Business

Οικογένεια Αγγελόπουλου: Σε «νέα» χέρια τα… μισά ακίνητα που βγήκαν στο σφυρί


Την κατακύρωση ορισμένων από τα τμήματα των ακινήτων των αδελφών Αγγελόπουλου που βγήκαν σε πλειστηριασμό σήμανε η διαδικασία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Επισπεύδων της εκποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων ήταν ο θείος των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, Θεόδωρος.

Συγκεκριμένα, με τίμημα όχι μεγαλύτερο του ενός ευρώ από την τιμή εκκίνησης κατακυρώθηκαν σε «νέο» ιδιοκτήτη τα εξής περιουσιακά στοιχεία:

 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος 484 τ.μ. με αποθήκη 5 τ.μ. στην Ηρώδου Αττικού 15, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Αγγελόπουλου, που άλλαξε χέρια αντί 3,3 εκατ. ευρώ και 0,10 ευρώ,
 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος 484 τ.μ. με αποθήκη 5 τ.μ. στην Ηρώδου Αττικού 15, ιδιοκτησίας του Γιώργου Αγγελόπουλου, που άλλαξε χέρια αντί ίδιου τιμήματος,
 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος 143,8 τ.μ. με αποθήκη 5 τ.μ. στην Ηρώδου Αττικού 15, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Κατακυρώθηκε σε ιδιοκτήτη αντί 500 χιλιάδων και 0,10 ευρώ και
 • το αντίστοιχο ποσοστό του αδελφού του, Γιώργου Αγγελόπουλου, στο ίδιο διαμέρισμα.

Οι υπόλοιποι πλειστηριασμοί απέβησαν άγονοι.

Η διαδικασία κινήθηκε αφού η Γέλη Παπαγιαννοπούλου, τελευταία σύζυγος του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου και η κόρη της, Αικατερίνη Πετροπούλου, εμφάνισαν «μυστικές διαθήκες», αμφισβητώντας τα ποσοστά της κληρονομιάς.

Ο πλειστηριασμός με οφειλέτιδες τις ίδιες τέθηκε σε αναστολη, έπειτα από απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία κήρυξε άκυρες τις επιταγές προς εκτέλεση και την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, όσον αφορά στο μέρος της κατάσχεσης ακινήτων των δύο γυναικών. Σύμφωνα με τα ποσοστά της (επ ωφελεία απογραφής) κληρονομιάς που ελήφθησαν υπόψη, στη Γέλη Παπαγιαννοπούλου αναλογεί ποσοστό 18,56% της συνολικής απαίτησης (ποσό 1.787.154,04 ευρώ) και στην Αικατερίνη Πετροπούλου 4,5% (ποσό 433.305,64 ευρώ). Στον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο αναλογούν ποσοστά 42,75% (ποσό 4.186.701,80 ευρώ) και 33,82% (ποσό 3.312.146,31 ευρώ).

Με βάση όμως τις εκτιμήσεις, η αξία των ακινήτων που καταλείφθηκε με τις διαθήκες, στη Γέλη Παπαγιαννοπούλου αναλογεί μερίδιο ευθύνης 19,88% και στην κόρη της 5,23%. Αυτό, γιατί ο υπολογισμός θεωρήθηκε από τις ανακόπτουσες αυθαίρετος και εσφαλμένος, καθώς τέθηκαν ως βάση μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείφθηκαν με τις διαθήκες του αποβιώσαντος, και όχι τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού της κληρονομιάς ως προς τα οποία επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, οι επιταγές προς εκτέλεση είναι αόριστες λόγω ελλιπούς σ αυτές προσδιορισμού των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της κληρονομικής τους μερίδας, επομένως και για τον υπολογισμό της αναλογίας τους στο χρέος. Επίσης, οι εκθέσεις δε δύναται να τεθούν ως βάση για τον προσδιορισμό της κληρονομικής μερίδας των ανακοπτουσών από το δικαστήριο ώστε να προκύψει το ποσοστό ευθύνης κάθε μίας επί του επίδικου χρέους, ωστόσο αφορούν μόνο τα ακίνητα της κληρονομιάς και δεν αφορούν άλλα, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κινητά που καταλήφθηκαν με τις διαθήκες. Αναφέρονται συγκεκριμένα σε πίνακα του Μόραλη (πλάτους 1,24 μέτρων και ύψους 1,47 μέτρων) που καταλείφθηκε στο Γιώργο Αγγελόπουλο και ο πίνακας του Φασιανού που καταλείφθηκε στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Με βάση την αρχική έκθεση του πλειστηριασμού, το ποσό απαίτησης του Θεόδωρου Αγγελόπουλου ανέρχεται σε 9,7 εκατ, ευρώ και σε όλα τα έξοδα της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι τέλους του πλειστηριασμού, καθώς και τόκων και εξόδων. Να σημειωθεί ότι, επίσης βάσει πρόσφατης δικαστικής απόφασης, η τιμή διπλασιάστηκε για σχεδόν όλα τα κατασχεθέντα ακίνητα σε Ψυχικό, Αθήνα και Χαλάνδρι (στους τίτλους κτήσης των οποίων υπάρχει πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως του κληρονομικού δικαιώματος αναφορικά με την κληρονομιά του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου).

