Ενέργεια

Eurobank Equities: Τι σηματοδοτεί η επέκταση της ΔΕΗ στα Βαλκάνια μετά τη συμφωνία με την Enel

Γιώργος Στάσσης, ΔΕΗ και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Enel, Francesco Starace


Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο 10,10 ευρώ και σύσταση αγοράς για την μετοχή της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Enel για την εξαγορά των δραστηριοτήτων της τελευταίας στη Ρουμανία. Η επιχειρηματική αξία της συμφωνίας συμφωνήθηκε σε 1,9 δισ. ευρώ, με την αξία των ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 1,26 δισ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το γ’ τρίμηνο του 2023, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, ενώ περιλαμβάνει μηχανισμό earn-out με βάση τη μελλοντική αύξηση της αξίας του τομέα της προμήθειας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη της επέκτασης της ΔΕΗ στα Βαλκάνια, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης και διασύνδεσης, εξηγεί η χρηματιστηριακή.

Περίμετρος της συναλλαγής: Τι αγοράζει η ΔΕΗ

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δραστηριότητα διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Enel, καθώς και τη δραστηριότητα ΑΠΕ στη χώρα. Η Enel Ρουμανίας: 1) κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο σε δύο εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμένη πελατειακή βάση 3,2 εκατ. ευρώ (μερίδιο αγοράς 18%), 2) κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο σε τρεις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμένο ρυθμιστική αξία 1,15 δισ. ευρώ, 3) εκμεταλλεύεται 534MW ΑΠΕ και έχει ένα pipeline 5,4GW έργων ΑΠΕ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Συνολικά, το συνδυασμένο EBITDA από όλες τις δραστηριότητες ακολουθεί πτωτική πορεία, από €310 εκατ. το 2020 σε αρνητικά €26 εκατ. το 9μηνο 2022, καθώς οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε διάφορες δραστηριότητες (προμήθεια, δίκτυο) υπεραντιστάθμισαν την υγιή ανάπτυξη του Ομίλου από τα έργα ΑΠΕ (τρέχον EBITDA ΑΠΕ το 2022 σε περίπου €150 εκατ. έναντι €79 εκατ. το οικονομικό έτος 2020). Τούτου λεχθέντος, η Enel έχει δηλώσει ότι η αρνητική ρυθμιστική επίπτωση θα ανακτηθεί το 4ο τρίμηνο του 2022.

Λογική της συμφωνίας

Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και να καταστεί βασικός παίκτης στην περιοχή. Παράλληλα με τη γεωγραφική διαφοροποίηση, η εξαγορά θα επιτρέψει επίσης στη ΔΕΗ να επιτύχει ταχύτερα τον στόχο της για ΑΠΕ 5 GW έως το 2025, δεδομένων των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων ΑΠΕ που βρίσκονται σε λειτουργία και του σημαντικού αγωγού έργων ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Η περιφερειακή επέκταση της ΔΕΗ καθιστά επίσης τον στόχο του Ομίλου για τις ΑΠΕ πιο εφικτό, δεδομένου του περιορισμένου χώρου για σημαντικές πρόσθετες εγκαταστάσεις δυναμικότητας στην Ελλάδα. Από πλευράς αποτίμησης, η σχετική αποτίμηση εξαγοράς της Enel Romania φαίνεται ελκυστική σε όλους τους τομείς (RES EV/EBITDA σε 5,5φορές, Networks EV/RAB σε 0,88φορές).

Οι ανησυχίες της χρηματιστηριακής

“Ρυθμιστικός κίνδυνος. Παρόλο που η εξαγορά θα διευκολύνει αναμφίβολα την περιφερειακή επέκταση της ΔΕΗ, έχουμε κάποιες ανησυχίες σχετικά με το ρυθμιστικό καθεστώς στη Ρουμανία έχοντας κατά νου την έκτακτη φορολόγηση για τις ΑΠΕ, τα ανώτατα όρια στα τιμολόγια προμήθειας και την επιβάρυνση των εταιρειών διανομής με το κόστος των απωλειών δικτύου σε τιμές εμπόρου που τις εκθέτουν στον κίνδυνο αγοράς. Ως εκ τούτου, η εξαγορά αυξάνει το προφίλ ρυθμιστικού κινδύνου του ομίλου και, συνεπώς, υποστηρίζουμε ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να περιηγηθεί προσεκτικά στο ρυθμιστικό τοπίο για να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη της εξαγοράς”, εξηγεί η χρηματιστηριακή.

Η χαμηλή αποτίμηση απομειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο της συμφωνία, ενώ η αύξηση της αποτίμησης εξαρτάται από την εκτέλεση. Συνολικά, η Eurobank Equities θεωρεί ότι η χαμηλή αποτίμηση της συμφωνίας αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τον ενσωματωμένο ρυθμιστικό κίνδυνο, υποδεικνύοντας έτσι μια θετική στροφή κινδύνου-απόδοσης, εφόσον το ρυθμιστικό περιβάλλον στη Ρουμανία ομαλοποιηθεί. Σύμφωνα με τον αρχικό υπολογισμό, η αποτίμηση της συμφωνίας υποδεικνύει αποκρυστάλλωση αξίας άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το option από τις ΑΠΕ. Οι δημοσιευμένοι αριθμοί δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τον αντίκτυπο αυτής της συναλλαγής, ενώ τα προσωρινά στοιχεία για το 2022 που αναφέρονται στην παρουσίαση της ΔΕΗ δείχνουν EBITDA 0,9 δισ. ευρώ και καθαρό χρέος 1,4 δισ. ευρώ το 2022, δηλαδή καλύτερα από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Eurobank Equities.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΗ: Υπεραξίες και προοπτικές δημιουργεί η εξαγορά της Enel RomaniaΣΧΟΛΙΑ