Business

ΔΕΔΔΗΕ: Διεθνές ενδιαφέρον από 11 σχήματα- Δεν υπάρχει ελληνική εταιρεία

Γιώργος Στάσσης. Επικεφαλής ΔΕΗ


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη φάση του διαγωνισμού της ΔΕΗ για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, συγκεντρώνοντας θερμό διεθνές ενδιαφέρον, που σε αριθμό υποψηφίων ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη εκτίμηση.

Συνολικά 11 σχήματα ανταποκρίθηκαν  στην πρόσκληση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, ωστόσο δεν αποκαλύφθηκαν τα ονόματά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κυρίως διεθνή funds που επενδύουν στον κλάδο των υποδομών και δεν υπάρχει εμφανής συμμετοχή ελληνικής εταιρείας.

Ο μεγάλος αριθμός των αρχικά ενδιαφερομένων αποτελεί το πρώτο στοίχημα στη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες να είναι μεγάλος και ο αριθμός των υποψηφίων που θα πληρούν τα κριτήρια και θα μπορέσουν να μπουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Όσο περισσότεροι υποψήφιοι συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, με δεσμευτικές προσφορές τόσο υψηλότερος θα είναι ο ανταγωνισμός, και τα τιμήματα που θα προσφερθούν.

Με βάση το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί στο market test του Δεκεμβρίου, αλλά και τις έκτοτε επαφές, τα ονόματα των funds που έχουν μεταξύ άλλων ακουστεί, είναι του αμερικανικού KKR, του αυστραλιανού Macquarie Group, του γαλλικού Ardian και τoυ πασίγνωστου Blackrock.

Ωστόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ που θα εξετάσει ποιοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν τα κριτήρια της επόμενης φάσης του διαγωνισμού, θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό τον Μάρτιο και ακολούθως θα ανακοινωθεί η λίστα των funds που τελικά επιλέγονται για τη β φάση του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρει:

«Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., σε συνέχεια των από 15.12.2020 και 22.1.2021 ανακοινώσεων της,  ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ. Υποβλήθηκαν 11 Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος (Expressions of Interest – EoI), από στρατηγικούς επενδυτές, διαχειριστές υποδομών δικτύων και χρηματοοικονομικούς επενδυτές.

Η ΔΕΗ θα εξετάσει τις υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και θα προσκαλέσει τους επιλέξιμους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους στη επόμενη φάση της διαδικασίας».

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της ΔΕΗ έχει  ήδη «θωρακίσει» τα δικαιώματα μειοψηφίας που θα συνοδεύουν την απόκτηση του 49% της θυγατρικής της, παρότι το μάνατζμεντ παραμένει στην ΔΕΗ. Στόχος των αυξημένων δικαιωμάτων μειοψηφίας, είναι να προσελκυσθούν όχι μόνο θεσμικοί αλλά και στρατηγικού χαρακτήρα δυνητικοί υποψήφιοι για τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η επένδυση στον ΔΕΔΔΗΕ θεωρείται ως εξαιρετικά ελκυστική κυρίως εξαιτίας των σταθερά υψηλών αποδόσεων που θα προσφέρει στους επενδυτές, ως εταιρεία με ρυθμιζόμενα έσοδα.

Τι σημαίνει για τη ΔΕΗ η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ

Η επιτυχής πώληση του ΔΕΔΔΗΕ είναι καθοριστική για τη ΔΕΗ  καθώς προσβλέπει σε σημαντικά έσοδα που θα βοηθήσουν στην απομόχλευση του ισολογισμού της και ταυτόχρονα θα χρηματοδοτήσουν τα φιλόδοξα σχέδια της επιχείρησης για επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ.

Η δραστηριότητα της ΔΕΗ στον τομέα της διανομής αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της αξίας της και ο ΔΕΔΔΗΕ θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στις προσπάθειες μεταμόρφωσης της εταιρείας.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της AXIA, η ΔΕΗ στοχεύει να επενδύσει πάνω από 2 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση και ανάπτυξη της θυγατρικής της μέσα στα επόμενα 5 χρόνια (>50% των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών της). Προσπάθεια που ενισχύεται από το υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΕ, το οποίο παρέχει επαρκή ορατότητα (ρυθμιστική περίοδος 4+4 χρόνια) και αποδόσεις (Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) για το 2021-25 στο 6,7%).

Οι κύριες επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην α) εγκατάσταση και επέκταση έξυπνων μετρητών, β) την αναβάθμιση του κέντρου ελέγχου και των συστημάτων IT του δικτύου, γ) την ποιότητα του δικτύου και της ενέργειας.

Επιπλέον η διοίκηση έχει επίσης αναφέρει ότι εξετάζει και πρόσθετες επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη υποδομών δικτύου οπτικών ινών.

Η πώληση μειοψηφικού ποσοστού (έως 49%) του ΔΕΔΔΗΕ θα επιτρέψει στην εταιρεία:

i) να παγιοποιήσει την αξία της επιχείρησης (οι αναλυτές της AXIA εκτιμούν ότι το enterprise value του ΔΕΔΔΗΕ αντιστοιχεί περίπου στο 90,0% του τρέχοντος enterprise value της ΔΕΗ και καλύπτει το 1,2x του καθαρού χρέους του ομίλου),

ii) να μειώσει τη μόχλευση της μητρικής, και

iii) να αυξήσει τη διαθέσιμη δύναμη πυρός για να υπετροφοδοτήσει τα σχέδια επέκτασης στις ΑΠΕ και τη μετάβασή της στην «πράσινη ενέργεια» (επιτυγχάνοντας ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ενδεχομένως μέχρι το 2030).

Επιπλέον σημειώνεται πως ένα μέρος της διαδικασίας απόσχισης (carve-out) του κλάδου της διανομής από τη μητρική ΔΕΗ και η συγχώνευσή του με τον ΔΕΔΔΗΕ θα περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση στη νέα οντότητα δανείων που σχετίζονται με τη διανομή. Δάνεια που στην πλειονότητά τους είναι από υπερεθνικούς φορείς, όπως η ΕΤΕπ (περίπου 1,3 δισ. ευρώ) και η Black Sea Trade and Development Bank (περίπου 0,16 δισ. ευρώ). Αυτό θα οδηγήσει σε pro-forma μόχλευση (καθαρό χρέος/EBITDA) 3,5x με βάση τις εκτιμήσεις τους, ήτοι χαμηλότερη από το μέσο επίπεδο μόχλευσης των ομοειδών εταιρειών του κλάδου που είναι της τάξης του 5,0x.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η μόχλευση αναμένεται να αυξηθεί, δεδομένων των μεγάλων αναγκών σε κεφαλαιουχικές δαπάνες. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση αυτή θα έχει και ο σχεδιασμός των μερισματικών πληρωμών που θα συμφωνηθούν μετά την πιθανή πώληση του 49%.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ΔΕΗ θα θελήσει να υιοθετήσει γενναιόδωρη μερισματική πολιτική, καθώς τα μερίσματα θα αποτελούν τη μοναδική πηγή ρευστότητας από το συγκεκριμένο asset, σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΔΔΗΕ: Συνολικά 11 οι ενδιαφερόμενοι για το 49%

ΔΕΔΔΗΕ: Η επόμενη μέρα για τη ΔΕΗ

ΔΕΔΔΗΕ: Αφαίρεση της Χρέωσης Δικτύου Διανομής ρεύματος Φεβρουαρίου για τους πληγέντες καταναλωτές

 


ΣΧΟΛΙΑ