Σε αυτά περιλαμβάνονταν

Το ήμισυ αδιαιρέτου της οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης του υπογείου πολυκατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, στην οδό Δημοκρατίας 53 και Σολωμού. Πρόκειται για άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο, με έκταση 1213,70 τ.μ., στα σύνορα με την Πρεσβείας της τέως Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας,

Το ήμισυ εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος στο Παλαιό Ψυχικό, το οποίο, χώρους στο υπόγειο, ισόγειο και το υπερυψωμένο ισόγειο πολυκατοικίας και αποτελείται από χώρο του ισογείου, ο οποίος έχει εμβαδό 93 τ.μ. αποτελείται από σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, βεστιάριο, W.C. ξένων, χώρο εσωτερικής κλίμακας και μία βεράντα, από χώρο του υπερυψωμένου ισογείου, ο οποίος έχει εμβαδόν 77 τ.μ., αποτελείται δε από 3 κοιτώνες, 2 λουτρά, οφφίς, χώρο εσωτερικής κλίμακας και 2 βεράντες, Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία και τους κάθε φορά ιδιοκτήτες αυτής, ανήκει η αποκλειστική χρήση των χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων του υπογείου (έχουν εμβαδόν 15 τ.μ. ο καθένας τους) και χώρων του ακαλύπτου οικοπέδου της πολυκατοικίας, που έχουν συνολική επιφάνεια 295,59 τ.μ.,

Το ήμισυ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου έκτασης 652,54 τ.μ., που βρίσκεται στο δήμο Χαλανδρίου, στη θέση «Αγία Βαρβάρα», επί της οδού Ζαν Μωρεάς, Το ήμισυ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, έκτασης 2.532,90 τ.μ., που βρίσκεται επίσης στο Χαλάνδρι, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 82,

 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας πολυκατοικίας η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, επί της Ηρώδου Αττικού 15 και η οποία έχει χτιστεί σε οικόπεδο έκτασης 1.165,17 τ.μ.. Αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, είσοδο, χωλλ, τουαλέττα ξένων, λουτρό, κουζίνα, οφφίς και δωμάτιο υπηρεσίας μεαποχωρητήριο και ντους και από μια ιδιόκτητη αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας,
 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας πολυκατοικίας. Πρόκειται για διαμέρισμα του 6ου ορόφου σε εσοχή, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, αποτελείται από 8 κύρια δωμάτια, 1 δωμάτιο εργασίας, δωμάτιο μπουντουάρ, χώλλ υποδοχής, και χώλλ κοιτώνων, κουζίνα, οφφίς, 2 λουτρά, 2 δωμάτια υπηρεσίας μετ’ αποχωρητηρίου και καταιωνιστήρος, έχει εξώστη τόσο στην πρόσοψη της πολυκατοικίας όσο και στην πίσω πλευρά κι έχει επιφάνεια 484 τ.μ.,
 • Το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, έκτασης 2.058,40 τ.μ. (σύμφωνα με εμβαδομέτρηση του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου 2.081,00 τ.μ.) με διώροφη κατοικία στο Χαλάνδρι Αττικής, στη θέση «Καναπίτσα» ή «Αγία Βαρβάρα», επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 80. Στο οικόπεδο υφίσταται σήμερα η προαναφερόμενη διώροφη οικία, αποτελούμενη στο υπόγειο από αποθήκη επιφανείας 40 τ.μ. και γκαράζ επιφανείας 15 τ.μ., από ισόγειο επιφάνειας 185 τ.μ., και α’ όροφο επιφάνειας 115 τ.μ.,
 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας της Ηρώδου Αττικού 15. Πρόκειται για διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, είσοδο, χωλλ, τουαλέττα ξένων, λουτρό, κουζίνα, οφφίς και δωμάτιο υπηρεσίας με αποχωρητήριο και ντους και από μια ιδιόκτητη αποθήκη στο υπόγειο της πολυκατοικίας,
 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του κοινού υπογείου των Κτιρίων Α ́ και Β ́ Συγκροτήματος Κατοικιών επί της Διαδόχου Παύλου 19 στο Ψυχικό,
 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου άλλης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στο ίδιο συγκρότημα
 • Το 1/4 εξ αδιαιρέτου οριζόντιας ιδιοκτησίας του Κτιρίου Β’, κατοικία που αποτελείται από τμήματα υπογείου, ισογείου ορόφου και δευτέρου ορόφου κι έχει συνολική επιφάνεια 228,78 τ.μ.,
 • η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα θέσης στάθμευσης στο υπόγειο του Κτιρίου Α’ της Διαδόχου Παύλου, η οποία συνορεύει γύρω – γύρω με χώρο διέλευσης αυτοκινήτων,
 • η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα άλλης θέσης στάθμευσης στο υπόγειο του Κτιρίου Α’ η οποία συνορεύει γύρω – γύρω με χώρο διέλευσης αυτοκινήτων,
 • η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα οριζόντιας ιδιοκτησίας – κατοικίας του Κτιρίου Α’, η οποία αποτελείται από τμήματα υπογείου, ισογείου ορόφου και πρώτου ορόφου πάνω από το ισόγειο κι έχει συνολική επιφάνεια 177,68 τ.μ..ΣΧΟΛΙΑ