Business

ΕΥΔΑΠ: Η νέα πολιτική του Χάρη Σαχίνη για την ορθολογική ανάπτυξη και το bonus του 1 εκατ. ευρώ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Αποκαλυπτικό: Η ΕΥΔΑΠ, τα 150 εκατ. και οι υπηρεσίες των Υπουργείων-Ο απόλυτος παραλογισμός

Χάρης Σαχίνης, ΕΥΔΑΠ


Ολοένα και πιο ευδιάκριτη γίνεται η νέα πολιτική που εφαρμόζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Χάρης Σαχίνης, στην ΕΥΔΑΠ. Επιδιώκοντας να βελτιώσει με ιδωτικοοικονομικά κριτήρια την απόδοση και τα αποτελέσματα της 19ης σε μέγεθος, εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας. Της οποίας η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγγίζει τα 850 εκατ. ευρώ. Με την τιμή της μετοχής να έχει ενισχυθεί 11,6% από την αρχή της εφετινής χρονιάς και 20,4% σε ορίζοντα 12μηνου.

Έπειτα από την πρόσφατη νέα οργανωτική δομή της ΕΥΔΑΠ, που βασίζεται σε 8 Γενικές Διευθύνσεις, ήρθε και η καινούργια, τριετής, Επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Την οποία υπέγραψαν προ ημερών ο εδώ και δύο χρόνια CEO της εταιρείας Χάρης Σαχίνης και οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας των εργαζόμενων, που εκφράζει τα συνολικά 10 πρωτοβάθμια σωματεία.

Ξεχωριστό σημείο αναφοράς στη νέα Επιχειρησιακή είναι η θέσπιση κινήτρων παραγωγικότητας. Μέσω των οποίων διασυνδέεται η επίτευξη εταιρικών στόχων με τη χορήγηση bonus συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους. Γεγονός πρωτοποριακό για την ΕΥΔΑΠ, που παραπέμπει σε μια ουσιώδη αλλαγή σελίδας.

Όπως αναφέρεται στην Επιχειρησιακή σύμβαση, η εξτρά αμοιβή του 1 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί κατά την κρίση της εταιρείας, η οποία στα τέλη της περσινής χρονιάς είχε 2.345 υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Απασχολώντας και άλλους 146 με 8μηνες συμβάσεις εργασίας.

Η παροχή  bonus  θα είναι βασισμένη σε βραχυπρόθεσμους  ή και μακροπρόθεσμους στόχους, καθοριζόμενους κάθε φορά και για τη Διοίκηση. Τα στελέχη της οποίας θα είναι επίσης κοινωνοί των κινήτρων στοχοθεσίας. Τηρουμένων πάντοτε, όπως επισημαίνεται, των κείμενων διατάξεων περί του ανώτατου επιτρεπτού ορίου αμοιβών. Ενώ επιπρόσθετα τονίζεται πως «οι στόχοι πρέπει να συνάδουν με το επενδυτικό και στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας. Το δε ποσό θα καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων. Ώς συνθήκη ενεργοποίησης ορίζονται τα κέρδη πρό φόρων ( αφαιρουμένων των έκτακτων εσόδων) να είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ.»

Στην περσινή χρήση η ΕΥΔΑΠ έδειξε ζημιογόνα πρo φόρων αποτελέσματα, καθώς φορτώθηκε μεγάλες προβλέψεις για το επι πλέον κόστος του αδιύλιστου νερού. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι προβλέψεις, τότε τα πρo φόρων κέρδη θα ήταν στα επίπεδα των 77 εκατ. ευρώ, έναντι των 84 εκατ. ευρώ του 2019.

 Φεύγει ο «κόφτης» του 4% στις αποδοχές

Όμως στη νέα Επιχειρησιακή υπάρχουν και άλλες κομβικής σημασίας παράμετροι. Διότι κατ’  αρχήν απαλείφεται ο «κόφτης» του 4% στις αποδοχές των εργαζόμενων. Με συνέπεια να τους παρέχεται μια μικρή αλλά πολύτιμη μισθοδοτική ανάσα. Από εκεί και πέρα, από τον Ιούλιο του 2022 θα χορηγηθεί σε όλο το προσωπικό μία μισθολογική προώθηση. Πηγαίνοντας στο αμέσως επόμενο κλιμάκιο. Το μέτρο αυτό αφορά μισθολογική και μόνο παροχή και όχι μισθολογική εξέλιξη. Άλλωστε ελέω των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων, από το 2012 δεν γίνονται μισθολογικές προαγωγές στην ΕΥΔΑΠ. Με συνέπεια σχεδόν το 60% των εργαζόμενων να υπολογίζεται ότι έχει μείνει «παγωμένο» από το δεύτερο κλιμάκιο και κάτω…

Πέραν τούτων η νέα Επιχειρησιακή ρυθμίζει μια σειρά θεσμικών ζητημάτων για το προσωπικό, ενώ θεσμοθετεί και τις χορηγούμενες διατακτικές σίτισης, με κουπόνια των 6 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα.

