Business

Κέρδη από ζημιές για τη Vivartia υπό τον Άλεξ Φωτακίδη

  • Άννα Διανά
Άλεξ Φωτακίδης, CVC Group

Άλεξ Φωτακίδης, CVC Group


Δεκαέξι μήνες μετά την αλλαγή σελίδας στον όμιλο Vivartia, ο οποίος πέρασε στον έλεγχο της CVC Capital που εκπροσωπείται από τον Άλεξ Φωτακίδη τα πρώτα δείγματα γραφής του νέου μετόχου είναι ήδη εμφανή.

Ο Όμιλος σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο πέρασε σε κερδοφορία το 2021 από ζημιές που είχε εμφανίσει το 2020, ενίσχυσε τις πωλήσεις του και έχει χαράξει το στρατηγικό πλάνο περαιτέρω ενδυνάμωση και επέκταση.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα  πέρυσι οι πωλήσεις του ανήλθαν στα 591,9 εκατ. ευρώ (+7,9% σε σχέση με το 2020) η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Εστίασης (κατά 30,3 εκατ. ευρώ). Τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΧΑ 16 αυξήθηκαν κατά 3,1% στα 55 εακτ. ευρώ ενώ ο όμιλος εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 16,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου κατά την 31/12/2021 ανήλθαν σε  71,2 εκατ. ευρώ από 45,3 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα κυρίως από την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, ενώ ο συνολικός δανεισμός του ανήλθε σε 425,9 εκατ. ευρώ έναντι 418,7 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή σχετίζεται με τη μείωση του δανεισμού που προέκυψε μέσα από την διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου και με το νέο δάνειο που έλαβε η εταιρεία Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΕ.

Ευμετάβλητο περιβάλλον με τις ανατιμήσεις σε πρώτο πλάνο

Ζητήματα ανατιμήσεων και ζήτησης και σε ευαίσθητες πρώτες ύλες όπως οι ζωοτροφές, οι σπόροι και η παραγωγή γάλακτος έχει προκαλέσει η διεθνής αναταραχή σύμφωνα με τη διοίκηση της Vivartia. Όπως αναφέρει παρακολουθεί σθεναρά τη διακύμανση των τιμών και έχει αναπτύξει ένα πλάνο ενεργειών (αύξηση τιμών, συγκράτηση λειτουργικών εξόδων, κ.α.) με στόχο την μικρότερη δυνατή επίπτωση των ανατιμήσεων στα αποτελέσματα του ομίλου.

Η διοίκηση του ομίλου εστιάζει τη φετινή χρονιά στη διατήρηση και ενδυνάμωση της θέσης όλων των κλάδων στην Ελλάδα.

Μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και επιπρόσθετα με τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού της μοντέλου επιδιώκει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του λειτουργικού της κόστους και την επέκταση της παρουσίας των κλάδων του Ομίλου σε ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες ενδιαφέροντος με τη σύναψη συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η εξαγορά των μετοχών της εταιρείας Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Α.Ε. από τη θυγατρική της  VIVARTIA ΔΕΛΤΑ  η οποία ολοκληρώθηκε την 8η Μαρτίου 2022, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 15η Φεβρουαρίου 2022, έναντι τιμήματος € 16,3 εκατ..

Επιπλέον οι συμφωνίες μεταβίβασης των εγκαταστάσεων της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο Αττικής και στο Πλατύ Ημαθίας αγοραπωλησίες που θα ολοκληρωθούν έως το τέλος της χρήσης, καθώς και η ολοκλήρωση εξαγοράς της μειοψηφίας της VIVARTIA Συμμετοχών ΑΕ από τη VENETIKO HOLDINGS A.E είναι κινήσεις που εντάσσονται στη στρατηγική για την περαιτέρω ενδύναμωση και επέκταση του ομίλου.

Οι επιδόσεις των επιμέρους δραστηριοτήτων

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 1,6% και διαμορφώθηκε  σε € 279,6 εκατ. έναντι € 275,0 εκατ. το 2020. Τα δημοσιευμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 16,7 εκατ. το 2021 μειωμένα κατά € 7,8 εκατ. έναντι του 2020, επηρεασμένα 9 σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και ενέργειας. Τα ΚΠΦΤΑ προ της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 μειώθηκαν αντίστοιχα κατά € 8,1 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 14,1 εκατ. Σημειώνεται ότι τα ΚΠΦΤΑ έχουν επηρεαστεί από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με κινήσεις αναδιάρθρωσης του οργανισμού και των παραγωγικών του δομών ποσού € 1,9 εκατ. ευρώ.  Οι πωλήσεις από τις εξαγωγές  ανήλθαν σε € 71,2 εκατ., αυξημένες κατά 12,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ανάκαμψη κατά 26,6% σημείωσε το 2021 ο κλάδος εστίασης, που είχε επηρεαστεί από την πανδημία στη χρήση του 2020. Ετσι το 2021 πέτυχε συνολικές πωλήσεις αυξημένες κατά 26,6% και διαμορφώθηκαν σε € 143,6 εκατ. έναντι της χρήσης 2020 (€ 113,4 εκατ.).

Τα δημοσιευμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 14,5 εκατ. το 2021 σημαντικά αυξημένα κατά € 11,7 εκατ. έναντι του 2020 (€ 2,8 εκατ.) συμπεριλαμβανομένου και του ΔΠΧΑ 16. Τα ΚΠΦΤΑ προ της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά € 10,7 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 6,1 εκατ.

Ο  Κλάδος Κατεψυγμένων κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 5,8% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 171,3 εκατ. το 2021 έναντι € 161,9 εκατ. το 2020. Ο κλάδος κατεψυγμένων ενίσχυσε τα μερίδιά του σε αξία κατά 0,3% τόσο στην κατηγορία των λαχανικών και κατά 1,5% στην κατηγορία των φρέσκων σαλατών, ενώ παρουσίασε οριακές απώλειες στην κατηγορία της κατεψυγμένης ζύμης (-0,5%).

Ειδικότερα η αύξηση των πωλήσεων για τις δυο βασικές εταιρείες του Κλάδου Κατεψυγμένων, ανήλθε σε 4,8% για την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και 6,9% για την εταιρεία Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ. Τα δημοσιευμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 26,6 εκατ. το 2021 οριακά αυξημένα κατά € 0,2 εκατ. (+0,8%) έναντι του 2020 (€ 26,4 εκατ.) επηρεασμένα από την σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

Διαβάστε επίσης:

Vivartia: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στη ΔΕΛΤΑ ο Χρήστος Τσόλκας

Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Γκατένιο από τη ΔέλταΣΧΟΛΙΑ