Business

Interamerican: Ο απόλυτος ψηφιακός ασφαλιστής αναζητεί συνεργασία με ψηφιακή τράπεζα

  • Ευγενία Τζώρτζη
Interamerican

Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Interamerican


Διεύρυνση των καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της συνεργασίας με τράπεζα επιδιώκει η Interamerican, η διοίκηση της οποίας βολιδοσκοπεί τις νέες κινήσεις στον τραπεζικό χώρο. Το φάσμα των επιλογών δεν εξαντλείται στις παραδοσιακές τράπεζες. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Interamerican κ. Γιάννης Καντώρος χθες κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2018, η στόχευση αφορά κυρίως τις νέες τράπεζες που δημιουργούνται, φωτογραφίζοντας κινήσεις όπως αυτή της Praxia, το προφίλ της οποίας ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του απόλυτου «ψηφιακού ασφαλιστή» στον οποίο μετεξελίσσεται αργά και σταθερά τα τελευταία χρόνια η Interamerican.

Η εταιρεία που κλείνει 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αποτελεί βασικό βραχίονα του ολλανδικού ομίλου Achmea, συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στρατηγικός στόχος, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου είναι η μετεξέλιξή της σε ένα σύνθετο οργανισμό με έμφαση στη συμβουλευτική ασφάλιση.

Η Interamerican αξιοποιεί την υψηλή λειτουργική κερδοφορία, η οποία για το 2018, διαμορφώθηκε στα 22 εκατ. ευρώ και αθροιστικά την τελευταία 5ετία υπερβαίνει τα 120 εκατ. ευρώ, επενδύοντας πάνω από 20 εκατ. ευρώ στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, που την έχουν φέρει στην πρώτη θέση των παρόχων ψηφιακών ασφαλιστικών προϊόντων. Υπηρεσίες όπως η Anytime, το car point, το καθετοποιημένο σύστημα υγείας Medisystem και το σύστημα υγείας bewell, δίνουν ευελιξία επιλογών αλλά και προστιθέμενη αξία στον πελάτη, διευρύνοντας παράλληλα τα παραδοσιακά όρια ασφάλισης με συστήματα υπηρεσιών και συνεργασιών. Ο σχεδιασμός της διοίκησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την περαιτέρω ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και μετά το πολυιατρείο Medifirst στα βόρεια προάστια της Αθήνας, που λειτούργησε από τα τέλη του 2017, ετοιμάζεται νέο πολυιατρείο στα δυτικά προάστια, που προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2019.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου κ. Γιάννη Καντώρο, «η λειτουργική κερδοφορία που δεν βασίζεται στα έσοδα από επενδύσεις, αποτελεί το εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας».

Για το 2018 τα συνολικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 16,7 εκατ. ευρώ και επηρεάστηκαν από την αύξηση των προβλέψεων για τα προϊόντα ζωής και υγείας που πραγματοποίησε η εταιρεία, ενώ το τελικό αποτέλεσμα επιβάρυνε η πρόσθετη πρόβλεψη που υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει για παρακρατούμενους φόρους από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων.

Σε επίπεδο εργασιών ο όμιλος αύξησε το παραγωγικό αποτέλεσμα κατά 1,9% και τα συνολικά ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 353,9 εκατ. ευρώ έναντι 347,2 εκατ. ευρώ το 2017. Αναλυτικότερα οι ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου ζημιών αυξήθηκαν κατά 5,2% και τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 197,1 εκατ. ευρώ έναντι 187,3 εκατ. κατά το 2017, ενώ κατά 5% ενισχύθηκαν και οι ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου υγείας, διαμορφώνοντας το ύψος των ασφαλίστρων στα 105,5 εκατ. ευρώ έναντι 100,5 εκατ. ευρώ κατά το 2017. Αντίθετα πτωτικά κατά 13,6% κινήθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου ζωής και τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 51,4 εκατ. ευρώ έναντι 59,4 εκατ. ευρώ το 2017. Στο σύνολο της αγοράς η Interamerican παρουσιάζει μερίδιο 11,9% στις ασφαλίσεις ζημιών (συμπεριλαμβανομένων των ετησίως ανανεούμενων ασφαλίσεων υγείας) και 5,4% στις ασφαλίσεις ζωής.

Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της Interamerican κ. Γιάννη Καντώρο «η μεγέθυνση της ασφαλιστικής πίτας και η διεύρυνση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στη βάση της συμπληρωματικότητας με την κοινωνική, παραμένουν ζητούμενο για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα», που παρά τη δεκαετή κρίση και τις διαδοχικές αλλαγές τα χρόνια των μνημονίων, δεν έχει απαντήσει στις δημογραφικές προκλήσεις. Αν και σύμφωνα με τον κ. Καντώρο «η οικονομία δείχνει να έχει ισορροπήσει, η αναπτυξιακή δυναμική είναι ασθενής και η ευκαιρία για τις απαιτούμενες μεταρρυθμιστικές τομές έχει ατονίσει», αυξάνοντας τις προκλήσεις και για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, η συμμετοχή του οποίου ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει στα χαμηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα.


ΣΧΟΛΙΑ