά όλοι να προμηθευτούμε τις νέες ταυτότητες.

Σημειώνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ακύρωσε τον διαγωνισμό που έχει προκηρύξει ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεκίνησε νέο προκειμένου, κυρίως, να συμπεριλάβει από την αρχή στις νέες ταυτότητες την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.ΣΧΟΛΙΑ