Για τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ το «τσεκούρι» στα μισθολογικά έπεσε με τη σύμβαση του 2012, όταν λόγω των νομοθετημένων μέτρων, το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών έπρεπε να ισούται με το 65% του αντίστοιχου κόστους του 2009. Δηλαδή μια μεσοσταθμική μείωση της τάξεως του 35%. Εξαιτίας αυτών οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ αμείβονται με 12 μισθούς, πλην μιας κατηγορίας χαμηλόμισθων που παίρνουν μέρος των αναλογούντων δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων…Είναι ενδεικτικό ότι στη χρήση του 2009 η ΕΥΔΑΠ είχε καταβάλλει 164,9 εκατ. ευρώ για τους μισθούς 3.320 εργαζόμενων, καθώς επίσης και άλλα 33,7 εκατ. ευρώ εργοδοτικές εισφορές. Με τις μέσες ετήσιες αποδοχές να υπολογίζονται στα 49.700 ευρώ, χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές.

Την περσινή χρονιά η ΕΥΔΑΠ κατέβαλε 88,4 για μισθούς και άλλα 19,9 εκατ. ευρώ εργοδοτικές εισφορές για 2.345 μόνιμους υπαλλήλους, 146 8μηνήτες και 55 που αποχώρησαν από την εταιρεία λόγω συνταξιοδότησης. Η οποία συνοδεύεται με την παροχή 30 μηνιαίων μισθών…

Στην έκθεση αποδοχών της εταιρείας αναφέρεται ότι εξαιρουμένων των στελεχών, οι εργαζόμενοι έλαβαν το 2020 από 47.561 ευρώ ο κάθε ένας κατά μέσο όρο. Αυτά όμως μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές, που αν αφαιρεθούν, τότε οι ετήσιες αποδοχές πέφτουν στις 38.830. Μικτά φυσικά. Δηλαδή σαν γενική εικόνα και με τις όποιες διαφοροποιήσεις έχουν συντελεστεί στο πέρασμα των χρόνων, οι μέσες αυτές αποδοχές είναι 21,9% πιο κάτω, με βάση τα συγκριτικά δεδομένα του 2009. Παρά το γεγονός ότι πέρσι οι απολαβές των εργαζόμενων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά περίπου 4% σε συνέχεια της μισθολογικής ενίσχυσης κατά 8,9% το 2019.

Σήμερα η μέση η ηλικία του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ είναι τα 54 έτη, ενώ το 31% των υπαλλήλων είναι πτυχιούχοι Ανώτατων σχολών και άλλο ένα 11% Ανώτερων σχολών. Επίσης 212 από τους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους και τέκνα αναπήρων πολέμου.

Το 2018 έγιναν δύο διαγωνισμοί για την πρόσληψη 300 ατόμων. Το 2020 οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα και έγιναν 183 προσλήψεις, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται να γίνει εφέτος. Καθώς όμως υπάρχουν παραιτήσεις η Διοίκηση έχει αιτηθεί την πρόσληψη 145 ατόμων από τους επιλαχόντες των διαγωνισμών.

Καταλύτης προόδου η συμφωνία

Αν μη τι άλλο ο εξαιρετικά έμπειρος μάνατζερ Χάρης Σαχίνης επιχειρεί να θέσει τις βάσεις μιας ορθολογικής ανάπτυξης της εταιρείας, βασιζόμενη και στην εργασιακή ειρήνη. Επισημαίνοντας μάλιστα ότι: «Η κοινή συμφωνία Διοίκησης – Εργαζομένων αποτελεί καταλύτη για την πρόοδο του μεγάλου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας που θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την οικονομική της ευρωστία. Ταυτόχρονα όμως, θα δημιουργήσει και τις κατάλληλες συνθήκες για περαιτέρω τομές, ώστε να γίνει η εταιρεία περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική, με υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών στην καθημερινή εργασία και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού προς όφελος των εργαζομένων, των πελατών και της κοινωνίας ευρύτερα.»

Μετά από τις αναπροσαρμογές που είχαν την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο CEO της ΕΥΔΑΠ έφτασε να έχει μικτές, ετήσιες αποδοχές 128.000 ευρώ. Τις χαμηλότερες ανάμεσα στις 30 μεγαλύτερες εισηγμένες στην ελληνική αγορά… Πέραν των βασικών αποδοχών Ο Χάρης Σαχίνης έλαβε πέρσι και 14.283 από τη συμμετοχή του σε επιτροπές, ενώ στα 8.659 ευρώ ανήλθαν οι εταιρικές παροχές.

Με βάση την αναμορφωμένη πολιτική αποδοχών, τόσο ο ίδιος όσο και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Τόσιος ( με αποδοχές 90.000 ευρώ),  ως εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, μετέχουν σε ένα πλέγμα στόχων ανάπτυξης και αποδοτικότητας της εταιρείας. Που εφ’ όσον επιτευχθούν θα μεταφραστούν σε bonus, το οποίο θα φτάνει μέχρι το 15% των ετήσιων, βασικών τους αποδοχών. Επίσης, τα δύο εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ θα λάβουν δύο μισθούς bonus για την υλοποίηση της σύμβασης με το Δημόσιο που αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα της ΕΥΔΑΠ για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης.

Ενταγμένα όλα αυτά σε μια νέα πολιτική, με στρατηγική επιλογή το πέρασμα της ΕΥΔΑΠ στην επόμενη μέρα, έχοντας ως «πυξίδα» τις σύγχρονες ιδιωτικοοικονομικές συντεταγμένες.

Διαβάστε επίσηςΣΧΟΛΙΑ