• Business

  ΔΕΛΤΑ: Οριακή αύξηση τζίρου και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους

  Χρήστος Τσόλκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΛΤΑ

  Χρήστος Τσόλκας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ


  Με οριακή αύξηση στον τζίρο έκλεισε το 2021 για τη ΔΕΛΤΑ, με την κερδοφορία να συμπιέζεται από τις αυξήσεις στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες, που επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος.

  Οι πωλήσεις κατά τη χρήση 2021 σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 1,6% και διαμορφώθηκαν στα 279,6 εκατ. ευρώ. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν 16,7 εκατ. ευρώ το 2021 μειωμένα κατά € 7,8 εκατ. έναντι του 2020, επηρεασμένα σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και ενέργειας.

  Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας που ανήλθαν σε € 71,2 εκατ., αυξημένες κατά 12,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω της θετικής πορείας των εξαγωγών της μητρικής εταιρείας αλλά και της θετικής πορείας της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στην Βουλγαρία.

  Οι προοπτικές για το 2022

  Η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων που εμφανίστηκαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και οι περαιτέρω εντεινόμενες αυξητικές τάσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την εταιρεία

  Όπως αναφέρεται η διοίκηση του ομίλου ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΛΤΑ, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ομίλου Vivartia παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των εταιρειών, την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων της στους καταναλωτές και παράλληλα να υλοποιεί το μέσο-μάκροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο.

  Βασικοί άξονες είναι η διατήρηση η διατήρηση και ανάπτυξη των μεριδίων αγοράς σε όλους τους κλάδους, μέσω της ενδυνάμωσης των δικτύων, τα νέα προϊόντα, τον εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση του λειτουργικού τους μοντέλου, μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και αποτελεσματικότερη διαχείριση του λειτουργικού τους κόστους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εξαγορά από τη ΔΕΛΤΑ της Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Α.Ε. έναντι τιμήματος 16,3 εκατ. ευρώ, οι συμφωνίες μεταβίβασης των εγκαταστάσεων της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο Αττικής και στο Πλατύ Ημαθίας, αγοραπωλησίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της χρήσης.

  Σε πτωτική τροχιά η αγορά λευκού γάλακτος

  Πτωτικά κινήθηκε η αγορά λευκού γάλακτος το 2021, με τη ΔΕΛΤΑ ωστόσο να διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά. Την ίδια ώρα στην υποκατηγορία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης η θέση της ενισχύθηκε λόγω του νέου γάλακτος «ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ». Ειδικότερα η αγορά λευκού γάλακτος εμφάνισε πτωτικές τάσεις το 2021 τόσο σε όγκο (-5,2%) όσο και σε αξία (-4,4%) κυρίως λόγω της πορείας της υποκατηγορίας του φρέσκου γάλακτος (-7,5% σε όγκο και -7,7% σε αξία). Κατά την ίδια περίοδο η υποκατηγορία γάλακτος υψηλής παστερίωσης ήταν οριακά ανοδική σε αξία (+0,2%). Κατά το 2021 η ΔΕΛΤΑ διατήρησε την ηγετική της θέση στην συνολική κατηγορία του λευκού γάλακτος με οριακή υποχώρηση του μεριδίου της (-0,4% σε αξία).

  Το 2021 η κατηγορία του στραγγιστού γιαουρτιού, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη κατηγορία στην συνολική αγορά (βιομηχανοποιημένο γιαούρτι) κινήθηκε πτωτικά (- 5,1% σε αξία). Κατά την ίδια περίοδο το μερίδιο αγοράς της ΔΕΛΤΑ στην σχετική κατηγορία, εμφάνισε μικρή πτώση της τάξης της 1 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σταθερότητα σε επίπεδο όγκου πωλήσεων και οριακή ανάπτυξη πωλήσεων σε αξία +0,6% εμφάνισε η αγορά γιαουρτιού με φρούτα. Πρόκειται για μια ταχέως μεταβαλλόμενη κατηγορία με συνεχή είσοδο νέων κωδικών και γεύσεων και πληθώρα παικτών. Η παρουσία της ΔΕΛΤΑ με τη μάρκα VITALINE στην σχετική κατηγορία, εμφάνισε θετική πορεία με το μερίδιο αγοράς της σε αξία να παρουσιάζει σημαντική ενίσχυση (+2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

