Business

HELLENiQ ENERGY (τηλεδιάσκεψη): Θετικό το 2022 και το 2023-Προχωράμε με τρισδιάστατα σεισμικά στο Ιόνιο

ΕΛΠΕ

Ανδρέας Σιάμισιης-Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη


Στο τέλος της διετίας 2022-2023 ο όμιλος HELLENiQ ENERGY Holding θα είναι πιο ισχυρός και στον ισολογισμό του -παρά την όποια έξτρα φορολόγηση- και στη δομή του, μετά τον μετασχηματισμό που υλοποιεί και την ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ, σημείωσε κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εννεαμήνου ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holding.

Όπως είπε o κ. Σιάμισιης η εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, με στόχο όχι μόνο την αύξηση της αποτίμησης της αλλά και την προσθήκη σημαντικών πράσινων έργων στη χώρα σε μια εποχή που προέχει η ενεργειακή μετάβαση. Ταυτόχρονα προχωρά τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη, και στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν οι τρισδιάστατες  σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο, ενώ ξεκινούν και οι έρευνες της κοινοπραξίας με την Exxon στην Κρήτη.

Όσον αφορά τις ΑΠΕ ο όμιλος διαθέτει σήμερα 340 MW σήμερα σε λειτουργία, μετά την απόκτηση χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων ισχύος 55 MW στη Μάνη, Ν. Ελλάδα το 3ο τρίμηνο του 22ου έτους. Στόχος του οιμίλου είναι το 1 GW έως το 2026 και τα 2 GW έως το 2030.
Σχετικά με την προοπτική για τα επόμενα τρίμηνα, η διοίκηση της εταιρείας, σημείωσε, ότι έχει υψηλές προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο και σημείωσε αν και σήμερα είναι ψηλά οι τιμές είναι μια αγορά υψηλών διακυμάνσεων. Συνολικά για το 2022 εκτιμά ότι θα είναι μια καλή χρονιά, όπως και το 2023 άσχετα από τον έκτακτο φόρο που ενδεχομένως θα επιβληθεί. Σχετικά με το φόρο αλληλεγγύης σημείωσε ότι δεν έχει κάνει σχετική πρόβλεψη ακόμη, στον ισολογισμό, καθώς αναμένει τις οριστικές συζητήσεις που γίνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, σημείωσε ότι έχει πραγματοποιήσει πρόβλεψη για το φόρο για τα υπερκέρδη από την παραγωγή ενέργειας.

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στα θετικά αποτελέσματα εννεαμήνου

Όσον αφορά την πολύ θετικά αποτελέσματα του πρώτου εννεαμήνου, σημειώθηκε ότι οφείλονται στις τιμές του αργού πετρελαίου έφτασαν σε ρεκόρ 8 ετών, μετά την εισβολή στην Ουκρανία και παρέμειναν πάνω από τα $100/βαρέλι το 3ο τρίμηνο του 22ου. Το δολάριο επίσης ενισχύθηκε περαιτέρω, οδηγώντας σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές Brent σε ευρώ/βαρέλια. Οι καλές επιδόσεις, σημείωσε ο κ. Σιάμισιης συνδέονται με το διεθνές περιβάλλον αλλά και με την αποδοτική λειτουργία της εταιρείας, την ευελιξία των διυλιστηρίων, την εξοικονόμηση κόστους και την έμφαση στις εξαγωγές.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης και η τουριστική υποστήριξη της ανάκαμψης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά και την αυξημένη επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια (+45% σε ετήσια βάση το 3ο τρίμηνο του 22ου έτους).

H ενεργειακή κρίση, επίσης, ανέφερε ο κ.Σιάμισιης, αν και σχετίζεται με το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό, θέτει νέες προκλήσεις και τη συνεισφορά στις κοινωνικές ανάγκες και με την παραπάνω κερδοφορία που εξασφαλίζει η εταιρεία φροντίζει για τις ανάγκες θέρμανσης ευάλωτων ομάδων με διάφορες πρωτοβουλίες και ενισχύει με εκπτώσεις τις κρατικές επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Τα αποτελέσματα 9μήνου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της HELLENiQ ENERGY Holdings  τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2022,  τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA  διαμορφώθηκαν σε €504 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €381 εκατ..

Η ισχυρή λειτουργική απόδοση αντικατοπτρίζει κυρίως τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον αλλά και τη βελτιωμένη λειτουργία των διαφόρων εταιρειών του Ομίλου. Τα κυριότερα στοιχεία που επηρέασαν τα αποτελέσματα ήταν τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, οι εξαγωγές που αντιστοιχούν σε 46% των συνολικών πωλήσεων διύλισης, αλλά και η βελτιωμένη κερδοφορία, τόσο των εμπορικών θυγατρικών στο εξωτερικό, όσο και των νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ. Εκτός του διεθνούς περιβάλλοντος, σημαντικά οφέλη προήλθαν από τη βελτιωμένη λειτουργία των διυλιστηρίων και την εμπορική διαχείριση στις αγορές αργού πετρελαίου, ενώ θετική επίπτωση είχαν και τα προγράμματα βελτίωσης απόδοσης, όπως του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αναδιοργάνωσης του Ομίλου, της προώθησης προϊόντων προστιθέμενης αξίας, καθώς και η διαχείριση δικτύων πρατηρίων.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων διαμορφώθηκε σε 3,8 εκατ. τόνους το Γ’ Τρίμηνο 2022, 3% χαμηλότερα έναντι του Γ’ Τριμήνου 2021, λόγω του προγράμματος εκτεταμένης συντήρησης (Full Turnaround) στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία. Στόχος της Εταιρείας ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη διαθεσιμότητα και διαχείριση των διυλιστηρίων μέσα σε μια περίοδο με προβλήματα επάρκειας καυσίμων και ιδιαίτερα, ντίζελ, στις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ. τόνους (+1%), με ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής να κατευθύνεται σε πωλήσεις σε αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα τα οποία σημείωσαν ουσιαστική αύξηση, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Κέρδη (ΔΠΧΠ) EBITDA, ανήλθαν στα €329 εκατ., με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη να διαμορφώνονται στα €252 εκατ., καθώς μέσα στο τρίμηνο η πτώση των τιμών οδήγησε σε ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων, μετά τη σημαντική άνοδο του πρώτου εξαμήνου.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Σεπτεμβρίου ενέκρινε τη διανομή €0,40/μετοχή, όπως είχε άλλωστε ανακοινώσει σε προηγούμενα τρίμηνα. Όσον αφορά τη χρήση του 2022, με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή επιπλέον προσωρινού μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή, πληρωτέο στις 18 Ιανουαρίου 2023.ΣΧΟΛΙΑ