Business

ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για τα κέρδη του 2020

  • NewsRoom
ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης, Επικεφαλής ΔΕΗ


Σε σημείωση επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 προχώρησε η ΔΕΗ κατόπιν ενημέρωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΔΕΗ, κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, η θυγατρική εταιρεία ΔΕΔΔHΕ AE εναρμόνισε τη μέθοδο αναγνώρισης του εσόδου για την καταναλωθείσα και μη καταμετρηθείσα ηλεκτρική ενέργεια στα έσοδα από Τέλη Χρήσης Δικτύου μεταξύ του Διασυνδεδεμένου και του Μη Διασυνδεδεμένου Δικτύου, με αποτέλεσμα καθαρό ποσό προ φόρων ύψους 20,7 εκατ. ευρώ να αναγνωρισθεί στα “Λοιπά (Έσοδα)/Έξοδα” της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Ομίλου της ΔΕΗ για τη χρήση του 2020, που αφορούσε το καθαρό δεδουλευμένο έσοδο των Τελών Χρήσης Δικτύου για την καταναλωθείσα και μη καταμετρηθείσα ηλεκτρική ενέργεια της 31.12.2019 από τρίτους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (εκτός της Μητρικής Εταιρείας). Αυτό είχε ως συνέπεια τα Ενοποιημένα Κέρδη του Ομίλου ΔΕΗ για τη χρήση που έληξε την 31.12.2020 να εμφανίζονται αυξημένα κατά 20,7 εκατ. ευρώ και 15,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εάν η καταχώρηση αυτή είχε πραγματοποιηθεί στη χρήση που έληξε την 31.12.2019, το “EBITDA Επαναλαμβανόμενο” του Ομίλου της ΔΕΗ της 31.12.2020, θα διαμορφωνόταν σε 865,1 εκατ. ευρώ αντί των 885,8 εκατ. ευρώ.

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της η ΔΕΔΔΗΕ έχει αναμορφώσει την καθαρή της θέση την 31.12.2019 κατά 37 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 21,3 εκατ. ευρώ αφορά ενδοομιλικό έσοδο με τη ΔΕΗ και ως εκ τούτου η επίδραση στην καθαρή θέση σε επίπεδο Ομίλου ΔΕΗ ανέρχεται στο ποσό των 15,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η αναμόρφωση αυτή δεν έχει ταμειακή διάσταση, ενώ στην χρήση 2020 δεν υπήρξε διανομή μερίσματος.ΣΧΟΛΙΑ