Business

ΔΕΛΤΑ, Goody’s-Everest και Μπάρμπα Στάθης: Τα μέτρα άμυνας στην πανδημία, ο αντίκτυπος στην εστίαση και οι συζητήσεις με τις τράπεζες

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
MIG

Θανάσης Παπανικολάου


Μια σειρά από μέτρα επιστράτευσαν οι θυγατρικές του ομίλου Vivartia για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.

ΔΕΛΤΑ, Goody’s- Everest και Μπάρμπα Στάθης προχώρησαν σε πολύ-επίπεδες παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς, προκειμένου να θωρακίσουν τη συνέχιση των εργασιών τους και να μετριάσουν τις απώλειες στο εξαιρετικά αντίξοο περιβάλλον που δημιούργησε η κρίση του κορονοϊού.

Σε καλύτερη μοίρα βρίσκονται οι υποκλάδοι των γαλακτοκομικών και των κατεψυγμένων (ΔΕΛΤΑ και Μπάρμπα Στάθης), οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερες αντοχές στην επέλαση του κορονοϊού και διαγράφουν μια σχετικά ικανοποιητική πορεία. Αντίθετα, περισσότερες δυσκολίες και εμπόδια καλείται να ξεπεράσει ο υποκλάδος της εστίασης (Goody’s – Everest), ο οποίος δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στο διάστημα του καθολικού lockdown της οικονομίας.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος υποκλάδος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση του μητρικού ομίλου MIG για την χρήση 2019 στη διάρκεια της καραντίνας εμφάνισε μείωση πωλήσεων άνω του 50% τον Μάρτιο και 70% τον Απρίλιο, σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 ενώ στο σύνολο του έτους προβλέπεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30% – 40% σε σχέση με το 2019 κυρίως λόγω της μειωμένης προσέλευσης τουριστών.

Σημαντική μείωση αναμένεται και στο EBITDA, το ακριβές ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από την πορεία των καταστημάτων σε αεροδρόμια, πλοία και ΣΕΑ καθώς επίσης και από το εύρος των μέτρων ενίσχυσης της πολιτείας στην εστίαση τους επόμενους μήνες. Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πρόσθετες ταμειακές ανάγκες που θα δημιουργηθούν η διοίκηση αποφάσισε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες είναι ενδεικτικά οι εξής:

– Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εκμισθωτές: Για όσους οι συμβατικές ημερομηνίες αποπληρωμής παρήλθαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης εν μέσω της υποχρεωτικής αναστολής εργασιών, η διοίκηση βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για την ρύθμιση τους.

– Οφειλές προς το Δημόσιο: Χρήση κρατικών ρυθμίσεων για οφειλές που σχετίζονται με εργοδοτικές εισφορές και φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ) που δημιουργήθηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο.

– Διευθέτηση δανειακού χρέους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις: Έναρξη συζητήσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα για την εύρεση της βέλτιστης λύσης αναφορικά με την εξυπηρέτηση του δανειακού χρέους (δόσεων κεφαλαίου ή /και τόκων ποσού 7,5 εκατ. ευρώ) του υποκλάδου εστίασης της χρήσης 2020, καθώς και για τη δημιουργία νέων δανειακών γραμμών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των λοιπών υποχρεώσεων του υποκλάδου εστίασης που απορρέουν από τις δανειακές του συμβάσεις (τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών κ.λπ.), η διοίκηση είναι σε διαπραγματεύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα για την εκ των προτέρων λήψη παροχής συναίνεσης τους.

Επενδυτικό πρόγραμμα: Η διοίκηση του υποκλάδου εστίασης προέβη άμεσα σε επανασχεδιασμό του επενδυτικού προγράμματος για το 2020, περιορίζοντας σημαντικά τις αρχικά προβλεπόμενες ταμειακές εκροές.

Η εταιρεία θεωρεί –σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου MIG- ότι με τις παραπάνω ενέργειες θα «αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι πρόσθετες ταμειακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω πανδημίας και θα συνεχίσει απρόσκοπτα η ομαλή λειτουργία του ομίλου Vivartia». Με δεδομένη τη μακροχρόνια συνεργασία με τους προμηθευτές, εκμισθωτές και τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία (έκπτωση ενοικίου 40% για τους μήνες που διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης, ένταξη προσωπικού σε αναστολή εργασίας).

Η εταιρεία δηλώνει πως παραμένει σε επαγρύπνηση, με στόχο να προσαρμόσει άμεσα τη λειτουργία των εταιρειών στα νέα δεδομένα, ξεκινώντας από την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι και το τελικό στάδιο εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Ενδεικτικά αναφέρει την ενίσχυση της υπηρεσίας delivery, την περαιτέρω ανάπτυξη του e-ordering, την βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων, καθώς και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαζικής σίτισης (σχολικά γεύματα, ευπαθείς ομάδες κ.λπ.). Όσον αφορά στα μέτρα προστασίας στα καταστήματα εστίασης Goody’s – Everest, η εταιρεία σημειώνει ότι μερίμνησε για την τοποθέτηση πλεξιγκλάς στα ταμεία των καταστημάτων, τη χρήση μάσκας και γαντιών, την τήρηση κανόνων ασφαλούς απόστασης τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και των πελατών και την τακτική χρήση απολυμαντικού διαλύματος.

«Αντέχουν γαλακτοκομικά και κατεψυγμένα»

Διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο υποκλάδος των γαλακτοκομικών και των κατεψυγμένων που συνθέτουν η ΔΕΛΤΑ και η Μπαρμπά Στάθης. Μετά την κήρυξη του Covid-19 σε πανδημία, οι πωλήσεις των εταιρειών τον Μάρτιο κινήθηκαν αυξητικά κυρίως σε προϊόντα υψηλής αποθεματοποίησης, ενώ κατά τον μήνα Απρίλιο παρουσιάστηκαν τάσεις εξορθολογισμού, με τις πωλήσεις να κινούνται στα αντίστοιχα επίπεδα του 2019.

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο σύνολο του έτους είναι θετικές, με τη διοίκηση να περιμένει ελαφρά βελτίωσή τους σε σχέση με το 2019, παρά την προβλεπόμενη μείωση του αριθμού των επισκεπτών της χώρας ενώ δεν αναμένεται κάμψη του EBITDA.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει εξασφαλισμένη την απαραίτητη ρευστότητα προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις των υποκλάδων γαλακτοκομικών και καταψυγμένων. Και αυτό χάρη στα μέτρα περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και του επανασχεδιασμού των επενδυτικών πλάνων σε συνδυασμό με την καθημερινή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών και της πιθανής αξιοποίησης των εργαλείων εύρεσης ρευστότητας που παρέχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα (γραμμές factoring κ.λπ.).ΣΧΟΛΙΑ