  Σε πτωτική πορεία παιδικά γάλατα και γιαούρτια, σε άνοδο το σοκολατούχο γάλα

  Πτωτική ήταν και η αγορά του παιδικού γάλακτος τόσο σε όγκο (-5,9%) όσο και σε αξία (-4,4%) με την ΔΕΛΤΑ να εμφανίζει απώλεια μεριδίου -1,4% σε αξία. Η συνολική αγορά του βρεφικού και παιδικού γιαουρτιού το 2021 κινήθηκε πτωτικά σε όγκο κατά -2,8% αλλά και σε αξία -2,1%, επηρεασμένη κυρίως από την φθίνουσα πορεία του παιδικού γιαουρτιού, η οποία σημειώνει πτώση – 6,4% σε όγκο και -6,2% σε αξία αντίστοιχα, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία του 2020.

  Αντίστοιχα η κατηγορία των βρεφικών γιαουρτιών παρουσιάζει άνοδο της τάξης του +4,8% σε όγκο και +5,3% σε αξία Στη συνολική αγορά του βρεφικού και παιδικού γιαουρτιού η ΔΕΛΤΑ κατέχει την 1η θέση, με τις μάρκες Advance και Smart. H αγορά του σοκολατούχου γάλακτος στο σύνολο έτους 2021, ήταν ανοδική τόσο σε αξία +4,6%, όσο και σε όγκο +7,2% δείχνοντας να ανακάμπτει από την περίοδο της πανδημίας. Η Δέλτα ενίσχυσε τη θέση της στο σοκολατούχο γάλα με νέο προϊόν με την επωνυμία ‘ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ’. Παράλληλα το Milko υπό αυτές τις πολύ απαιτητικές συνθήκες αγοράς και του έντονου ανταγωνισμού πρόβαλε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις της αγοράς (0% sugar, 0% fat, high protein), ενώ επιπλέον προχώρησε σε δυναμικές δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και δημιουργούν μακροπρόθεσμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες ενέργειες όπως η ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Γουδί.

  Σε άνθηση φυτικά ροφήματα και χυμοί

  Η τάση της συνολικής αγοράς των χυμών κατά το 2021 ήταν είναι θετική τόσο σε όγκο (+0,5%) όσο και σε αξία (+2%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω της σταδιακής επαναφοράς της αγοράς από την πανδημία. Η άνοδος προέρχεται από την κατηγορία των χυμών ψυγείου, οι οποίοι με συμμετοχή 36,5% σε αξία, παρουσιάζουν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανοδική τάση πωλήσεων +6,9% σε όγκο και σε αξία +7,1%.

  Στην σχετική κατηγορία η Δέλτα με τις μάρκες Smart και Life κράτησε σταθερό το μερίδιο της με 27,2% σε αξία. Η αγορά του έτοιμου παγωμένου συσκευασμένου τσαγιού κατέγραψε ανοδική τάση πωλήσεων +3,2% σε όγκο και +2,1% σε αξία λόγω της σταδιακής επαναφοράς της αγοράς από την πανδημία.

  Η ΔΕΛΤΑ με το Life Tsai αύξησε τις πωλήσεις και κατέγραψε αύξηση του μεριδίου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα κεφαλαιοποιώντας τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του επαναλανσαρίσματος της σειράς το 2020. Η κατηγορία των φυτικών ροφημάτων και το 2021 εμφάνισε σημαντική ανάπτυξη, τόσο σε όγκο (+25,0% ) όσο και σε αξία (+20,0%).

  Η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων σε όγκο και σε αξία και σημείωσε σημαντική αύξηση του μεριδίου της στην αγορά κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της σε αυτή την ιδιαίτερα δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά.

  Από πλευράς επικοινωνίας, το 2021 η ΔΕΛΤΑ συνέχισε να προβάλλει τα προϊόντα της ενώ παράλληλα προχώρησε σε επανασχεδιασμό των συσκευασιών της σειράς Φυτικών Ροφημάτων.

  Διαβάστε επίσης:

  Vivartia: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στη ΔΕΛΤΑ ο Χρήστος Τσόλκας  ΣΧΟΛΙΑ